Antidoping Norge om rapporten: - Det er alarmerende forhold

Anders Solheim i Antidoping Norge mener torsdagens rapport om doping i internasjonal friidrett viser at de har en lang vei å gå.

Antidoping Norge og Anders Solheim applauderer torsdagens rapport.
  • 100% Sport

Et uavhengig granskningsutvalg nedsatt av Verdens antidopingbyrå (WADA) står bak rapporten som ble presentert på en pressekonferanse i München torsdag. I sin rapport rettet utvalgets leder Dick Pound skarpe beskyldninger mot sentrale skikkelser i Det internasjonale friidrettsforbundet (IAAF) samt måten organisasjonen har opptrådt på i forbindelse med positive dopingsaker.

Utvalget konkluderer med at det har foregått korrupsjon og bestikkelser i IAAFs ledelse og legger ansvaret hos tidligere president Lamine Diack. Han overlot presidentvervet til britiske Sebastian Coe i august i fjor.

Rapporten konkludere videre med at internasjonale friidrettsledere skal ha presset utøvere for penger i bytte mot å dekke over positive dopingprøver.

Les også

- Tidligere friidrettspresident organiserte korrupsjonen

Roser utvalget

Anders Solheim, leder i Antidoping Norge, bruker sterke ord for å beskrive det som har kommet fram.

— Det som har fremkommet gjennom arbeidet til denne kommisjonen forteller med all tydelighet at vi har en lang vei å gå i arbeidet med å beskytte en ren idrett og de ekte vinnerne. Rapporten avdekker alarmerende forhold i internasjonal friidrett, forhold som krever en grundig opprydning, sier han.

Dick Pound leder WADAs uavhengige granskningskomité.

Solheim applauderer det arbeidet Pound-utvalget har gjort, og ønsker tilsvarende granskninger velkommen også i framtiden.— De spiller en vesentlig rolle i antidopingarbeidet fordi det handler om mer enn å avsløre doping hos enkeltutøvere. Denne saken bekrefter at tilsynsvirksomheten er nødvendig for å avdekke systemer som ikke fungerer, sier han.

Les også

- Friidrettspresidenten gjorde avtale med Putin om dopinganklagede utøvere

Manglende styring

Utvalget anfører i sin rapport at IAAF ikke har hatt en styringsstruktur som har vært egnet til å forhindre den korrupsjonen som har foregått i organisasjonen.

— Det er viktig å jobbe med prinsipper for god ledelse i internasjonal idrett, som åpenhet, gjennomsiktighet, å unngå interessekonflikter og å bidra til maktfordeling. Denne rapporten understreker nok en gang behovet for at påtale- og kontrollinstansene i antidopingarbeidet er uavhengige av idretten, sier Anders Solheim.

— Man må sikre at antidopingarbeidet ikke svekkes på grunn av idrettspolitiske forhold - forholdet mellom nasjonale og internasjonale forbund - og økonomiske aspekter, tilføyer han.

Første del av WADA-rapporten ble fremlagt allerede i fjor. Også den skapte voldsomme overskrifter og førte til at russiske friidrettsutøvere ble utestengt fra alle internasjonale konkurranser på ubestemt tid. (©NTB)