Regjeringen overfører milliardbeløp til norsk idrett: Slik skal pengene fordeles

– Det har aldri blitt gitt mer til norsk idrett enn det gjøres nå.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland deler ut nesten 2,6 milliarder kroner til norsk idrett fra overskuddet i Norsk Tipping.

Regjeringen overfører nesten 2,6 milliarder kroner fra overskuddet i Norsk Tipping til norsk idrett.

– Det har aldri blitt gitt mer til norsk idrett enn det gjøres nå. Beløpet er på nesten 2,6 milliarder kroner, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland til NTB.

I fordelingen av spillemidlene legges det opp til at 1320 millioner kroner settes av til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg. Dette er en økning på 123 millioner kroner.

– Det viktigste virkemiddelet vi har i idrettspolitikken er anleggene, som gjør at folk har et sted å trene og drive fysisk aktivitet, sier Helleland.

Hun legger til at tilskuddet til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg i kommunene har økt med 580 millioner kroner siden dagens regjering tok over i 2013.

Les også

Kulturministeren frykter omdømmeproblem: - Vi er nødt til å handle

– Alle skal med

Lokale lag og foreninger får til sammen 337 millioner kroner, noe som er 22 millioner mer enn i fjor. Dette vil gi grunnlag for et styrket aktivitetstilbud i de mange tusen lokale idrettslagene i Norge, mener regjeringen.

– Det skal styrke den frivillige medlemsbaserte idrettsaktiviteten. På den måten holder vi kostnadene i idretten nede, spesielt for barn og unge, sier kulturministeren.

For å senke terskelen for barn og unges deltakelse i idrett og fysisk aktivitet, styrker regjeringen ordningen «Inkludering i Idrettslag» med 1 million kroner, til 15,5 millioner for 2018.

– Dette skal kun gå til å gi et bedre tilbud til jenter og gutter fra inntektsfattige familier og familier med minoritetsbakgrunn. Alle skal med i idretten, sier Helleland.

Les også

Atle har tapt 7 millioner kroner: - Det har kostet meg ekteskap og hjem. Jeg har mistet alt.

Utstyr

25 millioner kroner av spillemidlene settes av til utstyr, en økning på 5 millioner kroner. Fire av disse millionene er øremerket utstyr for personer med nedsatt funksjonsevne.

– Det er fordi jeg mener vi er for dårlig til å inkludere alle i idretten. Og dette gjelder kanskje særlig de som har ekstra behov fra fellesskapet, som idretten har mulighet til å tilby. Slikt utstyr kan være ekstra kostbart, så derfor blir det en ekstra satsing på dette, sier kulturministeren.

Les også

De hevder de tåler kritikk, men er lei svartmalingen av norsk idrett

Friluftsliv

Tilskuddet til friluftstiltak for barn og unge økes til 24 millioner kroner. Dette er i hovedsak lavterskelaktiviteter hvor det er lave eller ingen kostnader for å delta.

Samtidig styrkes tilskuddet til anlegg for friluftsliv med 1 million kroner til 19 millioner.

– For denne regjeringen er friluftsliv viktig for at alle skal ha muligheten til fysisk aktivitet og få bedre velvære. Og ikke minst er det god folkehelse, sier Helleland.

I tillegg innføres det en ny tilskuddsordning for å stimulere til bygging av nye anleggstyper for egenorganisert aktivitet. 100 millioner settes av over en treårs periode. For 2017 settes det av 35 millioner kroner.