Sport

Riksrevisjonen kritiserer NIFs pengebruk

Mener spillmidler burde blitt brukt bedre.

Riksrevisor Per-Kristian Foss og Riksrevisjonen retter kritikk mot NIF.

Riksrevisjonen mener at Norges Idrettsforbunds (NIF) styring og forvaltning ikke er god nok med tanke på målrettet og effektiv bruk av spillemidlene.

I sin årlige kontroll og revisjon av budsjettåret 2017 mener riksrevisjonen at det er kritikkverdig at kulturdepartementet ikke har sørget for at det i større grad får relevant informasjon fra NIF, slik at de kan vurdere om viktige idrettspolitiske mål nås.

Burde brukt midlene bedre

Det heter i riksrevisjonens konklusjon at NIFs styring og forvaltning ikke er lagt godt nok til rette. De mener at en større andel av spillemidlene kunne ha blitt brukt til idrettslig aktivitet og til å ivareta medlemsorganisasjonene. De mener det er uklart om NIF når målene for prioriterte grupper.

  • Leste du denne? De var barnestjernene som «alltid» slo Petter Northug. Slik gikk det med dem.

Riksrevisjonen understreker viktigheten av at Kulturdepartementet sørger for å få et bedre grunnlag for å vurdere hvordan tilskudd til NIF bidrar til å nå vesentlige idrettspolitiske mål.

Slik svarer NIF

I en pressemelding tar NIF rapporten til etterretning og imøteser en god dialog med departementet (KUD).

– Vi vil jobbe for tydeligere mål og videreutvikling av dynamiske måleverktøy som gir oss god og løpende innsikt på at de tiltakene og virkemidlene som igangsettes gir ønsket effekt i hele idrettsorganisasjonen.

– Samtidig er det positive utviklingstrekk i norsk idrett. Antall medlemskap øker, flere kvinner deltar både i aktivitet og ledende verv, og det jobbes godt med både utviklingsplaner og handlingsplaner for å bedre tilretteleggingen for funksjonshemmede, sier NIFs generalsekretær Karen Kvalevåg.

Idrettsforbundet har kalt inn til pressekonferanse fredag formiddag, der man vil komme med en redegjørelse og gi ytterligere kommentarer til innholdet i rapporten.

– NIF har en god dialog med KUD om oppfølging av rapporten og skal fredag klokken 12.30 ha et møte med Riksrevisjonen, står det i innkallingen.

(©NTB)

Les mer om

  1. Riksrevisjonen