Varsler «tidenes løft» i osloidretten i sommer: 15 millioner skal bidra til gratis aktivitet

I juni åpnes det igjen opp for aktivitet i barneidretten. Dermed blir sommerferien en viktig periode for å få barn og unge i Oslo i gang igjen.

Styreleder Sveinung Oftedal og generalsekretær Magne Brekke i Oslo idrettskrets varsler tidenes løft i Osloidretten så fort de har lov til å starte opp med aktivitet igjen. (Arkivfoto)

Etter at all idrett har vært stengt ned siden mars, har barn og unge gått glipp av massevis av aktivitet og sosial stimuli de siste månedene.

Det vil nå Oslo idrettskrets forsøke å veie opp for når de nå varsler «tidenes idrettsløft» i sommermåneder hvor det normalt sett er mer stille rundt på Oslos idrettsanlegg.

Forrige uke la byrådet i Oslo frem et forslag til et revidert budsjett, der det ble satt av 15 millioner kroner til en tiltakspakke for idrettslagene.

Dagen etter kom kulturminister Abid Raja med gladmeldingen om at barne- og ungdomsidretten snart vil åpne igjen. Først ble 1. juni satt som en oppstartsdato, før det senere ble sagt at 15. juni var datoen de senest håpet på oppstart.

Alle bydelene må bidra

I Oslo idrettskrets er de uansett trygge på at det meste av barne- og ungdomsidrett er tillatt når sommerferien starter i slutten av juni. En ferie som mange barnefamilier blir nødt til å tilbringe hjemme i år.

Derfor har idrettskretsen satt i gang en kartlegging av hva de ulike idrettslagene i byen planlegger av aktiviteter denne sommeren.

Planen er at midlene som er blitt tildelt skal hjelpe idrettslag i alle bydelene til å gjennomføre gratis aktivitet for alle barn og unge som vil.

– Vi håper at de 15 millionene skal bidra til at idrettslagene ikke skal få noen kostnader knyttet til aktivitetene som blir arrangert, og dermed ikke blir nødt til å kreve inn påmeldingsavgifter fra dem som vil være med, sier Sveinung Oftedal, styreleder i Oslo idrettskrets.

Han legger til at midlene vil gå til aktiviteter som kommer i tillegg til det som idrettsklubbene allerede har planlagt for sommeren. Altså de årlige fotballskolene og andre idrettsleirene som normalt sett blir holdt i starten eller slutten av sommerferien.

– Vi vet at det blir flere barnefamilier som tar ferien sin i Oslo i år. Derfor er det viktig at barn og unge har noe å gå til hele ferien, sier Oftedal.

Det er varslet at barne- og ungdomsidretten skal åpne igjen i juni. Oslo idrettskrets vil bruke sommerferien til å få barn og unge i Oslo tilbake i aktivitet.

– Ønsker mest mulig mangfold

En viktig faktor er at alle bydelene skal være i sving flere dager i uken i to måneder. Med det håper de å kunne lette på utfordringer som Oslo-idretten møter i disse tider. Tiltakene vil derfor kunne:

  • Unngå frafall og økonomiske barrierer
  • Bidra til stimuli for idrettslagene
  • Skape sommerjobber for ungdommene

Generalsekretær i idrettskretsen, Magne Brekke, tror spesielt at frafallsproblematikken kan dempes med mye aktivitet i sommer.

– Det å kunne komme i gang med idrett i sommermånedene kan være helt avgjørende for å unngå frafall blant barn og unge. Når skolen begynner igjen, må barna ha lyst til å komme tilbake igjen til idretten, og det håper vi at disse tiltakene kan bidra til, sier han.

Hva slags aktiviteter det blir lagt opp til, avhenger av hva helsemyndighetene åpner for. Brekke er klar på at jo flere idretter som blir tillatt, jo bedre vil tilbudet bli.

– Vi er ønsker mest mulig mangfold i tilbudet. Det vil si at vi ikke bare vil ha fotball, håndball, skiskoler og andre aktiviteter som vi vet at mange barn og unge driver med. Vi vil at idrettsklubbene skal sette opp et allsidig tilbud som favner alle.