Advarer mot krisepakke: – Alvorlig og veldig rart

Storklubben bak Holmenkollstafetten advarer alle landets idrettsklubber mot å tro at regjeringens siste krisepakke er like god som i fjor og mener «kompensasjonen» vil påføre dem store økonomiske problemer.

AVLYST FOR ANDRE GANG: Holmenkollstafetten 2021 skulle vært arrangert 8. mai, men den tradisjonsrike løsmassemønstringen ble avlyst allerede i mars – som den også ble i fjor.

– Jeg tror få har fått med seg hvor dårlig dette slår ut. Ingen frivillige organisasjoner vil få dekket tapte inntekter. Vi kommer til å greie oss. Det er klubbene som ikke har egenkapital å tære på som vil få problemer, sier daglig leder i friidrettsklubben Tjalve, Matias Lavik.

Det er 10.100 idrettslag i Norge, ifølge Norges idrettsforbund.

Oslo-klubben Tjalve er arrangør av tradisjonsrike Holmenkollstafetten, som i normale tider trekker rundt 50.000 deltagere til å løpe i hovedstadens gater på vårparten. I fjor ble Matias Lavik og Tjalve imidlertid i slutten av mars tvunget til å avlyse den planlagte massemønstringen 9. mai.

I år ble løpet 8. mai – igjen av coronaårsak – avlyst for andre gang 25. mars.

2020-avlysningen medførte at 90 prosent av klubbens inntekter forsvant. Men da dekket etter hvert regjeringens krisepakke 70 prosent av de tapte inntektene. Det tilsvarte ifølge Matias Lavik 4,4 millioner kroner, som han mener var meget bra.

Denne gangen vil det ende langt dårligere, mener Tjalves daglige leder.

Generalsekretær Kjetil Hildeskor i Friidrettsforbundet, med nær 900 klubber og lag, sier også at ordningen i fjor var god fordi den var basert på klubbenes 2019-arrangementsoverskudd og bortfallet av andre inntekter det året. Den nye pakken krever derimot at klubbene må ha prøvd få i stand arrangement, stikk i strid med helsemyndighetenes «ønske» om ikke å gjøre det.

– Det er alvorlig og veldig rart å redusere rammebetingelsene når vi nå er på oppløpssiden, påpeker Hildeskor.

Med krisepakke fire vil mange klubber nesten ikke ha penger til å drive med idrettslig aktivitet etter den nær forestående gjenåpningen, mener han.

– Tjalve er et særtilfelle, med god økonomi. De tåler det. Men mange klubber lever mer fra hånd til munn. Summen av dette, er at det er en mye dårligere ordning for idrettslagene, sier Kjetil Hildeskor.

Friidrettslederne er ikke alene om å mene det i Idretts-Norge. I et intervju i Aftenposten 11. april, uttaler blant andre Hallgeir Finbråten, turneringsleder i «Voss Cup» og markedsansvarlig i FBK Voss, at han er «rystet over» hvordan regjeringens tilskuddsordning til idretten og frivilligheten ser ut.

– I utgangspunktet betyr dette tapt tilbud for barn og unge i Idretts-Norge. De har bommet totalt, hevder han.

Den siste tilskuddsordningen («krisepakke 4») er gjeldende fra mars, tilbakevirkende fra 1. januar i år. Den vil for Tjalves Holmenkollstafetten kun dekke «nødvendige kostnader», som markedskostnader og vanlige driftskostnader.

Etter Matias Laviks beregninger vil det medføre at Tjalve som «kompensasjon» for den avlyste Holmenkollstafetten 2021 vil motta rundt en million kroner etter at Lotteritilsynet har åpnet – det vil si har startet behandlingen av søknadene – i juni.

Det vil påføre Tjalve et underskudd på fem til seks millioner kroner, mener Matias Lavik.

Dette kommer han frem til etter å ha lest den nye forskriften publisert på hjemmesiden til Lotteristiftelsen til tilskuddsordningen nøye, og sammenholdt den med fjorårets forskrift. Lavik mener den er utydelig og at myndighetene har kommunisert den svakt. Den er egnet til å misforstås, eller ikke forstås.

Norges idrettsforbund (NIF) sendte tirsdag 13. april ut en redegjørelse med uttalelser fra generalsekretær Karen Kvalevåg angående «stimuleringsordningene». Den er siden endret som følge av innspill fra flere organisasjonsledd i norsk idrett, ifølge kommunikasjonssjef Finn Aagaard i NIF.

– NIF har også sendt ut nyhetsbrev til alle idrettslag om NIFs vurdering av den nye stimuleringsordningen, med referanse til artikkelen på Idrettsforbundet.no og informasjonen som er lagt ut på Lotteritilsynets nettsider, sier Finn Aagaard.

Han sier også at Norges idrettsforbund har god dialog med myndighetene om ordningene. Norges idrettsforbund skal ha et administrativt møte med Kulturdepartementet 19. april hvor temaet vil komme opp til diskusjon.

– Synes NIF innholdet i den siste stimuleringsordningen er dårlig kommunisert?

– Utfordringene handler om at det kan være komplekst å tolke innholdet i ordningene og hvordan den faktisk slår ut, både for gjennomførte arrangementet med restriksjoner og avlyste arrangement som følge av myndighetspålagte restriksjoner, svarer Finn Aagaard i NIF.

– NIF har selv brukt en del tid for å kartlegge de praktiske konsekvensene av ordningene, og vi er takknemlige for de innspill vi har mottatt fra flere idrettslag og arrangører som har bistått oss i denne kartleggingen. Det er svært nyttig i vår videre dialog med myndighetene for å forbedre ordningene, tilføyer kommunikasjonssjefen.

Kulturminister Abid Raja svarer slik på klagene til VG:

– Da stimuleringsordningen for frivillighetssektoren ble laget forventet vi en gradvis gjenåpning av samfunnet våren 2021. Ordningen skulle stimulere til aktivitet ved å dekke merkostnader og nødvendige tilpasninger av aktiviteter og arrangementer. Ordningen ble tatt godt imot av frivilligheten da den var på høring. Men, situasjonen hittil i 2021 har vært preget av strenge tiltak og nedstenging i deler av landet for å motvirke spredningen av det muterte viruset. Aktivitet har vært tilnærmet umulig og langt på vei heller ikke ønsket. Dette har gjort det vanskelig for frivilligheten og idretten som har måttet avlyse arrangementer og aktivitet.

– Vi har derfor sett på hvilke justeringer vi kan gjøre for å tilpasse ordningen til den faktiske smittesituasjonen. Vi har nå samtaler med flere organisasjoner som alle bidrar med gode innspill. Her er det innretningen, og ikke pengepotten, som er utfordringen. Vi regner med å ha en løsning klar om kort tid, og vil komme tilbake til det når alt er klart. Målet ligger fast uansett: Ordningen skal bidra til at frivilligheten og idretten skal kunne komme i gang med aktivitet så fort det lar seg gjøre, og hjelpe organisasjonene gjennom en tøff periode. Det skal denne ordningen bidra til.

Ps! Ingen av idrettslagene må søke om kompensasjon for egen hånd. NIF sender via drøyt 5700 organisasjonsledd inn egenerklæringsskjema på vegne av alle som mottok momskompensasjon i 2020.