Sport

IOC-presidenten har bedt kulturministeren komme til Peru

Linda Hofstad Helleland (H) har fått et viktig oppdrag.

 • Mette Bugge
  journalist
 • Odd Inge Aas
  Journalist

Aftenposten skrev tirsdag om Isha Johansen, fotballpresidenten fra Sierra Leone som er én av to kvinner med stemmerett under fredagens presidentvalg i FIFA.

Helleland er sjokkert over tallet, og mener idretten nå raskt må ta seg sammen for å bevare integriteten og sin posisjon i samfunnet.

— Saken er et godt eksempel på hvordan kvinneinnflytelsen nærmest er ikke-eksisterende. Idretten er et av samfunnsområdene som ligger lengst tilbake med tanke på likeverd mellom kjønnene, sier ministeren til Aftenposten.

Sammen med med Nawal El-Mouawakel og Kristin Kloster Aasen, visepresidenter i henholdsvis IOC og Norges Idrettsforbund (NIF), skal hun i vår samle kvinnelige ledere fra næringsliv og idrett til en rundbordskonferanse i Bergen. Der skal de samle ideer og innspill til det videre arbeidet.

— Så skal vi ha et større møte i forbindelse med OL i Rio. Der blir det en samling med IOC og idrettsministere fra andre deler av verden for å høre hvordan man jobber for å få frem kvinner der. IOC-president Thomas Bach har så invitert til kongressen i Peru til neste år. Der vil han at jeg skal legge frem rapporten og forslagene vi har kommet frem til, sier Helleland.

Les også

Kun to av 207 med stemmerett i FIFA er kvinner: - En profilert fotballeder kalte meg prostituert

Les også

Forsker: - Kvinner er det annet kjønn innen fotballen

Tror på endring

Under ungdoms-OL på Lillehammer brukte hun mye tid sammen med IOC-ledere og snakket om reformarbeidet som går under navnet «Agenda 2020». I tillegg til hvordan man best kan følge opp arbeidet med demokratiske prosesser, åpenhet og transparens, ble mye av tiden brukt til spørsmålet om hvordan man kan få kvinner inn i ledende posisjoner.

Kulturministeren med blant andre IOCs visepresident Nawal El-Mouawakel og duoen Kristin Kloster Aasen og Guri Ramtoft fra Idrettsstyret under ungdoms-OL på Lillehammer. Foto: Kulturdepartementet

— Vi har mye å bidra med i Norge, med en stolt kvinnehistorie. Norge er et av de fremste eksemplene på at kvinner har nådd like langt som menn. Det er et arbeid jeg vil bidra med inn mot IOC.Helleland frykter ikke at hun vil oppleve å stange hodet i veggen underveis i arbeidet med å snu en kultur som virker veldig fastgrodd.

— Nei, det er et momentum fra før, og når vi får tallene om at det er to kvinner på FIFA-kongressen er det klart at idretten må følge med i tiden for å kunne bevare sin posisjon. Jeg er glad for at IOC er så offensive, og jeg tror de kan påvirke de forskjellige forbundene. Det er en formidabel oppgave å nå frem, men vi har jo klart det før i Norge. Vi må jobbe smart og finne de riktige kanalene.

Hun lot seg imponere av El-Mouawakel på Lillehammer, og mener den olympiske mesteren vil kunne være et forbilde for mange kvinner innen idretten.

— En svært sterk og dyktig kvinne som vi trenger flere av. Organisasjonene og forbundene trenger sterke kvinneskikkelser som er gode forbilder og viser at det mulig å nå gjennom og få innflytelse.

Les også

Selv ikke han som ledet pampenes reform, tror at denne mannen kan forandre FIFA 

Les også

Slik frykter Hallén at stemmer blir «kjøpt» i FIFA-valget

Delte erfaringer

NIFs visepresident Kristin Kloster Aasen var sammen med idrettstyrets Guri Ramtoft, kulturministeren og flere kvinner fra IOC med på et frokostmøte på Lillehammer under ungdoms-OL.

— Vi delte erfaringer, og diskuterte dette viktige temaet. Vi i Norge har mye å bidra med. Det ligger i vår kultur og lovverk at vi tilstreber lik representasjon av begge kjønn. Slik er det ikke i resten av verden, sier hun.

Kloster Aasen forteller at IOC er svært interessert i å få Norge på laget.

— Det ble sagt fra IOC at norske, kvinnelige idrettsledere er litt for tilbakeholdne når vi kommer ut. Derfor bør vi være flinkere til å bidra.

- Hvor sannsynlig er det er å få gjennomslag, det vil si få flere kvinner inn i internasjonale idrettsorganisasjoner som FIFA?

— Jeg tror det er mulig, og noen må jo begynne. Jeg sier ikke at vi er de eneste som tenker slik, for det er flere på ballen. Man må i alle fall ikke tro at det ikke spiller noen rolle, og dermed ikke gjøre noe.

- Hva tenkte du da du så at det kun var to kvinner i FIFA, som har 207 medlemmer?

— Det er veldig få og sier noe om hvor omfattende arbeidet blir. Og det er en selvfølge at Norge skal være med for å bidra her. IOC ønsker også det.

 1. Les også

  Platini og Blatter fortsatt utestengt - straffen redusert

 2. Les også

  FIFAs presidentvalg går som planlagt

 3. Les også

  RBK-topp mener spill i England svekker Hangelands troverdighet