Idrettspresidenten lurer på hvor 4 milliarder kroner er blitt av

Tom Tvedt mener politikerne løp fra løftene sine etter OL-nei.

Idrettspresident Tom Tvedt møtte den nye kulturministeren Linda Hofstad Helleland i departementet forrige fredag.

Ingen var imot idrett, men OL i Oslo og Lillehammer/Hamar-området i 2022 ville man ikke ha. I stedet skulle det komme mer penger til breddeidretten her i landet.

Tom Tvedt er tidligere fylkespolitiker i Rogaland før han ble idrettspresident.

— Politikerne satte ikke foten ned for idretten, men OL i 2022 ville de ikke ha. Det ble sagt, ganske ordrett, at pengene som skulle brukes til et OL, heller burde komme idretten i Norge til gode, sier idrettspresident Tom Tvedt til NTB.Og han fortsetter:

— Det var satt av fire milliarder kroner i budsjettet til anlegg for OL i 2022. Da det ble nei fra politikerne til OL, ble det sagt at det skulle komme penger til idretten.

— Det skulle bli tatt et ekstra tak for anlegg til breddeidretten i Norge. Vi hadde store forventninger nå da statsbudsjettet kom. Der lå det opprinnelig en sysselsettingspakke på fire milliarder kroner. Det jeg registrerte var at det var kroner 0 til idretten i pakken.

Tvedt er skuffet. Han slår fast at de løftene idretten fikk om mer penger til anlegg og bredde i og med at det ikke ble noe OL, ikke er innfridd.

Stor effekt

Tvedt sier at dersom regjeringen hadde satt av penger til idretten i den tiltakspakken som kom, ville det kunne fått stor effekt på sysselsettingen i de delene av landet som trenger både anlegg og arbeidsplasser.

Les også

Norges idrettspresident om Beijing-OL: - Den beste kandidaten valgte å takke av før avstemningen

— Her er det ikke levert det man opprinnelig lovte, nemlig at breddeidretten skulle få flere anlegg. Våre 12.000 idrettslag jobber med planer og anlegg, men vi har en utfordring når det ikke ligger ekstraordinære penger i potten utover det som kommer gjennom spillemidlene. Da får vi ikke til dette, understreker idrettspresidenten.

Idretten, og særlig den forrige idrettspresidenten Børre Rognlien, la mye arbeid og prestisje inn i OL-prosjektet for 2022, men det viser seg at nå sitter idretten temmelig tomhendt tilbake: Ikke blir det OL om drøye seks år, og ikke er det kommet ekstra midler til anlegg.

Lovnadene skal ikke bli glemt

Tom Tvedt sier at han ikke kommer til å glemme de lovnadene som ble gitt da politikerne satte foten ned for en OL-søknad i 2022. Han hadde håpet at friske penger skulle komme, slik at det etterslepet som nå er på cirka tre år, kunne blitt kraftig redusert.

Etterslepet er den tiden det går fra et idrettslag som bygger et anlegg, får tilsagn på penger, til pengene virkelig blir utbetalt.

— Usikkerheten rundt etterslepet er så stort. Derfor er det mange uforløste anlegg, forklarer Tvedt til NTB.

Han tror heller ikke resten av Idretts-Norge kommer til å glemme de lovnadene som ble gitt.

— Neste år og deretter, når det nærmer seg valg igjen, skal jeg minne stortingspolitikerne om det de lovte; et stort anleggsløft for breddeidretten i Norge. Foreløpig har vi ikke sett noe til dette, sier Tom Tvedt, som legger til at han snakker på vegne av 1,2 millioner medlemmer i idrettsforbundet.

(©NTB)