Etterlyste tiltak etter bråket i motorsportforbundet. Nå kan han juble.

På lørdagens idrettsting fikk Oslo idrettskrets gjennom sitt forslag om at enkeltpersoner skal kunne melde konflikter til en uavhengig påtalenemnd.

Per Velde opplevde mange konflikter i Norges Motorsportforbund. I ettertid har han etterlyst større rettssikkerhet i norsk idrett.
  • Pål Strande Gamlemoen

Tinget vedtok at det skal opprettes en uavhengig påtalenemnd.

– Opprettelsen av påtalenemnda er viktig for å styrke den etiske bevisstheten i norsk idrett, sier idrettspresident Berit Kjøll til idrettsforbundets nettsted.

Vedtaket gjør det mulig for enkeltpersoner å heretter levere en anmeldelse til en uavhengig part i idretten hvis man føler seg utsatt for noe alvorlig. De alvorligste tilfellene vil uansett politiet ta seg av.

– Jeg er veldig glad for at dette kommer på plass. Om vi hadde hatt en slik påtalenemnd, ville aldri motorsportforbundet vært i situasjonen vi har befunnet oss i de siste ti årene, sier Per Velde.

Savnet rettssikkerhet i norsk idrett

Aftenposten har tidligere skrevet om hvordan konflikter, maktkamp og 20 varslingssaker er blitt håndtert i Norges Motorsportforbund. Saken skapte enormt engasjement. Flere meldte seg i ettertid og fortalte om vonde konfliktopplevelser i Idretts-Norge.

Per Velde fikk som president i motorsportforbundet oppgave om å rydde opp i bråket, men gikk av i 2019 etter å ha blitt hengt ut i en lukket Facebook-gruppe med massiv kritikk. Han sto nylig frem i Aftenposten fordi han mente det var mangel på rettssikkerhet i norsk idrett.

Det har han ikke vært alene om å mene. For øyeblikket finnes det ikke noe organ ensomme varslere kan henvende seg til ved konfliktsaker. I dag er det kun de politisk valgte styrene i de forskjellige idrettsorganisasjonene som kan reise påtale ved konflikter. Men det blir det endring på med den nye påtalenemnda.

– Har sett skjebnene som er blitt skapt

De som er tett på idretten, har gitt uttrykk for at det er nettopp enkeltmedlemmene som ofte er ofrene når konfliktsaker oppstår.

– Jeg har vært med på å behandle 20 varselsaker. Jeg har sittet på alle sider av bordet, både som saksbehandler, anklaget og varsler. Jeg har sett skjebnene som er blitt skapt av at folk ikke er blitt hørt, sier Velde.

Det var Oslo idrettskrets som fremmet forslaget. Generalsekretær Magne Brekke sa følgende til Aftenposten i begynnelsen av måneden:

– Vi liker å si at vi er en verdidrevet organisasjon. Men da må brudd på egne bestemmelser få en konsekvens. Den som mener seg forulempet, må ha mulighet til å få fremmet sin sak. Vurdering av om det har skjedd noe ulovlig eller urettmessig – og om det er grunnlag for påtale – må vurderes av et uavhengig organ med nødvendig kompetanse. Det håper vi norsk idrett får etter idrettstinget i mai.

Det gikk som han håpet.

  • Les også: Oslo idrettskrets: – Saken om Norges Motorsportforbund illustrerer at idretten kan være en arena for alvorlige og uønskede hendelser