MyGame etter strømme-nyhet: – Ikke et forbud

MyGame er uenig i at strømming av barneidrett vil bli tilnærmet umulig etter Datatilsynets veileder kom ut på tirsdag.

KAMERAENE: En rekke kameraer er montert på norske idrettsanlegg som følge av MyGame-avtalen.

Tirsdag morgen kom Datatilsynet ut med en veileder der det står at idretter der flere barn eller unge filmes samtidig, som hovedregel ikke kan gjennomføres lovlig etter personvernregelverket. Unntaket er redaktørstyrte medier.

Der VGs kommentator Leif Welhaven mente at Datatilsynets veileder mer eller mindre parkerte MyGame-satsningen, er administrerende direktør Lars Setsaa i strømmeselskapet av en annen oppfatning.

– Jeg vil på mange måter applaudere Datatilsynets arbeid. De tar ikke til orde for et forbud, men legger lista høyt for de som ønsker å strømme unge. Tilsynets vurdering er at strømming av lagidrett må basere seg på berettiget interesse, ikke samtykke, skriver Setsaa til VG, og legger til:

– Interessen for strømming må vektes opp mot tiltak som ivaretar spillernes personvern. Det er helt i tråd med våre vurderinger, og MyGame er i dag den eneste strømmeaktøren som opptrer i tråd med en slik veileder.

Anders Obrestad i Datatilsynet har jobbet med veilederen for Datatilsynet.

– Veiledningen er et tiltak for å hjelpe de som vurderer å strømme idrettsarrangementer for barn eller andre beslutningstagere med å gjøre vurderingene de plikter å gjøre etter personvernregelverket. Det er ikke en forskrift eller et vedtak om forbud, sier Obrestad til VG og fortsetter:

– Når det er sagt så oppsummerer vi i veiledningen at strømming av lagidretter ofte ikke vil kunne gjennomføres lovlig etter personvernregelverket, med mindre det er snakk om toppidrettsarrangementer med allmenn interesse. Dette er fordi hensynet til barnas personvern oftest vil veie tyngst. For strømming av individuelle idretter hvor vanligvis bare ett eller to barn filmes, må det normalt hentes inn et gyldig samtykke barnets foreldre, sier han.

– Er du enig i Setsaas uttalelse om at MyGame i dag er den eneste strømmeaktøren som opptrer i tråd med veilederen som ble presentert i dag?

– Det kan ikke jeg uttale meg om. Vi kan ikke saksbehandle MyGame sine praksiser i media, svarer Obrestad.

PS! Selskapet Blommenholm Industrier er medeier i både Joymo og Schibsted, som eier aviser som VG, Aftenposten og Stavanger Aftenblad. Joymo tilbyr i likhet med MyGame strømmetjenester for breddeidretten.