Stortingspresidentens festmiddager skapte misnøye: Fikk ikke vite hvem som skulle betale

Inge Andersen og stortingspresident Olemic Thommessen ble selv enige om å arrangere to middager hjemme hos Thommessen under ungdoms-OL. Styret i Norges idrettsforbund ble ikke informert om hvem som betalte regningen. Det har skapt reaksjoner internt i Idrettsstyret.

Tidligere generalsekretær i NIF, Inge Andersen bestemte at idretten skulle ta regningen for to middager under ungdoms-OL. Her er han sammen med Bjørn Dæhlie og idrettspresident Tom Tvedt, som begge var til stede under en av disse middagene.

Før ungdoms-OL på Lillehammer ble tidligere generalsekretær i Norges idrettsforbund (NIF) Inge Andersen og stortingspresident Olemic Thommessen enige om at Norges idrettsforbund skulle arrangere to mottagelser hjemme hos Thommessen.

Inge Andersen informerte ikke Idrettsstyret om at NIF skulle betale for middagene hjemme i den private boligen til stortingspresidenten.

Aftenposten vet at dette har skapt misnøye internt i Idrettsstyret. Flere har bedt om en redegjørelse fra ledelsen.

Les også

LES OLA BERNHUS: På grasrota stekes det vafler og drives dugnader for å få det til å gå rundt. På toppen flyter pengene.

– Generalsekretæren handlet på egen hånd

– Idrettsstyret ble skriftlig orientert om representasjonsplanen den 4. februar, og under et styremøte på Lillehammer før ungdoms-OL. Der var mottakelsene en del av planen, men ikke om økonomien i dette, sier kommunikasjonssjef i NIF Niels Røine til Aftenposten.

Inge Andersen og Olemic Thommessen ble selv enige om å arrangere mottakelsene hjemme hos stortingspresidenten.

– Det var ingen skriftlig avtale. De to snakket sammen, og Olemic tilbød å ha to mottagelser i sitt hjem. Noe generalsekretæren vår mente var en god idé. Og slik ble det til, sier Røine.

Invitasjonen til de to mottagelsene ble utformet av stortingspresidenten, skrevet på brevark fra Thommessens kontor, og sendt ut fra protokoll på Stortinget.

– Ble Idrettsstyret informert om avtalen mellom Andersen og Thommessen?

– Nei, styret ble ikke informert. Da handlet generalsekretæren på egen hånd, sier Røine.

Mottagelsene ble planlagt i forkant av ungdoms-OL, og var en del av programmet til personene som ble invitert.

Avtalen som ble gjort mellom den tidligere generalsekretæren og stortingspresidenten, var at Thommessen skulle invitere og Norges idrettsforbund skulle være arrangør.

Aftenposten kunne tirsdag fortelle at det var misnøye blant flere i Norges idrettsforbund over at de ble tilsendt regningen for mottagelsene. Totalt kostet de to arrangementene 168.393 kroner.

Aftenposten har stilt Inge Andersen en rekke spørsmål om denne saken, men den tidligere generalsekretæren henviser til kommunikasjonssjef i NIF, Niels Røine.

Les også

Stortingspresidenten inviterte til fest – Idrettsforbundet tok regningen

Flere celebre gjester var på plass under ungdoms-OL.

Styremedlem bodde på Lillehammer – ble ikke invitert

Flere styremedlemmer i NIF deltok på arrangementene hjemme hos Olemic Thommesen. I tillegg til generalsekretær Inge Andersen, deltok styremedlemmene Tom Tvedt (idrettspresident), Kristin Kloster Aasen (1. visepresident) og IOC-representant Gerhard Heiberg.

Aftenposten har forsøkt å komme i kontakt med de øvrige styremedlemmene. Flere bekrefter at de ikke ble informert om middagene under ungdoms-OL, mange henviser til kommunikasjonssjef Niels Røine.

Styremedlem Sondre Sande Gullord forteller at middagene i ettertid har vært et tema i Idrettsstyret.

– Dette var middager som i hvert fall jeg og de øvrige styremedlemmene, ikke var invitert til. Det var ikke en del av det offisielle programmet, og jeg var ikke informert om at NIF var delaktig i dette, sier han.

Styremedlem Marit Roland Udnæs, som bor og jobber på Lillehammer, var heller ikke til stede.

– Jeg var ikke invitert, så jeg deltok ikke. Det er ikke uvanlig at president og visepresident inviteres og deltar på tilstelninger og representasjonsoppdrag uten de øvrige styremedlemmene, sier Udnæs til Aftenposten.

Hele presidentskapet, med unntak av 2. visepresident Oddvar Johan Jensen, var invitert.

– Det eneste jeg kan si, er at det er styrets klare ønske at alle faktorer kommer på bordet, sier Jensen om innsynsprosessen.

Styremedlem Jorodd Asphjell skriver i en SMS til Aftenposten at han ikke har noen kommentarer, fordi han ikke var kjent med de aktuelle middagene.

Et annet styremedlem, Guri Ramtoft, forteller at heller ikke hun var invitert.

– Det var ikke en del av det offisielle programmet som jeg hadde informasjon om, sier hun.

Inge Andersen informerte ikke Idrettsstyret om avtalen med stortingspresidenten om at NIF skulle ta regningen.

Skapte diskusjon internt

I etterkant av ungdoms-OL på Lillehammer er blant annet de to middagsselskapene hjemme hos Thommessen blitt diskutert i NIF.

– Hele representasjonsprogrammet slik vi så det har i etterkant vært en diskusjon i administrasjonen og i styret, sier Niels Røine og legger til:

– Det ble en diskusjon på om det vi gjorde var nødvendig, riktig og hva vi kan lære av dette.

Årsaken til at det ble en diskusjon internt i NIF, var den totale bruken av ressurser og penger i forbindelse med ungdoms-OL.

– Ikke minst på grunn av vårt eget verdigrunnlag og målgruppen ungdoms-OL var til for. Det var i utgangspunktet ikke dette ungdoms-OL var til for, sier Røine.

Les også

Reagerer på stortingspresidentens fest: – En veldig farlig gråsone

Mer bevisste

Hvorfor det var stortingspresidenten som sendte ut invitasjonen, er ikke klart internt i NIF.

– Det er klart det gjør inntrykk for de gjestene som var der at stortingsrepresentanten inviterte til sitt private hjem, sier Røine.

– Er det uheldig at man har hatt denne typen arrangementer?

– Nei, generelt er det ingen som har sagt det. Men det er blitt en helt annen bevissthet i denne typen spørsmålsstillinger, sier kommunikasjonssjefen til NIF.

Ifølge Røine er man i NIF blitt mer bevisste inn mot eventuelle fremtidige arrangementer.