Tennispresidenten: – Vi har mye å ta tak i

«Tennisforbundet har malt seg inn i et hjørne», var en av mange kritiske bemerkninger som kom frem på det ekstraordinære tinget lørdag.

President Lars Gjerdåker og hans styre får litt å ta tak i fremover. Han er absolutt åpen for forbedringer. Det er helt nødvendig.
  • Mette Bugge

«Dysfunksjonelt forbund», «Altfor stort gap mellom forbund og klubber», «Altfor liten satsing på trenere.» «Misnøye av hvordan forbundet drives.» Det har stormet rundt Norges Tennisforbund denne våren.

Dette var bare noen av de meningene som kom fra talerstolen da det ble holdt ekstraordinært ting i forbundet lørdag.

President Lars Gjerdåker innrømmet at det er et stykke til mål.

– Vi har mye å ta tak i.

Det er ingen tvil om at han og resten av styret fikk kritikk, men også tips og råd fra tingrepresentantene. Ikke alle tingdelegatene var fysisk til stede, men fulgte møtet via videokonferanse.

Riktignok ble det til slutt nei til ekstern granskning. Istedenfor opprettes et internt samarbeidsutvalg på ti personer etter forslag fra Holmenkollen Tennisklubb. Dette utvalget skal jobbe videre med noen av punktene forbundsledelsen får kritikk for, i tillegg til andre punkter rundt strategien for driften av norsk tennis. Utvalget oppnevnes at kontrollkomiteen i tennisforbundet.

I løpet av det seks timer lange møtet, kom det frem at flere vil bidra til at Tennis-Norge utvikler seg i riktig retning. Gruppen som nedsettes, skal se på forbundets prioriteringer, men klubbene blir oppfordret til å gå i seg selv og bidra.

Forbundet er ikke feilfritt

I starten av tinget ble det oppfordret til stor takhøyde. Det passet jo ekstra godt da tinget ble avholdt i Oslo Tennisarena, der det kanskje er ti høydemeter mellom gulv og tak.

Da fungerende generalsekretær Aslak Paulsen gikk på talerstolen for å forklare og oppfordret til feiring av noen suksesser i norsk tennis, startet høljregnet. Bråket på taket overdøvet ham nesten.

Men poenget var at åpenhet er viktig, at det er dumt å omtale hverandre som tullinger og ikke minst forsterke faktainformasjon og slippe misforståelser.

– Er NTF feilfrie? Absolutt ikke, spurte og svarte vikaren i generalsekretærstolen.

Les også

BAKGRUNN: Norsk tennis delt i to leirer: – Kan bli et opprørsting

Paulsen fortsatte med å fortelle at forbundet skal bli gode fremover på habilitetsspørsmål og gå gjennom arbeidsreglementet som administrasjonen og andre ansatte må forholde seg til.

Han kalte det elefanten i rommet. Det at det har vært litt uryddige arbeidsavtaler.

Høyt under taket på tennistinget.

Nei til ekstern granskning

Granskning var det forsamlingen skulle ta stilling til, men utover dagen ble det klart at flertallet ikke ville det slik. De hadde fått nødvendig informasjon på bordet.

Pål Berg fra Godlia Tennisklubb var blant dem som mente at en granskning forutsatte svært graverende og kriminelle forhold, og det ble absolutt ikke påpekt.

Han likte ikke at debatten hele dagen mer handlet om mange andre ting, som kunne tas i mindre og egnede fora. For det er tydelig at Tennis-Norge mangler møtepunkter.

Les også

Tennissjefen slår fast: Aldri mer bonus til sjefen, lavere lønninger, ny toppsatsing, men idrettssjefen får fortsette å reise

Hver krone teller

Håkon Berg fra Holmenkollen tennisklubb brukte ordet «vås» fra talerstolen for å si at idrettssjefen Øivind Sørvald på ingen måte er den eneste som kan bistå Eurosport. Det kom kritikk tidligere i år mot at Sørvald ble igjen som TV-kommentator på Grand Slam etter at Kasper Ruud var ferdig i French Open i 2019.

– Der har vi vært altfor dårlig til å kommunisere. Det er Eurosport som betalte for reise og opphold i perioden etterpå, sier Paulsen.

Sørvald fikk mange godord for at han har brukt mye mer tid på tennis enn det som er forventet.

Forbundet tok uansett til seg at det må til en til en avklaring av roller og habilitet, og det er mange punkter det skal jobbes videre med. Som Per Wright, en av de seks tidligere presidentene sa det:

– Vi har fått en god gjennomgang, men vi må ikke grave oss ned i elendighet.

Haakon Berg (i midten) diskuterer med andre tingdelegater.

Må tette gapet

Morten Bjerke var blant dem som sa at det var altfor stor avstand mellom forbund og klubbene. Det gjelder fordeling av midler, støtte til toppspillere og kompetanseheving.

– Mangel på slike møtepunkter er årsaken til at vi sitter her på et ekstraordinært ting. Tennisforbundet har ikke fanget opp dette, sa han og hadde mer på hjertet:

– Forbundet kan ikke velge vekk kundene sine: klubbene.

Han og flere andre mente også at klubbene må skjerpe seg, for som oftest stiller de fleste delegatene uforberedt, de har ikke lest sakspapirene.

På det ordinære tinget i 2019 var det 38 delegater. Denne gangen stilte drøye 70.

Tomas Kristensen i Nordberg tennisklubb, var en av de mange advokatene som var på talerstolen. Han mente at en granskning var unødvendig. For det ville koste en halv million kroner. Og hvis det var ulovligheter, som en annen sa, må det meldes til politiet.

Dermed fikk ikke forslaget tilslutning.