Sport

Vil starte ressurssenter for egenorganisert idrett: – Mangler struktur

Kulturdepartementet har utlyst midler til å opprette og etablere et ressurssenter for de utenfor den organiserte idretten.

The Arctic Challenge i 2013 er ett eksempel på egenorganisert idrett.
  • Marius Dahl

Det er Venstre som har tatt initiativet til ressurssenteret, som ifølge regjeringens egne nettsteder skal "veilede og legge til rette for aktivitet som drives egenorganisert og utenfor de etablerte idrettsorganisasjonene".

– Dette er jo et mindre element i det som vi er opptatt av - å støtte aktiviteten utenfor den etablerte idretten. Den etablerte idretten skal vi støtte, den gjør en kjempeviktig jobb og skal være en hovedsatsingen. Men vi trenger også å støtte oppunder den aktiviteten som skjer utenfor den etablerte idretten. Der er det fryktelig mange unge som gjør mye. Det er mye folkehelse i dette og det er også her mange tidligere organiserte er, som har falt fra. De som likevel vil fortsette å være i aktivitet, sier Venstre-politikeren Ola Elvestuen til Adresseavisen.

Hva konseptet innebærer, mener Elvestuen at tiden må få vise. Kulturdepartementet mener behovet for et ressurssenter er tilstede, uten å vite i detalj hva det innebærer.

– Det er klart at egenorganisert idrett er det veldig mange som driver med. De trenger anlegg og støtte til aktivitet. Siden den er egenorganisert, så er det jo en utfordring med hvordan vi forholder oss til det, sier Elvestuen.

– Det som er dilemmaet

– Det er en grunn til at det nå er en utlysning, for det må også utvikles over tid. Det er et behov, akkurat som friluftsliv. Selv om det er enkeltpersoner som driver aktiviteten, er det en struktur rundt det likevel, gjennom frivillige organisasjoner. Det er også veldig organisert i den brede idretten, men akkurat i egenorganisert idrett mangler vi det. Det er et selvstendig poeng at det skal være egenorganisert. Det er det aktørene ønsker, forklarer han.

Les også

Det er ikke utøverne som ødelegger omdømmet - det er lederne

– Det er klart at egenorganisert idrett er det veldig mange som driver med. De trenger anlegg og støtte til aktivitet, sier Venstre-politiker Ola Elvestuen.

– Vil det være en egen organisasjon?

– Det er jo det som er dilemmaet, dette er jo de som ikke er organisert. De som er utenfor den etablerte idretten og ønsker å være det. Nettopp derfor er det viktig å ha et ressurssenter som kan være til støtte både for kommune og det offentlige. Hvordan vi kan og hvor vi kan støtte oppunder aktiviteten som veldig mange driver. Det kan også sikre bredden inn mot de aktørene og et sted som driver med egenorganisert idrett kan gå for å få bistand inn mot kommune og offentlige myndigheter når det trengs, sier Elvestuen.

– Vi mener vi trenger dette mellomleddet. Dette er en igangssetting, så må det tenkes, jobbes og utvikles over tid. Tanken er at det må gjøres til en permanent ordning, fortsetter han.

Konstituert generalsekretær i Norges Idrettsforbund, Øystein Dale, har registrert forslaget og skal diskutere det sammen med særforbundene på et fellesmøte den 20. september.

– Må ha et åpent utgangspunkt

– Vi er jo ikke imot at idrett organiseres, men vi ser jo at man her organiserer de uorganiserte og da blir de fort organisert. Det å se hva dette blir, rent konkret, blir spennende, sier Dale.

Deres offisielle holdning til prosjektet avventes til møtet er avholdt om under to uker.

Les også

Sats-medlemmer ber om at Johaug utestenges, men Bjørn Maaseide gjør et unntak: - Det går an å være medmenneskelig

– Vi er generellt interessert i folkehelse og at folk aktiviseres. Vi må ha et åpent utgangspunkt. Men vi vil gjerne se om det er effektivt og antakelig må vi finne eventuelle kontaktflater og samarbeidsformer hvis dette blir en realitet, sier Dale.

– De skal sikkert egenorganisere seg i anlegg og annet der det samtidig drives organisert aktivitet, fortsetter han.

Helleland positiv

Stortinget bevilget to millioner kroner til et senter for egenorganisert idrett i et revidert nasjonalbudjsett for 2017. Nå utlyser Kulturdepartementet midler til etableringen av et ressurssenter, med søknadsfrist 1. november. Kulturminister Linda Hofstad Helleland er glad for ordningen og mener det er viktig å se også de som står utenfor den organiserte idretten.

– Jeg er glad for at vi nå får på plass et ressurssenter og håper at mange er interessert i å søke. Initiativet til Venstre har vært viktig. Den organiserte aktiviteten er svært viktig, men vi må ta inn over oss at mange ønsker å drive med sin aktivitet utenfor rammene av et idrettslag. Hvis vi skal ivareta målene i idrettspolitikken må vi legge til rette også for de som driver med egenorganisert fysisk aktivitet, sier Helleland til regjeringen.no.

– Det viktigste for meg er at alle barn og unge er fysisk aktive og del av et fellesskap, ikke hvilken aktivitet de driver med. Som idrettsminister har jeg etablert en helt ny ordning med 100 mill. Kr til anlegg for nyskapende fritidsaktiviteter, som betyr at alle skal kunne drive med det de synes det er artigst. Enten det er skating, BMX-sykling og klatrevegg for de unge eller petanque-bane og treningsapparater for "godt voksne" mennesker, supplerer kulturministeren til Adresseavisen.

Les mer om

  1. Kulturdepartementet
  2. Ola Elvestuen
  3. Linda Hofstad Helleland