Sport

Denne idretten blir stadig mer populær. På Flaktveit står folk i kø for å spille.

Idrettslaget ønsker å utvide banen. Kommunen vil heller bevare naturen i området.

  • Marita Ramsvik

Kveldens trening ved frisbeegolfbanen på Flaktveit har akkurat startet.

Ida Emilie Nesse (13) tar en frisbee i hånden og gjør seg klar til å klar til å kaste.

Idretten begynte hun med fordi det var gøy og sosialt. To år senere trener hun fast i Flaktveit idrettsklubb og deltar i nasjonale turneringer.

– Det har eksplodert det siste året. Det er så mange nye som har begynt å spille, sier hun.

Ida Emilie Nesse (til v.) sammen med Sophie Celius (14) i Flaktveit idrettsklubb.

Bak Nesse danner det seg fort en kø av folk som venter på tur til å kaste.

Dette er langt ifra et ukjent syn, skal vi tro Eirik Nybakken. Han bor i området og leder gruppestyret for frisbeegolf i Flaktveit IK.

– Området er blitt fryktelig populært. Vi ser alt fra familier på søndagstur, ungdomsgjenger som konkurrerer med hverandre, og de som satser seriøst på idretten.

Eirik Nybakken (til v.) og Trond Mjos i Flaktveit idrettsklubb.
Sophie Celius er en av dem som håper at frisbeegolfbanen på Flaktveit kan utvides.

Økning på 70 prosent

Frisbeegolf går ut på å kaste en frisbee oppi metallkurver. Målet er å fullføre banen på færrest mulig kast.

De fleste som spiller frisbeegolf er ikke organisert i en klubb. Men noen bruker en app som heter Udisc til å registrere at de tar seg en runde med frisbeegolf.

Statistikk fra appen viser at aktiviteten på banene i Bergen økte kraftig i 2020.

I Norge organiseres frisbeegolf gjennom Norges Amerikanske Idretters Forbund.

Sportsdirektør Thomas Kejser-Lervik forteller at antall medlemmer har økt med nærmere 70 prosent i samme periode.

Den økende interessen gjorde at Flaktveit idrettsklubb søkte til Bymiljøetaten om å få utvide frisbeegolfbanen med fire nye hull.

– Dette er ikke bare en fritidssyssel. Frisbeegolf er også en seriøs idrett for dem som ønsker å satse. Vi ønsker å utvikle banen slik at den blir mer komplett, sier Nybakken.

Eirik Nybakken ved Flaktveit frisbeegolfbane.
Banen er åpen for alle. Alt du trenger er en frisbee for å spille.

Nei på søknad

Søknaden ble sendt inn i desember i fjor. Like før sommeren kom svaret: På grunn av «nærfriluftslivet, men også av hensynet til vilt i området», ble svaret fra Bymiljøetaten nei.

– Jeg håper virkelig de kan se vår side av saken. Vi som bor her ser alle fordelene. Mange vennskap har blitt knyttet på denne banen, sier Trond Mjos i Flaktveit IK.

Banen på Flaktveit ble bygget på dugnad av engasjerte naboer i 2016. Året senere ble den utvidet, og i dag er det den eneste banen i Bergen med 18 hull.

Store deler av banen er satt opp inne i skogen.

Problemet er at det nye området idrettsklubben ønsker å utvide til består av uberørt skog. Det ferdes hjort i området, ifølge Bymiljøetaten.

– I utgangspunktet mener vi at frisbeegolf er positivt, og jeg har veldig respekt for at de ønsker å utvide. Men i denne konkrete saken har vi prioritert naturen i nærområdet.

Det sier Tord Holgernes, avdelingsleder i forvaltningsavdelingen i Bymiljøetaten.

Han sier de har gjort en grundig vurdering.

Hjort i området

– Vi ser at hjortens områder blir stadig mindre i Bergen kommune. Et av våre samfunnsoppdrag er å ivareta det biologiske ansvaret. Det er veldig sannsynlig at dette ville ha påvirket hjortens bevegelser, i tillegg til påvirkningen på annen natur og biologisk mangfold. Derfor er svaret vårt nei i denne konkrete saken.

Idrettslaget ønsker å utvide banen med fire kurver i det fremste skogsområdet.
Stjernene på bildet indikerer hvor idrettslaget ønsker å sette opp nye kurver.

Endre Buanes er barn og unges representant i Bergen kommune, og jobber for å ivareta barn og unges interesser i plan- og byggesaker i kommunen.

Da han oppdaget Bymiljøetatens avslag sendte han et skriftlig spørsmål til byutviklingsbyråd Thor Haakon Bakke (MDG) i slutten av august.

– Jeg har satt meg inn i saken, og mener dette er et bra forebyggende tiltak for barn og unge. Det er noe som stimulerer til folkehelse, og det koster ikke så mye i forhold til andre aktiviteter, sier han.

«Er det grunnlag for å si at en beskjeden utvidelse av frisbeegolfaktiviteten, som i hovedsak skjer på dag og ettermiddag, vil gi en så negativ påvirkning for hjortens trekkruter i området at utvidelse ikke kan tilrådes?, ville han vite.

Thor Haakon Bakke, byråd for klima, miljø og byutvikling i Bergen, har selv spilt litt frisbeegolf.

Dette førte til at byutviklingsbyråd Bakke tok en titt på saken. Bymiljøetaten gikk på sin tredje befaring på området.

Det gikk ikke helt som idrettsklubben ønsket, men som et plaster på såret får idrettsklubben lov til å sette opp en ny kurv.

– Vi står midt i en naturkrise så hensynet til biologisk mangfold må og skal vektes tungt, men frisbeegolf er gøy og populariteten økende, så jeg tror og håper vi ser mer til det i fremtiden, sier Bakke.

Les mer om

  1. Idrett
  2. Bergen kommune
  3. Hjort
  4. Bymiljøetaten