Ny bok om hoppbråket: Hevder Røste ikke sluttet frivillig

Erik Røste (62) forsto at slaget var tapt og sluttet ikke frivillig som skipresident, hevder forfatterne av en ny bok. Røste avviser press fra andre enn ektefellen om å gå av.

Erik Røste gikk av som skipresident tidligere i år. Forfatterne av ny bok hevder han forsto at han ikke ville blitt gjenvalgt.

Boken omhandler Clas Brede Bråthen (53) og hans liv i norsk hoppsport. Flere kapitler er viet bråket mellom Bråthen og den forrige ledelsen i Norges Skiforbund.

I boken heter det, uten forbehold, at Erik Røste ikke gikk av som skipresident frivillig tidligere i år. For da den tidligere skipresidenten i midten av mars ga beskjed om at han ville gi seg etter ti år på toppen i Norges Skiforbund, så hadde han allerede hatt en god prat med lederen i valgkomiteen, Sverre Seeberg.

«Det var flere i skistyret som ønsket at han ikke skulle stille til gjenvalg», hevder forfatterne av boken «Clas Brede – Hoppsjel».

Den er ført i pennen av de tidligere NRK-profilene Terje Svabø og Astrid Versto. Begge har vært svært nære støttespillere for Clas Brede Bråthen under konflikten med den tidligere ledelsen i Skiforbundet.

Valgkomiteen skal ha møtt 29 personer for å danne seg et bilde av hvem som var best egnet som skipresident i den kommende perioden.

«Seeberg informerte Røste om at han kom til å få ikke bare én, men trolig flere motkandidater hvis han stilte til gjenvalg. Den kampen var Røste åpenbart ikke villig til å ta», står det i boken som slippes i morgen, tirsdag.

– Selv i møter i skistyret kom det frem at Røste ikke kunne forvente full støtte fra sitt eget styre. Det ble gjort tindrende klart for ham at det ville komme motkandidater. Han fattet en avgjørelse etter å ha sondert terrenget og enten møtt motstand eller lunken støtte, sier Terje Svabø.

Terje Svabø, her i 2009, har skrevet bok sammen med ektefellen, Astrid Versto.

VG har konfrontert Erik Røste med innholdet i denne saken. I en e-post skriver den tidligere skipresidenten:

«Beslutningen om ikke å stille til gjenvalg etter 10 år som skipresident var ene og alene min egen. Den eneste som «presset» meg til å ikke stille etter å ha brukt de fleste av helgene og feriene i 10 år på skisporten, var min kone.»

Lederen av valgkomiteen, Sverre Seeberg, ønsker ikke å kommentere opplysningene i den kommende boken, men understreker: – Valgkomiteen drøftet ikke Erik Røstes mulige kandidatur, da han hadde trukket seg før den diskusjonen begynte.

Boken som slippes denne uken, skulle opprinnelig kommet ut i vår, men ble utsatt fordi forfatterne ønsket å få med seg «etterspillet» etter bråket i den såkalte «hoppsaken».

Clas Brede Bråthens liv i hoppsporten er tema i den kommende boka.

Motstand

Underveis i skriveprosessen opplevde Svabø og Versto, ifølge dem selv, betydelig motstand fra den forrige ledelsen i Skiforbundet.

«Både Røste og spesielt visepresident Eva Tine Riis-Johannesen og styremedlem Erik Bruun, ønska ikke at denne boka skulle komme ut. Den samme holdninga hadde generalsekretær Ingvild Bretten Berg», står det i boken, som VG har lest.

– Jeg ble spurt av forfatterne om å delta i boken i en e-post den 7. januar i år, men valgte å ikke gjøre det da dette var en personalsak som ble forlikt mellom Clas Brede og Skiforbundet i oktober året før. Hele organisasjonen og sponsorene ønsket ro. Med forliket var det viktig og riktig å legge saken bak oss. Det både har jeg, og vil jeg fortsette å bidra til slik at hoppsporten kan se framover, svarer Erik Røste i dag.

Erik Røste ønsket å legge saken bak seg for å skape ro i Skiforbundet etter forliket.

Svabø og Versto skriver at Erik Røste likevel ønsket å bli holdt orientert om boken, som slippes på Fanaticus forlag denne uken.

«Han valgte derfor å sende en e-post til Stine Korsen i hoppkomiteen, som hun videresendte til oss om morgenen 6. april 2022. I Røstes e-post gis det klart uttrykk for hvordan ansatte og tillitsvalgte skal forholde seg: «Siden personalsaken er forlikt og verken skal eller kan kommenteres, har vi gått ut ifra at dette er en uautorisert bok. Ut i fra intervjuet med forfatterne og Clas på tv2.no, kan det oppfattes som om dette er en autorisert bok. Det er fint om HK følger opp dette til møtet 6.», skriver forfatterne.

De så ingen grunn til å informere den daværende skipresidenten om fremdriften med sitt eget bokprosjekt og understreker at forliket mellom Skiforbundet og Bråthen ikke inneholder noen klausul om at forliket ikke skal kommenteres.

– I vår lange journalistiske karriere har vi aldri møtt en sånn negativ holdning og motstand til et prosjekt som vi har gjort fra Erik Røste og hans nærmeste i dette tilfellet. Det har pågått fra dag én, sier Svabø til VG.

Anonyme intervjuer fra skistyret

Forfatterne fikk nei fra én etter én i skistyret da de ønsket et intervju. Til slutt skal to styremedlemmer ha sagt seg villige til å snakke – men kun anonymt.

Svabø har levd et helt arbeidsliv i norsk presse, med bakgrunn fra blant annet Aftenposten, NRK, VG og TV 2. Ektefellen Versto har også en lang karriere i mediene samt det norske diplomatiet.

– I boken dokumenterer vi en organisasjons mangel på åpenhet og en personalbehandling som ikke er vanlig i norsk arbeidsliv, sier hun.

Terje Svabø og Astrid Versto, her avbildet i 2000.

Forfatterne har intervjuet mer enn 80 personer i forbindelse med boken.

I dag er Erik Røste skiftet ut som skipresident. Ingvild Bretten Berg har måttet gi seg som generalsekretær, mens Clas Brede Bråthen er landslagssjef for hopp. Mye tyder, som VG avslørte i høst, at han er i ferd med å få sin gamle jobb som sportssjef tilbake.