Overrasket over manglende tiltak mot korrupsjon i idretten: - Det er store rom for forbedringer

Åpenhetsutvalget fant en rekke punkter hvor idretten kan bli bedre.

John G. Bernander har gransket åpenheten i Norges idrettsforbund. Han er ikke bare imponert over det han fant.

ULLEVAAL STADION: Det ble både ris og litt ros til Norges idrettsforbund (NIF).

Tidligere Høyre-politiker og NRK-sjef John G. Bernander ble i vår bedt om å granske forholdene for åpenhet i norsk idrett. Det var etter en rekke oppslag i ikke minst VG, men også flere andre medier, om reiseregninger og praksis rundt åpenhet i norske idrettsorganisasjoner at idrettspresident Tom Tvedt valgte å opprette et uavhengig utvalg.

Men utvalget ble først opprettet etter at Tvedt hadde vært innkalt til møte hos kulturminister Linda Hofstad Helleland i to runder.

Antikorrupsjonsarbeidet skuffet

Nå er rapporten klar. Og selv om idrettspresident Tom Tvedt sier seg fornøyd med innholdet, fant Bernander-utvalget en rekke punkter hvor idretten kan bli bedre.

— Det er store rom for forbedringer. Det mangler for eksempel sentrale retningslinjer for antikorrupsjonsarbeid og et opplæringssystem for hvordan ansatte og tillitsvalgte skal håndtere og forstå slike dilemmaer. Det er overraskende at ikke dette er på plass, sa John G. Bernander etter at han hadde overlevert rapporten til idrettspresident Tom Tvedt.

Utvalgsleder John G. Bernander (t.v.) hadde mye å sette fingeren på i Norges idrettsforbunds åpenhetspraksis. Idrettspresident Tom Tvedt var likevel godt fornøyd med utvalgsrapporten.

Bernander slår likevel fast at de ikke har noen indikasjoner på at det er en korrupt praksis i forbundet. Det har ikke vært en del av deres mandat å se på hva som har skjedd. Utvalget skal komme med råd om hvordan NIF skal bli bedre i fremtiden.— De som kom hit for å få servert lort fra fortiden, vil ikke få det servert her. Vi har rett og slett ikke sett etter lort. Vårt mandat har ikke vært å granske konkrete hendelser i fortiden, sier Bernander.

Bernander mener også at regnskapspraksisen i forbundet kan bli bedre. Regnskapet blir vedtatt kun hvert fjerde år når det arrangeres idrettsting.

— Vi anbefaler at forbundet går inn i lovverket og sørget for at det er et ansvarlig organ som stille styret til ansvar for regnskapene hvert år, sier han.

Kulturministeren har forventninger til at handling nå følger ord.

— Jeg vil bruke litt mer tid på å se på forslagene, og hva som blir konsekvensene. Det blir interessant å se hvordan idretten følger opp rapporten, og om det medfører en praksis med mer åpenhet, sier kulturminister Linda Hofstsd Helleland.

Mange forslag til forbedringer

Utvalget har en hel smørbrødliste av forslag til forbedringer som vil gjøre Norges Idrettsforbund åpnere og aktiviteten i forbundet mer tilgjengelig for innsyn.

Her er et knippe av områder de mener NIF har et forbedringspotensial:

  • Årsberetningen må inneholde redegjørelse for hvordan åpenhet praktiseres og utvikles.
  • Det skal bli mulig å få innsyn i avviksrapporter også på bilagsnivå. Det vil si at når det brukes mer penger enn for eksempel planlagt eller budsjettert skal det være innsyn.
  • Offentliggjøring av idrettspresidentens og generalsekretærens reiseregninger må bli fast praksis.
  • Kontrollkomiteen bør legge frem oversikt over toppenes reisevirksomhet. Gjerne bruke statens regulativ for reiser som standard.
  • Offentliggjøring av sakslister og protokoller fra møter bør vurderes for idrettens andre organisasjoner. Altså særforbundene.
  • De skal arbeides videre med å utvikle åpenhet.
  • Retningslinjer for opplæring i antikorrupsjon.
  • Et skikkelig habilitetsregister.
  • Kontrollutvalget må få utvidede fullmakter.
  • At det etableres en sterkere regnskapskontroll mellom idrettstinget som kun avholdes hvert fjerde år.

Fornøyd tross alt

Selv om det åpenbart er en hel del ting å rette på for Tom Tvedt, fikk han også med seg ros fra utvalgslederen.

— De har en åpenhet og en praksis som er bedre enn de fleste børsnoterte selskaper i Norge, sier Bernander og siterer en revisor som har sett på forholdene i forbundet.

Derfor var det en lettet idrettspresident som tok imot rapporten tross utvalgets innvendinger til dagens praksis.

- Er du overrasket over at det er såpass mange punkter utvalget velger å sette fingeren på?

— Nei, det er jeg ikke. Jeg synes det er en god rapport. Bernander sier at det forventes mer av idretten enn at den er på høyde med børsnoterte selskaper. Det er jeg enig med ham i, fastslår Tvedt.

Han mener at mange av anbefalingene i rapporten, vil bli til lover og regler i idrettsforbundet etter hvert.

— Vi i idrettsstyret skal nå lese rapporten grundig og skape en prosess for hvordan vi skal forholde oss til disse rådene inn i fremtiden, sier Tvedt.

Generalsekretær i Norges Idrettsforbund, Inge Andersen, er også på mange måter fornøyd med det som kommer fra Bernander-utvalget.

— Jeg er lettet over at vi har rutiner og retningslinjer som minst er på nivå med organisasjoner vi kan sammenligne oss med, sier Inge Andersen.

Flere saker om temaet: