Sport

Kritisk Tom Tvedt: – Enkelttilfeller som ikke skal skje

Tom Tvedt går hardt ut mot ukultur i egen organisasjon.

Tom Tvedt var tydelig på at man ikke kan ha en slik ukultur i Norges idrettsforbund.
  • Halvor Ekeland
  • Harald Stolt-Nielsen
    Journalist
  • Nicholas Bergh
    Journalist

Ullevål Stadion: Onsdag og torsdag har pressen fått se alle reiseregningene til ansatte i Norges idrettsforbund.

Regningene har vist utallige middager, nachspiel og fester på NIFs regning. Blant annet har vi funnet Nachspiel-kvitteringer på 6000 kroner, samt middager hvor det er servert 75 flasker vin.

Torsdag klokken 12.30 stilte Tom Tvedt til et telefonintervju med pressen. Presidenten i NIF er torsdag i Praha for å delta i et stort møte med andre nasjoners idrettsforbund. Over telefon tok han blant annet et oppgjør med ukulturen som har vært i NIF.

– Jeg har stor forståelse for behovet for å stille spørsmål basert på de funnene som bilagene viser. Vi må tåle at hele bildet blir sett. Det er enkelttilfeller som ikke skal skje igjen, sier Tvedt til pressen.

– Noen av eksemplene som er kommet frem i bilagene, er voldsomme.

Les også

Tom Tvedt godkjente alkoholregning som ikke var i tråd med Idrettsforbundets retningslinjer

– Retningslinjene har ikke vært på plass

Tom Tvedt fikk spørsmål om han selv hadde vært med på en slik ukultur. Hadde han vært med under måltider som middagene i London, hvor det ble servert store mengder alkohol?

– Jeg har vært til stede på middager hvor det er blitt servert alkohol som en del av gjesteprogrammet, sier Tvedt.

Videre legger han vekt på at NIF nå har fått nye retningslinjer hva gjelder alkohol. De nye retningslinjene, som trådte i kraft 1. januar, sier at man må ha forhåndsgodkjenning dersom man skal drikke alkohol på NIFs regning.

– Det er ikke rom for tolkning i dag. Det er et svar på og en erkjennelse av at systemene og retningslinjene ikke har vært på plass. Det har også vært målet, sier Tvedt.

Idrettspresidenten har sittet i styret i Norges idrettsforbund siden 2011. Han forteller at han ikke har vært klar over alle reiseregningene.

– En del av disse middagene har jeg ikke visst om. Så er det ikke sånn at når du sitter i styret, så vet du alt som skjer. Men jeg og styret tar ansvaret for å endre på dette, sier han.

Les også

75 flasker vin på én middag og en nachspiel-regning på flere tusen. Idrettsforbundet har brukt titusenvis av kroner på alkohol.

Må få tilliten tilbake

Etter at Aftenposten har publisert artikler om pengebruken i NIF, har vi fått flere mailer fra mennesker i Idretts-Norge som har reagert på reiseregningene. Flere har stilt spørsmål om de ansatte i NIF sentralt ikke bør sitte i sine roller.

Disse spørsmålene har også Tvedt selv fått. Slike problemstillinger må NIF ta tak i, mener han.

– Det er en svært komplisert organisasjon. Vi har hatt mange forskjellige ansvar. Dette er et helhetsinntrykk som blir voldsomt, det blir spekulasjoner på hvordan man er kommet dit man er kommet. Det viktigste er å få tilliten tilbake, sier presidenten i NIF.

Tvedt har selv blitt sitert på at idrett og alkohol ikke går sammen. Men reiseregningene viser altså at alkoholen tidvis har flommet på middager i NIF-regi.

– Jeg har vært veldig tydelig på at det (at idrett og alkohol ikke henger sammen, red. anm.) først og fremst handler om idrettsarrangementer. Her handler det om at det er blitt nytt alkohol utenfor idrettsarenaen. Det man ser av totalvolum, gjør at jeg ønsker å endre kulturen, sier Tvedt.

Han mener at det som har kommet frem i pressen de siste månedene har vært med på å svekke omdømmet til norsk idrett.

– Det har ført til at vi har brukt energi på andre utenforliggende ting. Det igjen svekker omdømmet vårt. Det er bare en måte å gjøre om det på: vi må endre praksis og retningslinjer for alt. Jeg er opptatt av å bygge tillit, sier Tvedt.

Styremedlem siden 2011, men overrasket over volumet

Tom Tvedt ble valgt inn som styremedlem i NIF for perioden 2011–2015. I 2015 ble han valgt til idrettspresident. Tvedt sier selv han ble overrasket over alkoholomfanget.

– Jeg har ikke kontroll på 15.000-20.000 bilag, så er det enkelttilfeller som aldri skulle ha skjedd. Det er muligens noe vi må se nærmere på, sier idrettspresidenten.

På spørsmål om han har vært klar over tilfellene som «aldri skal skje igjen», sier Tvedt at det har vært enkelte ting han ikke har vært klar over.

– Hva har du vært klar over?

– Det er ikke slik at styret er klar over alt som skjer på hver enkelt middag. Det er når du får helheten at det blir voldsomt, svarer Tvedt.

Les mer om

  1. Tom Tvedt
  2. Norges Idrettsforbund