Barneidretten skulle kanskje aldri ha blitt stengt. Nå må den åpne.

Forskning viser at barn knapt sprer koronaviruset. Da skylder vi de minste å gi dem livene sine tilbake.

Barneidretten ble, i likhet med skolene, stengt på et faglig spedt grunnlag. Men nå vet vi mer. Nå må den åpne, skriver Anders Pamer.
  • Anders Pamer

Jeg har en tilståelse å komme med. Om det er et lovbrudd eller et brudd på forskriftene, eller om jeg bare gjorde noe moralsk galt, det er jeg ikke sikker på.

Men det var en stygg sak.

Midt i den første korona-tåken, mens håndspriten kostet mer enn den fineste konjakk og dorull var hard valuta, tok jeg med meg mine sønner på fotballbanen. Det foregikk i skjul, i en kommune og i et idrettslag som ikke hadde rukket å lage retningslinjer ennå. Banen var åpen. I hvert fall ikke lukket.

Anders Pamer er kommentator i Bergens Tidende.

Ved én anledning kom det et middelaldrende par forbi. De stanset og stirret på oss. De sto der i tre-fire minutter. Med armene i kors, stramme munner og blikk som kunne både myrde og lemleste.

Dette var i perioden hvor Kongeriket satte politiet inn mot barn som spilte fotball. Dagen etter var fotballbanen stengt. Jeg mistenker paret i matchende regnklær for å ha ringt de rette instanser.

Det bar tilbake til puslespillet for oss alle.

Men allerede da visste regjeringen at det faglige grunnlaget for å stenge skolene og barneidretten var spedt. Allerede da fantes det forskningsrapporter som slet med å finne et eneste tilfelle hvor et barn hadde smittet et annet menneske med koronavirus. Likevel ble skolene stengt, idretten stengt og alle fritidstilbud lukket.

Siden den dagen har altså barna betalt en meget høy pris for å ta vare på oss voksne, og ikke minst de eldre i samfunnet. Det skal de ha takk for. Selv om det kanskje altså ikke var nødvendig.

I forrige uke publiserte Folkehelseinstituttet et nytt notat om barns rolle i smittespredningen av koronaviruset. Igjen tas det forbehold om at det finnes for få studier og for lite viten. Likevel: Forskere verden over har fortsatt vondt for å finne tilfeller hvor barn har smittet andre med korona. Det er sannsynlig at det har skjedd, men det har i så fall altså foregått i et svært beskjedent omfang.

Helseminister Bent Høie bør snarest slippe barna fri og la dem få dyrke idrett, mener Anders Pamer.

For eksempel trekkes det i FHI-rapporten frem et barn i de franske alpene som var smittet av viruset. Barnet hadde vært på tre forskjellige skoler, og hadde vært i kontakt med 172 forskjellige mennesker. 82 av kontaktene ble ansett å utgjøre høy eller moderat risiko for smitte.

Barnet smittet ingen.

Nå er det slik at etterpåklokskap er en enkel øvelse. Og selv om en del forskning altså pekte mot samme konklusjon i dagene før Norge stengte den 12. mars, var koronaskrekken såpass utbredt at foreldre hadde begynt å holde barna hjemme fra skolene. Flere europeiske land hadde stengt ned sine samfunn, vi fulgte etter. I en situasjon med et nytt virus vi fremdeles vet for lite om, var det bred politisk enighet i Norge om å være «føre var».

Nå vet vi mer.

Da er det all grunn til å ta barna ut av denne knugende abnormaliteten.

En særdeles viktig ting i særdeles mange barns liv, er nettopp idrett. Ikke bare fordi de synes aktivitetene er moro. Det er en arena for fellesskap, lek og sosialisering. For mange barn er fotballen, håndballen, basketballen eller turningen noe av det aller viktigste som finnes. Det er dette de tenker på når de legger seg, det er dette de kverner om når de spiser frokost. Det er viktig for deres motorikk, fysikk, samspill med andre mennesker og for deres holdninger.

Når det da er slik at barn ikke smitter verken hverandre eller voksne i betydelig grad, da finnes det ikke argumenter igjen for å nekte dem idrett. I og med at regjeringen tydelig har kommunisert at de prioriterer barn og unge først, må en slik åpning kunngjøres torsdag.