Søker Stavanger kommune om penger – tilbyr politikerne VIP-boks

I fjor hadde arrangøren utgifter på 420.000 kroner i forbindelse med veldedighetskampen i DNB Arena. I år håper de Stavanger kommune vil ta en større del av regningen.

Aftenbladet får opplyst at Stavanger Kommune i fjor bidro med om lag 20.000 kroner i økonomisk støtte til Zuccarello All Star Game. Kommunen fikk i fjor ikke tilbud om å disponere VIP-boks i DNB Arena under veldedighetskampen.

Fjorårets Zuccarello All Star Game var den første av sitt slag i Norge. Nesten 4000 tilskuere fikk se en håndfull hockeyspillere og en hel haug kjendiser av ymse slag spille showkamp i DNB Arena bare dager etter at New York Rangers og Zuccarello hadde tapt Stanley Cup-finalen mot Los Angeles Kings. Inntektene fra kampen gikk til organisasjonen Right To Play.

Les også

Zuccarello lover NHL-stjerner til Stavanger

I to nesten identiske brev sendt til Stavanger kommune datert 4. februar 2015, søker Skabo Management Group ved Mats Zuccarello og hans manager Kevin Skabo om kommunal støtte til å gjennomføre nye showkamper i 2015. I tillegg søkes det om penger til å gjennomføre en veldedighetsmiddag i forbindelse med kampene. Brevene er sendt rådmann Inger Østensjø og ordfører Christine Sagen Helgø.

I søknadene bes det om hjelp til dekke «mesteparten av utgiftene i forbindelse med veldedighetskampene og veldedighetsmiddagen». De totale utgiftene som nevnes er på 420.000 kroner.

VIP-boks og bord

I dialogen med Stavanger kommune skriver Kevin Skabo – Zuccarellos manager – at han vil holde av en egen privat losje i DNB Arena som kommunen kan benytte under begge showkampene fredag 19. juni. Der vil det være plass til totalt åtte personer. Etter showkampene er det duket for veldedighetsmiddag med auksjon på et av byens hotell. Skabo informerer om at han også her vil holde av et eget bord til Stavanger kommune.

— Hvorfor tilbyr dere kommunen dette, Skabo?

— Vi ønsker å inkludere kommunen som en partner i arrangementet. Det er viktig at de også får se hva det dreier seg om. Jeg er opptatt av å invitere politikerne med på laget siden dette er viktig for regionen, sier Kevin Skabo til Aftenbladet.

- Hadde det ikke generert større inntekter til Right To Play om dere solgte VIP-losjen til en bedrift i stedet for å tilby den gratis til Stavanger kommune?

— Det er mange losjer i DNB Arena som vil bli solgt til inntekt for Right To Play. Denne kampen er viktig for regionen, og vi mener at det er viktig at politikerne ser hva det er de er med på og støtter.

Samlet inn millionbeløp

I søknadene om økonomisk støtte som er sendt til Stavanger kommune, lover Skabo Management Group at flere internasjonale NHL-stjerner fra New York Rangers vil komme fra USA for å delta. Det understrekes også hvor viktig det er å ha kommunen med på laget. "Dette arrangementet vil igjen vise hele regionen fra sin beste side og promotere den som en flott turistdestinasjon" står det i brevene som er sendt ordfører og rådmann.

"Ved å motta god støtte fra kommunen, kan vi heller bruke andre midler på å øke kvaliteten rundt arrangementet, samt bistå Right To Play ytterligere med viktige midler som går til de barna i verden som trenger det mest".

Showkampen i fjor bidro ifølge Kevin Skabo til å samle inn om lag 1,3 millioner kroner til den veldedige organisasjonen Right To Play.

Vil behandle raskt

— Vi har ikke behandlet denne spesifikke saken ennå, men det skal vi gjøre så fort som mulig. På generelt grunnlag kan jeg si at vi støtter ulike arrangementer som vi vurderer positive for kommunen og målgruppen det gjelder, forklarer Kristine C. Hernes, som er økonomidirektør i Stavanger kommune.

Hun forteller at rådmannen årlig disponerer i overkant av 1 million kroner som etter søknad går til støtte til humanitære organisasjoner, lokale lag og foreninger, konferanser og arrangementer med mer.

Økonomidirektøren sier videre at de to søknadene fra Skabo Management Group – det ene sendt til rådmannen, det andre til ordføreren – må sees i sammenheng med hverandre. I brevene bes det om hjelp til å dekke «mesteparten av utgiftene i forbindelse med veldedighetskampene og veldedighetsmiddagen». De totale utgiftene som nevnes er på 420.000 kroner.

— Vi må vurdere omfanget av søknaden og søknader over 100.000 skal behandles av formannskapet, kommenterer Kristine C. Hernes.

- Uvanlig tilbud

Varaordfører Bjørg Tysdal Moe tror politikerne dropper å benytte seg av VIP-boksen i DNB Arena.

— Dette er veldedighet. Det er ganske vanlig at vi gir støtte til arrangement som dette, men jeg tror nok vi vil takke nei til å sitte i noen VIP-boks. Det er ikke naturlig, sier Bjørg Tysdal Moe til Aftenbladet.

- Er slike tilbud problematiske på noen som helst måte?

— Det er svært sjelden at denne typen tilbud dukker opp, og for kommunen er det naturlig å takke nei til slike tilbud, sier Tysdal Moe.

Hun understreker at søknadene om økonomisk støtte til Zuccarello All Star Game vil bli sett på som alle andre og behandlet deretter. Samtidig understreker varaordføreren igjen at slike følgetilbud ikke er vanlige.

— Jeg kan ikke huske at jeg har vært med på å få lignende tilbud. Det er vanlig at ordføreren blir bedt om å komme og si noen ord i forkant av slike arrangement. Det gjorde Christine Sagen Helgø i forbindelse med kampen i fjor. Da bidro vel kommunen med om lag 20.000 kroner. Det er vel ikke utenkelig at vi gjør det samme igjen, sier Bjørg Tysdal Moe.