500 millioner spillkroner kan forsvinne: – De har en dårlig sak ved et søksmål, sier EU-ekspert

Regjeringen vil fjerne all utenlandsk spillreklame fra norske TV-skjermer. – Et klart brudd på EØS-avtalen, mener motparten.

Regjeringen med kulturminister Trine Skei Grande i spissen vil fjerne utenlandsk spillreklame. Det vil påføre Discovery og MTG store økonomiske tap, noe de nylig formidlet til Grande. Men norske politikere vil verne om enerettsmodellen og de såkalte problemspillerne.
  • Roar Lyngøy

Norske myndigheter strammer nå alvorlig grepet for å beskytte monopolsituasjonen til Norsk Tipping og Rikstoto:

  • Regjeringen legger snart frem et forslag som skal forby utenlandsk pengespillreklame på kanaler som TV3 (eid av MTG) og Max (Discovery Networks), kanaler som sendes fra utlandet.
  • I tillegg har Arbeiderpartiet og KrF lagt frem en åttepunktsliste som inkluderer IP-blokkering av utenlandske spillselskaper.

Men norske politikere kommer til å få hard motstand, både fra TV-selskapene og spillbransjen. I Dagens Næringsliv 17. februar kom det frem at Discovery og MTG årlig henter over en halv milliard kroner fra spillreklame. På et møte med kulturminister Trine Skei Grande sa TV-selskapene at bortfallet av denne reklamen vil ramme dem dramatisk. Blant annet vil de måtte kutte en rekke populære norske TV-produksjoner.

Discovery: – Alvorlig bekymret

– Dette er noe vi er alvorlig bekymret for. Spesielt er vi bekymret for tempoet i prosessen. Reklame for pengespill på utenlandske TV-kanaler som sendes i Norge er mangedoblet de siste årene. En betydelig del av disse pengene brukes på utvikling av norske TV-produksjoner, noe som igjen bidrar til å skape arbeidsplasser og et rikt mediemangfold, sier kommunikasjonsdirektør Espen Skoland i Discovery.

Espen Skoland i Discovery forteller at et reklameforbud vil få dramatiske konsekvenser på flere områder.

Svenske myndigheter har forsøkt å stanse alkoholreklame på svenske skjermer via MTG og Discovery. Men EU-kommisjonen avviste nylig dette.

– Avgjørelsen i Sverige bekrefter at de nasjonale myndigheter må forholde seg til sendelandsprinsippet – at det er reglene i det landet man sender fra som avgjør hva man kan sende. Ettersom dette regelverket er likt i hele EU, mener vi det samme må gjelde i Norge, sier Skoland.

EU-ekspert: – De vil ha en god sak

Jan Magne Langseth er ekspert på EU-rett i advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig. Han har i flere år bistått internasjonale spillselskaper.

Advokat Jan Magne Langseth mener at norske politikere bryter EØS-reglene med et reklameforbud.

– Dersom regjeringen vedtar forbudet mot spillreklame, mener jeg at spillbransjen og TV-selskapene har en veldig sterk sak. Et slikt forbud vil være et klart brudd på EØS-reglene, sier Langseth.

Han tror det er sannsynlig at regjeringen vil presse igjennom forbudet.

– Det gjør de vel vitende om at dette er traktatbrudd. Så tar de kanskje sjansen på at ESA, som overvåker Norge i disse sakene, ikke velger å forfølge. Det tror jeg imidlertid at ESA kommer til å gjøre, men en slik sak kan ta flere år å få avgjort. Og i den perioden håper vel norske politikere at spillreklame legges død.

Går lovendringen igjennom vil Discovery og MTG tape enorme summer, og advokaten er overbevist om at det da vil komme gigantsøksmål.

– Private parter kan gå til søksmål, og de vil ha en god sak, mener Langseth.

Tror på mer hissig direktereklame

Morten Klein har tjent seg søkkrik på spillselskaper. Investoren mener også at regjeringens forslag er uforenlig med EØS-avtalen. Klein tror at det først og fremst er TV-selskapene som taper.

– Det som vil skje fra spillbransjen sin side er at de årlige 500 millioner annonsekronene brukes andre steder, og mer direkte mot dem som spiller.

Morten Klein har investert store penger i pengespill – og tjent seg rik på det.

Han mener at norske politikere tenker fundamentalt feil om de utenlandske spillselskapene.

– Jeg håper virkelig at politikerne tar seg god tid. IP-blokkering vil ikke løse noe rundt problemspillerne, for de omgår dette. Jeg håper at vi slipper en total kræsj der det bare er én taper, nemlig problemspillerne. Løsningen er ikke å stanse TV-reklamen eller å begynne med blokkering. Det vi trenger er et regulert spillmarked med få aktører.

Departementet står på sitt

Kulturdepartementet opplyser at de er godt kjent med dommen mot Sverige, men at de fortsatt kommer til å sende sitt lovforslag ut på høring.

– I motsetning til alkoholreklame er pengespillreklame bare delvis harmonisert av AMT-direktivet (direktivet om audiovisuelle medietjenester). Vi vurderer det derfor slik at kommisjonsbeslutningen ikke påvirker handlingsrommet til å stanse ulovlig pengespillreklame fra utlandet, skriver seniorrådgiver Marius Bakke i en e-post.

– Hvor viktig er hensynet til TV-kanalenes inntekter og norske TV-produksjoner?

– Vi ser at stansing av pengespillreklame vil kunne påvirke inntektsgrunnlaget til enkelte TV-kanaler. Samtidig vil tiltaket innebære at disse kanalene må forholde seg til det samme regelverket som de norske kanalene gjør i dag. Et eventuelt inntektstap må vurderes opp mot hensynet til de personene som har problemer med pengespill, eller som står i fare for å utvikle det. Jeg mener at det avgjørende må bli hensynet til sårbare spillere og hensynet til å beholde og styrke enerettsmodellen, slik et bredt flertall på Stortinget har sluttet opp om, skriver Bakke.

– Ikke ulovlig med spillreklame

Advokat Langseth sier at AMT-direktivet er stridens kjerne – om spillreklame faller innenfor eller utenfor EU-direktivet.

– Min klare mening er at det ikke er gjort noe unntak for spill. Dessuten er det jo slik at Norsk Tipping annonserer i bøtter og spann, og jeg tror det blir vanskelig å hindre spillreklame over landegrensene.

Ifølge Skoland i Discovery er det en «generell misforståelse blant mange norske politikere at det vi driver med er ulovlig».

– Hvorfor sender dere spillreklame, men ikke alkohol- og tobakksreklame?

– Kanalene du refererer til sendes fra Storbritannia og reguleres etter britisk lov. Under denne reguleringen er det ikke lov å sende tobakksreklame. Det er lov å sende alkoholreklame, men vi har valgt å legge oss på samme linje som norske myndigheter. Det er totalforbud mot alkoholreklame, men det er ikke ulovlig med spillreklame. Norsk Tipping er en av Norges største annonsører, minner Espen Skoland om.