- Vi har fortalt IOC at 150 svarte biler med hver sin sjåfør opp Karl Johan ikke passer

Byrådsleder Stian Berger Røsland vil rette opp misforståelser.

IOC-president Thomas Bach og IOC-medlem Gerhard Heiberg var i møte med kulturminister Thorhild Widvey i vår.

— Det er ikke slik at IOC krever at Norge stiller opp med millioner av kroner til hotellrom og bespisning for medlemmene. Den type utgifter betales ikke av arrangøren, men av IOC selv.

Oslos byrådsleder Stian Berger Røsland, som også er leder av søkerkomiteen for OL 2022, vil rette opp en misforståelse som er blitt sannhet i opinionen.

— Det at IOC legger beslag på millioner av kroner til hotellrom og bespisning, stemmer ikke.

– IOC vil bidra, hvis Norge får vinter-OL og Paralympics, med syv-åtte milliarder kroner til gjennomføringen av arrangementet.

Oslo er en av søkerkandidatene til OL i 2022. Stian Berger Røsland (midten) flankert av Eli Grimsby og Gerhard Heiberg.

Berger Røsland og Eli Grimsby, som er direktør for OL-søknaden, ønsker at Norge skal vise vei med to nøkterne arrangementer. De mener det er avgjørende for at Norge skal kunne påta seg oppgaven som arrangørsted, og at OL/OL skal ha livets rett i fremtiden.Da blir også «image» viktig, slik at ikke IOC-medlemmene må mottas som konger, men som vanlige gjester.

— Vi har fortalt dem at 150 svarte biler med sjåfør opp Karl Johan ikke passer helt i Norge. Da IOC-president Bach var i Norge før sommeren, tok han det på alvor og kjørte minibuss med følget sitt. Vi skal være høflige verter og et sted mellom sovesal på ungdomsherberge og suiter på de beste hotellene ilgger det mange gode overnattingsmuligheter i Oslo, sier Røsland.

Slett ikke flate

Han mener at Norge ikke på noen måte har lagt seg flate for IOC og at president Bach og IOCs medlemmer lytter og vil rette seg etter de norske forholdene.

— Hovedkvarteret i Lausanne har forstått hva kulturministeren sier, kommer det fra Rølsland. Han viser til brevene som har gått mellom kulturminister Thorhild Widvey og IOC , som først og fremst er formaliteter som Norge har skrevet under på mange gange tidligere, ikke minst før ungdoms-OL på Lillehammer 2016.

IOC-president Thomas Bach hilser på kulturminister Thorhild Widvey (H) på Ullevaal stadion i Oslo,

— Jeg er ikke i tvil om at IOC og hovedkvarteret i Lausanne har forstått hva Widvey sier, at Norge må arrangere et vinter-OL på sin måte, men at de olympiske verdiene skal respekteres. Det må alle somarrangerer et OL, slik arrangørene av London-OL i 2012 måtte det og Vancouver-OL to år tidligere og Norge måtte gjøre det for å få ungdoms-OL på Lillehammer i 2016. - Hva har dere sagt i møtene?

— Norge har formidlet at IOC må ta rev i seilene når det gjelder store, kostnadsdrivende prosjekter. Det ønsker IOC selv også, noe som IOC-direktør Gilbert Felli fortalte fra talerstolen på ledermøtet i Bergen i slutten av mai.

— Men Norge er jo bare en liten nasjon, sammenlignet med mange av de over 200 andre medlemslandene?

— Ja, men ikke i vintersammenheng. Da er vi en stormakt, som kan sette makt bak kravene. Vi vil ha et OL med gjenbruk av anlegg. Vi skal ha balanse mellom det å få til kompakte leker og bærekraftige leker.

- Tør Norge faktisk å utfordre mektige IOC?

Les også

Norsk idrettstopp mener nei-siden ble en vekker i OL-kampen

-Jeg tror vi er i en særstilling ut fra den posisjonen vi har i vinteridrett. Vi er i en konkurranse med få andre søkere, og evalueringsrapporten fra IOC sier at vi er den klart beste og sterkeste søknaden på så å si alle områder. I denne sammenheng kan vi spille i en mye høyere divisjon enn vår størrelse skulle tilsi. Mange i IOC ønsker også at vi skal påvirke på denne måten. — Men ville det ikke vært et klarere språk dersom Norge overlot konkurransen til Kina og Kazakhstan?

Les også

«Det er blitt viktigere å vite hvor du var da Brå brakk staven enn hvem Hamsun og Ibsen var»

— Noen hevder det er best å trekke søknaden for «å sende signal til IOC», men skulle vi bruke boikottaktige-virkemidler, burde Norge heller la være å delta vinter-OL. Da ville ikke de beste utøverne stilt til start og OL ville over tid blitt mindre relevant og kommersielt uinteressant. Men det er utenkelig at Norge ikke stiller i vinter-OL og da bør vi ikke bare nøytralt observere hva som skjer, men være med å ta ansvar, påvirke og endre. Oslo2022 er den beste muligheten vi har til det. - Brevene som har gått mellom Norge og IOC kan jo gi inntrykk av knefall?

-Jeg mener Widvey i brevene, og det er flere, forteller med all tydelighet at IOC kommer til å møte et land og en kulturminister som ikke gir ved dørene dersom Norge ender med å søke.

Les også

«Alt går på skinner, men da har vi plutselig ikke råd til OL»

IOC-direktør Felli sa det tydelig på NIFs ledermøte i Bergen: Søkerbyene må i større grad lage olympiske leker tilpasset arrangøren, deretter må IOC tilpasse seg. Bare der har Widvey bidratt til å flytte fokus i Lausanne. Dette gjentok også IOC-president Thomas Bach da han var her i landet og det samme sa han til meg i Sotsji. De vet at vi er tydelige på at vi skal gjøre dette på vår måte. Det budskapet har nådd frem og Widvey har vært en sterk bidragsyter til det, sier Berger Røsland..

Er tydelige

Eli Grimsby, direktør for Oslo2022 og leder for arbeidet med OL-søknaden, vil gjerne bli trodd på at Norge ved sin politiske ledelse ved både statsminister, kulturminister og byrådsleder gjennom møter har tydeliggjort at Norge forventer reelle forhandlinger med IOC, hvis det skulle bli forslag om endringer etter at søknaden eventuelt sendes med frist 7. januar 2015. En søknad betinger at et flertall på Stortinget er for å gi statsgaranti.

— Vi jobber med dette daglig, og har på ingen måte gitt fra oss noen innflytelse. Søkerkomiteen og kulturministeren har sagt at vi respekterer OL-charteret. Charteret beskriver hovedprinsippene og verdiene som ligger til grunn for den olympiske ånd og idè. Charteret er et grunnleggende verdi- og styringsdokument for IOC, allerede i dag implementert i NIF som nasjonal olympisk komite. Selv når nasjoner skal ta ut utøvere til OL må de forholde seg til charteret. Det er ikke noe merkelig ved det, sier Grimsby.

Regulert samarbeide

Røsland legger til at det er gjensidige forpliktelser mellom IOC og en OL-arrangør, og slik er det i alle organisasjoner. Samarbeidet er regulert av en kontrakt og ikke av det olympiske charter.

— Men hvis IOC bestemmer at det skal bli nye idretter til vinter-OL i 2022, hva da? Det vil jo fordyre?

— Vi kan ikke bli pålagt noe som helst av forpliktelser etter at kontrakten om å være vertskapssby er undertegnet. Da må det i så fall forhandlinger til, og det gjelder hvis begge parter ønsker å endre noe. Vi så et eksempel på det foran ungdoms-OL. Det måtte gjøres endringer for deltagerlandsbyen på Lillehammer. Det førte til at IOC etter forhandlinger ga et tilskudd på 108 millioner kroner, som ikke var budsjettert med på forhånd. Det betyr også at Lillehammer får 360 studentboliger i etterkant av disse lekene, slik studenter i Oslo vil få når medielandsbyen ikke lenger skal huse mediefolk.

Hjalp Sotsji

— Det er også et faktum at IOC betalte for ekstrautgifter arrangøren av Sotsji OL fikk da slopestyle for snowboard og ski kom på OL-programmet i etterkant av inngåelse av kontrakt. Disse øvelsene var ikke en del av det russiske søkergrunnlaget. Det samme gjaldt da snowboard kom på programmet i OL i Nagano i 1998. IOC betalte ekstrautgiftene, legger Grimsby til