Da idrettspresidenten så tallet 264 millioner, skjønte hun at uroen var berettiget

Da idrettspresident Berit Kjøll (64) så at idretten samlet bare hadde søkt om 264 millioner kroner, fikk hun bekreftet mistankene om at regjeringens krisepakke ikke traff idretten godt nok.

Berit Kjøll og idretten advarte kulturdepartementet og kulturminister Abid Raja om at krisepakken til idrett og frivillighet var for smal. Nå åpner Raja for å endre på kriteriene.
  • Sondre Moen Myhre

– Som vi allerede har understreket, er ordningen for smal. Det sa vi allerede da den ble innrettet. Da ga vi uttrykk for at den var for smal og ikke ville treffe inntektsmodellen idretten er tuftet på, sier Kjøll om hva hun tenkte da Lotteri- og stiftelsestilsynet onsdag la frem tallene.

Les også

BAKGRUNN: Idretten har søkt om over en kvart milliard i krisehjelp

Dette har skjedd i krisepakkesaken de siste ukene:

1. Slik var starten

Hun tar oss tilbake til starten på koronakrisen. Torsdag 12. mars ble alle idrettsarrangement stanset med umiddelbar virkning.

Fort ble det klart at norsk idrett på alle nivåer ville tape penger. Mye penger.

I løpet av den påfølgende helgen utarbeidet Norges idrettsforbund (Nif) et estimat over hvor mye idretten ville tape på at idretten var nede for telling i perioden 5–31. mars. Tallet Nif presenterte for Kulturdepartementet var på 500 millioner.

Den onsdagen kom regjeringen og Abid Raja med en krisepakke på 600 millioner til idretten. Pakken skulle dekke tapte inntekter for billettsalg, deltageravgifter og merutgifter knyttet til avlyste eller utsatte arrangementer i mars og april.

Altså var pakken for to måneder på «kun» 100 millioner mer enn det Nif estimerte var et tap for en snau måned.

Les også

Idrettskretsen skuffet over regjeringens krisepakke: – Lite hjelp for idrettslagene

18. mars kunne Abid Raja fortelle at det var tildelt 600 millioner til idretten i krisepakke.

2. Så ble idretten kritisk til pakken

Raskt ble det også klart at idretten var kritisk til både hvem og hva man kunne søke om kompensasjon for.

Tap i forbindelse med kiosksalg, dugnad og parkering skulle ikke kompenseres. For mange idrettslag er det der man tjener pengene på arrangementer.

– Den dekker ikke typiske inntektstap som arrangører nå blir påført, sier Kjøll.

Idrettspresidenten er også kritisk til at man måtte ha et totalt inntektstap på over 25.000 kroner for å kunne søke.

– Det er mange små der ute som har tapt penger, men som ikke omfattes av ordningen fordi beløpsterskelen er for høy, sier hun.

Les også

I en ballbinge kan en av fotballens store utfordringer være løst: – Var ingen som trodde på det

Idrettsanleggene landet rundt var stengt, og idrettslagene tapte penger for hver dag som gikk.

3. Nå er søkertallene klare

Natt til onsdag stengte muligheten til å søke om bortfalte inntekter for idrettslag rundt omkring i landet på nettsidene til Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Da hadde idretten totalt søkt om 264.328.329 av de totalt 600 millioner kronene som var tildelt.

– Et søknadsbeløp på 264 millioner understreker dette poenget, sier Kjøll med henvisning til at søknadsprosessen var for smal.

– Gir de 264 millionene det er søkt om et reelt bilde av den økonomiske situasjonen norsk idrett er i?

– Absolutt ikke. Langt ifra. Det vet vi, svarer idrettspresidenten kontant.

4. Nå skal det gjøres justeringer

Allerede onsdag var kulturminister Abid Raja og idrettspresidenten i dialog. Der ble det klart at det resterende beløpet på snaut 350 millioner kroner vil tilfalle idretten og frivilligheten.

Når de skal deles ut, vil kriteriene for å motta penger være utvidet.

– Jeg sa allerede da krisepakken ble lansert, at jeg var åpen for justeringer om vi fant at kriteriene ikke traff godt nok, og vi ser nå at vi må gjøre slike justeringer, sier Raja til NTB.

For at det skal være mulig, må det først gå gjennom Stortinget.

– For at vi skal kunne gi kompensasjon også ut over tap av billettinntekter og merutgifter, er Stortinget nødt til å godkjenne dette. Systemet er sånn, sier kulturministeren.

Les også

Idretten får 2,86 milliarder av tippeoverskuddet

5. Idretten jobber nå videre

Samtidig jobber Idrettsforbundet nå med å skaffe seg et reelt bilde på hva idretten totalt sett taper på koronasituasjonen. Forbundet har fått svar fra over 2000 av sine rundt 11.000 idrettslag om hvor store utgifter de totalt sett har hatt. Tilsvarende registrering gjennomføres nå i særforbundene.

– Vi mener at vi kommer til å ha god oversikt i løpet av neste uke, sier idrettspresident Kjøll.

Hun ønsker ikke å spekulere i når en ny søkeordning kommer på plass, men ønsker å bruke faktagrunnlaget Nif nå skaffer seg, til å utbedre krisepakken i samråd med kulturdepartementet.

– Vi vil nå sette oss sammen slik at vi skal være trygge på at den rammen i sin helhet går til idrett og frivillighet, og at den treffer bredere.

Etter hvert har banene åpnet så smått opp igjen. Nå kan man trene i mindre grupper.

6. Idretten åpnes mer og mer

Onsdag hadde Kjøll også møter med direktør i Helsedirektoratet Bjørn Guldvog og representanter fra Folkehelseinstituttet.

Der diskuterte de hvordan norsk idrett kan gradvis åpne sammen med at samfunnet rundt åpner.

– Vi ble enige om å starte en prosess for å se hvordan vi kan komme i gang innenfor forsvarlige rammer, forklarer Kjøll.

For selv om norsk idrett blør økonomisk, er ikke krisepakken det viktigste for at idretten skal bestå.

– Den viktigste redningspakken er å komme i gang med aktivitet, sier idrettspresidenten.