Tennissjefen slår fast: Aldri mer bonus til sjefen, lavere lønninger, ny toppsatsing, men idrettssjefen får fortsette å reise

Norges Tennisforbund har stått i en haglstorm av kritikk. Nå skal presidenten roe det hele ned et par hakk. Den nye generalsekretæren vil også bidra til brannslukking.

Aslak Paulsen er konstituert generalsekretær i Norges Tennisforbund etter at den tidligere generalsekretæren ble løst fra sin stilling. Han er klar på at de ikke har noe å skjule og ser gjerne at forbundet blir underlagt en ekstern granskning.
  • Kurt B. M. Haugli

Det er i et leserinnlegg publisert på Aftenposten at tennispresident Lars Gjerdåker nå gjør det klart at Norges Tennisforbund tar en rekke grep for å sørge for at forbundet skal ha tillit blant tennisfolket.

«Sterke grep er nødvendige», skriver han.

Les hele innlegget her.

Det har ikke vært koronastille i lokalene til NTF mellom trafikkmaskiner, bilforretninger og høyhus på Løren i Oslo de siste ukene.

Bonusordninger til avgått generalsekretær, store reiseregninger, høye lønninger, en idrettssjef som jobbet for TV-kanaler samtidig som han fikk lønn, frykt for å si sin mening, manglende toppsatsing. Medieoppslagene har vært mange de siste ukene.

Nå har styret besluttet at en ekstern granskning av virksomheten skal gjennomføres.

– Et feilgrep

I etterkant av tidligere generalsekretær Alexander Kjærs avgang, har hans bonusavtale vært diskutert. Avtalen var at han i løpet av en femårsperiode kunne få en bonus på 1 million kroner dersom forbundet holdt budsjettet.

«For å ha sagt det klart og tydeleg, inngåing av bonusavtale ved tilsetjinga av no avgått generalsekretær (GS) i mai 2015 var eit feilgrep. Den avtalen skulle ikkje vore inngått», skriver Gjerdåker i leserinnlegget.

Etter tidligere generalsekretær Alexander Kjærs avgang, har kritikken mot Tennisforbundet kommet fra flere hold.

Idrettssjefens reiser

Det har også blitt rettet kraftig kritikk mot at idrettssjef Øyvind Sørvald har bedrevet en utstrakt reisevirksomhet for NTF og samtidig jobbet som kommentator for Eurosports tennissendinger.

President Gjerdåker vil ikke stoppe Sørvalds reisevirksomhet. Han mener også at det er viktig at idrettssjefen henter impulser utenfra og at det ikke er Sørvalds primæroppgave å jobbe ut mot klubbene. Det er det ansatt en klubbansvarlig i forbundet som skal ta seg av. Presidenten mener likevel at Sørvalds roller skal diskuteres.

«Men denne rollefordelinga må vera tydeleg og open, og det må ikkje vera tvil om prioritet. Definering av dette vil vera del av arbeidet til styre og administrasjon framover», skriver Gjerdåker.

Presidenten slår også fast at lønnsnivået til lederne i forbundet skal ned.

Les også

Tennissjef skal ha brutt koronaregler. Nå forlater han jobben.

Ekstern granskning

Her utdyper den konstituerte generalsekretæren Aslak Paulsen noen av spørsmålene som presidenten tar opp i sitt leserbrev:

– Er det en fallitterklæring for et forbund at de er nødt til å igangsette en ekstern granskning av virksomheten?

– Det fremstår som om vi er latsekker og at vi misbruker penger og begrep som «korrupsjon» og «mafia» er blitt brukt. Dersom det får feste seg, så er det farlig. Hvis en granskning er det som skal til for å feie til side mistanken om at det har skjedd noe økonomisk uredelig, som jeg for øvrig er hundre prosent sikker på ikke har skjedd, så er det helt greit, sier den konstituerte generalsekretæren til Aftenposten.

– Hvis dere mener at de fleste påstandene som kommer frem ikke har særlig bakgrunn i virkeligheten, hvorfor kommer de nå?

– En artikkel dukket opp på et utenlandsk nettsted som var full av påstander, til dels ærekrenkende påstander. Det var ingen kildehenvisninger og avsender var skjult. Det var noen som har plantet en artikkel med direkte usannheter. Samtidig har det vært avgang av en generalsekretær som har skapt en del spekulasjoner. I hans sluttavtale er det en konfidensialitetsklausul som gjør at vi ikke kan uttale oss mer om den. Da er det nok noen som tenker at det ikke er noen røyk uten ild.

Den nevnte artikkelen er for øvrig slettet av nettstedet som først publiserte den.

Les også

Derfor hagler kritikken mot tennisforbundet

Aksel Paulsen er konstituert generalsekretær i Norges Tennisforbund etter at den tidligere generalsekretæren ble løst fra sin stilling. Han er klar på at de ikke har noe å skjule og ser gjerne at forbundet blir underlagt en ekstern granskning.

Toppsatsingen

– Det har vært til dels kraftig kritikk av hvordan dere støtter topptennisen. Hvorfor dropper dere direkte økonomisk støtte til spillere?

– Vi har fire millioner på topptennissatsingen, landslag og internasjonale turneringer. Det vil si rundt 20 prosent av budsjettet. NTF kan aldri få frem en Casper Ruud alene. For å få frem en god tennisspiller på internasjonalt nivå, koster det fra 500.000 og oppover årlig fra 16-årsalderen. Det sier seg selv at med et budsjett på 4 millioner kroner kan vi bare bidra med peanøtter. Da skaper vi, i stedet for å dele ut 30.000 kroner her og 70.000 kroner der, et treningsopplegg i Norge hvor vi samler kompetansen i samarbeid med idrettsskolene og klubbene.

– Føler du at forbundet er uten skyld i at det er blitt en slik konflikt?

– Hvis det er forvirring utenfor våre kontorer, så må vi se oss selv i kortene og finne ut om vi er flinke nok til kommunisere, opplyse og sørge for at alt er transparent. Hvis det er kritikken, så er den allerede tatt. Jeg er sikker på at vi har et forbedringspotensial her. Vi skal være tydelig på alt dette. Vi har fulgt mandatet vårt, men dersom det er mer informasjon som trengs, så skal vi sørge for det, sier Paulsen.