Sport

Golfstrømmen svekket

Holtsmark representerer optimismen i et tregt golfmarked. Klubben tror på 5000 medlemmer. Men i NGF kjøler man ned ivrige bønder som vil lage 18-hullsbaner.

<b>På Holtsmark</b> i Sylling skal man prøve å drive golfbane uten innskudd og dyre årsavgifter. Daglig leder Lars Hjorth har stor tro på konseptet. Andre klubber klager over synkende greenfeeinntekter.
  • Arne Hole

Se videoen: Satser på de aller yngste. I over 20 år har det blåst golfvind over landet. Men nå har medvind blitt til motvind for mange. Årsaken til trangere tider er alle enige om: For rask etablering av for mange nye baner.— Jeg bruker mer tid på å helle kaldt vann i blodet på grunneiere enn å anbefale bygging av 18-hullsbaner. I alle fall skal man være ytterst varsom med å etablere en ny 18-hullsbane der det allerede finnes en fra før, sier anleggskonsulent Pål Melbye i Norges Golfforbund (NGF).NGF har helt andre ønsker enn praktanlegg for å få golfen opp på samme nivå som i Sverige. (Der spiller syv prosent av innbyggerne golf - i Norge bare 2,4.)- Vi ønsker oss lavterskelanlegg lokalisert til der hvor folk bor, treningsanlegg i nærmiljøene, sier Melbye, som ønsker å gi føringer til lokalpolitikerne. Og han vil gjerne ha svar fra politikerne på hvorfor golferne må bygge sine anlegg selv, mens svømmehaller, fotballbaner, skiløyper osv. skal betales med skattepenger? Bør golfbanene få tilført skattepenger? Si din mening i Debattcentralen.

Ny betalingsmåte

Holtsmark i Sylling prøver et helt nytt konsept, nemlig " pay and play". Medlemskap koster bare 1500 kroner. Til gjengjeld må medlemmene betale halv greenfee hver gang de spiller. Vanligvis betaler ikke medlemmer greenfee på egen bane.- Vi er først ute med dette konseptet, sier daglig leder Lars Hjorth, som ikke underslår at de nye driverne har fått en enklere start etter 40-50 millioner kroner var lagt ned i banen før den gikk konkurs. Holtsmark har ifølge Hjorth allerede tett oppunder 3000 medlemmer og har som mål å få 5000. Men han er skeptisk til nyetableringer.- Skal man nå få fylt opp en ny bane i området, bør den ligge på kongsgården på Bygdøy.- Men mange er skeptiske til Holtsmarks driftsform også, Hjorth?- Det skjønner jeg, men det er vel også noen som er redd oss. Vi leverer allerede gode resultater, sier Hjorth, som avslører at klubben også har påtatt seg eksterne jobber for å få utnytte mannskaper og maskinpark. Pay and play, fast pris, elller... ? Rop ut din mening i Debattcentralen.

De gamle sliter

— Noen av klubbene som nå sliter var tidlig ute med å bygge bane, men hadde ikke noe naturlig nedslagsområde, sier Melbye i NGF. Påstanden blir bekreftet av to av dem som fått merke folkevandringen.- Vi hadde 2-300 golfere på venteliste på sent som for to-tre år tilbake. Nå sliter vi, innrømmer daglig leder Bente Kværnes på Nes golfklubb på Romerike. Oslo-folket har dratt sin vei.- Utbyggingen har gått for raskt og interessen har flatet ut, sier Kværnes, som avviser at Nes vil gå konk.- Gullårene var fra 1996 til 2003, sier Peder Mørk, som driver Mørk Golfbane i Spydeberg. Siden han etablerte seg, har Grønmo, Aurskog-Finstadbru og Moss & Rygge kommet i tillegg.- Nå håper jeg bare de venter med å bygge golfbane i Son - både for sin egen del og vår del, sier Mørk.Han tipper flere konkurser i 2007. For mange golfbaner i Norge? Si din mening i Debattcentralen. På Mørk i Spydeberg åpnet de nylig Norges første knøttegolfbane. En ordentlig golfbane med seks hull, men i mini-målestokk, for de minste spillerne.

Les også

  1. Norges første knøttegolfbane

  2. Son kan få golfbane

Les mer om

  1. Golf