Tajik gir ikke Brækhus mye håp

<br></br><br></br><p>Cecilia Brækhus kan ikke regne med å få særlig drahjelp av kultur— og idrettsminister Hadia Tajik for å få bokse her i Norge.</p>

Cecilia Brækhus (30) og Anne-Sophie Mathis (35)
  • Bertil Valderhaug

Da Aftenposten fikk et eksklusivt møte med den nye ministeren på hennes kontor, var hun lyttende, men samtidig ganske klar på at det er langt frem før vi eventuelt får se Brækhus bokse proffkamp i hjemlandet.

— På Twitter gratulerte du Cecilia Brækhus med seier, men hun får ikke lov å bokse kamper her hjemme. Hva synes du om proffbokseforbudet?

— Det er i hvert fall en tilbakevendende diskusjon som jeg også ser at Cecilia Brækhus har engasjert seg i. Vi jobber med mandatet til et utvalg som skal vurdere forholdet mellom proffbokseloven og knockout-loven. Vi ser at de tidvis overlapper hverandre. Jeg kan ikke umiddelbart se at det forbudet som eksisterer i dag, vil bli opphevet, svarte Tajik.

29-åringen fra Rogaland, som ble utvent som ny kultur- og idrettsminister for to uker siden, har selv bakgrunn fra kampsport. Som ungjente drev hun på med karate, men hun sier at hun aldri utmerket seg som noe talent.

Styret i Norges Idrettsforbund anbefalte Kulturdepartementet i mai å oppheve det norske forbudet mot proffboksing som har vart siden 1981. Det er derfor spørsmålet nå ligger på Tajiks pult.

— Vi har en lov som er sjelden i forhold til andre land. Men dette betyr ikke at vi ikke skal ta på alvor at det er faremomenter ved kampsport, sa idrettspresident Børre Rognlien i mai.

Her er det vedtaket styret i Norges Idrettsforbund fattet:

1. Lov om forbud om profesjonell boksing av 1981 (proffbokseloven) foreslås opphevet. Begrunnelsen er at begrepet profesjonell ikke lenger har relevans. På den måten ønsker NIF å likestille boksing med all annen idrett i Norge, som ikke skiller mellom profesjonelle og amatører.

2. Proffboksing blir underlagt lov om organisert kampaktivitet som tillater knockout (knockoutloven), og Norges bokseforbund får eierskap til all boksing i Norge. Begrunnelsen er at NIF ønsker å sidestille boksing med andre kampidretter med knockout, og NIF forutsetter at idretten skal foregå etter idrettens bestemmelser.

3. Idrettsstyret vil be om samlet å få møte Knockoutnemda vedr. en nærmere gjennomgang av både nåværende og eventuelt fremtidige retningslinjer.