Sport

NIF får kritikk for pengebruken. Kan den nye rapporten få konsekvenser for Tom Tvedt?

KORT FORKLART: Riksrevisjonen reagerer på idrettsforbundets bruk av spillemidler. Hva betyr det, og hva skjer nå?

Idrettspresident Tom Tvedt og Karen Kvalevåg redegjorde for Riksrevisjonens rapport fredag.
  • Daniel Røed-Johansen
    Kommentator, Aftenposten

Dette har skjedd: Riksrevisjonen har undersøkt Norges Idrettsforbunds (NIF) bruk av offentlige midler og oppfølgingen fra Kulturdepartementet. I en rapport kommer de med kritikk. De stiller spørsmål ved om alle pengene som tildeles idretten, faktisk går dit de skal.

Hvorfor det er viktig: NIF er i stor grad finansiert av det offentlige. Organisasjonen har ansvaret for å fordele spillemidlene til idretten, en folkebevegelse som berører en stor del av befolkningen.

Hvorfor kommer denne rapporten?

Riksrevisjonen er Stortingets revisjons- og kontrollorgan. Deres hovedoppgave er å kontrollere at offentlige midler brukes som de skal.

I mai 2017 ble det kjent at de skulle undersøke bruken av offentlige spillemidler i idretten.

Dette arbeidet begynte etter en langvarig debatt om åpenheten og en rekke avsløringer om pengebruken i norsk idrett.

Det er Kulturdepartementet som er blitt revidert. Det er deres evne til å følge opp idretten som er utgangspunktet for rapporten. Men hvordan idretten har brukt pengene, var også et naturlig mål.

Idretten finansieres i stor grad av spillemidler. Dette er deler av overskuddet til Norsk Tipping, et statlig aksjeselskap som er underlagt Kulturdepartementet.

Det er NIF som fordeler disse pengene videre til idretten på vegne av departementet. Til gjengjeld stilles det krav til hvilke områder pengene skal brukes på.

  • «Jeg må bli mye flinkere til å være presis». Les stort intervju med Tom Tvedt her.

Hva får NIF kritikk for?

Riksrevisjonen har undersøkt perioden 2012–2017. I denne perioden har NIF mottatt 3,7 milliarder kroner i spillemidler.

Organets hovedkonklusjon er at en større andel av spillemidlene burde ha blitt brukt til aktivitet.

Blant annet disse punktene trekkes frem som kritikkverdige av Riksrevisjonen:

  • 52 millioner kroner som var øremerket til tiltak for barn, unge og bredde, er brukt til å dekke lønnskostnader i NIFs kompetanseseksjon.
  • På noen områder har NIF feilrapportert til Kulturdepartementet, blant annet om kostnader knyttet til ungdoms-OL og den etter hvert skrinlagte søknaden om å få OL og Paralympics til Oslo i 2022.
  • NIFs rapportering til Kulturdepartementet om måloppnåelse er uklar, og det er uklart hvor mye av pengene «som går til aktivitet, og hvor mye som går til administrasjon».

– Enten det er en million eller hundrevis av millioner må man rapportere tilbake at midlene er brukt til det de faktisk skal. Dette handler om respekt for offentlig forvaltningsregler og skattebetalernes penger, sa riksrevisor Per-Kristian Foss til NRK fredag.

Hva svarer NIF?

– Riksrevisjonen har fire nivåer når det gjelder alvorlighetsgrad. Dette omtales på det laveste nivået, sier kommunikasjonssjef i NIF, Finn Aagaard til Aftenposten.

Fredag formiddag hadde NIF en pressekonferanse på Ullevaal stadion.

Idrettsledelsen tok selvkritikk på noen områder, men de var ikke enige i all kritikken fra rapporten.

For eksempel mener NIF at de 52 øremerkede millionene som ble brukt til å dekke lønnskostnader, handler om effektiviseringstiltak som igjen skaper større aktivitet.

Generalsekretær Karen Kvalevåg sier at NIF allerede jobber med tiltak for å adressere noen av forholdene som omtales i rapporten.

NIF sier at de i 2008 ble spurt om å overta det formelle ansvaret for et samarbeidsprosjekt om klubb- og kompetanseutvikling, og at det er til dette de omtalte lønnskostnadene har gått. NIF mener denne sentraliseringen er kostnadsbesparende, og de sier at dette ble avklart med departementet.

– De som er ansatt i NIF og i idrettskretser, er der kun for å tilrettelegge for mer aktivitet med bedre kvalitet, understreket generalsekretær Karen Kvalevåg.

NIF-toppen sa at NIF ikke bestrider noe av faktainnholdet i rapporten, men at de ikke bevisst har feilrapportert om noe.

I et møte med Riksrevisjonen etter pressekonferansen forsøkte NIF å få mer informasjonen om bakgrunnen for organets konklusjoner, men det endte med at NIF skal få tilsendt mer informasjon. Dette skjer over helgen.

Får dette konsekvenser for idrettspresidenten?

– Det er det til syvende og sist idrettstinget som bestemmer, svarte idrettspresident Tom Tvedt på spørsmål om egen fremtid.

Det er ikke Kulturdepartementet som avsetter eller innsetter idrettspresidenter. Det er idretten selv som skal velge president.

Det skjer på Idrettstinget hvert fjerde år. Neste ting er i mai neste år, og Tvedt har lansert sitt kandidatur for en ny fireårsperiode.

Tom Tvedt ønsker å fortsette som president.

Tvedt har fått hard kritikk for hvordan han har håndtert flere saker siden han tiltrådte i 2015. Etter Riksrevisjonens rapport gikk VGs sportskommentator Leif Welhaven igjen ut og mente at Tvedt må gå av.

En president kan i teorien avsettes gjennom et ekstraordinært idrettsting, men for at det skal bli noe av, stilles det strenge krav. Det er ikke et scenario som virker sannsynlig nå.

Det kan imidlertid ikke utelukkes at rapporten kan påvirke valgkomiteens vurderinger. Komiteen vil legge frem sin innstilling i mars.

Overfor Aftenposten innrømmer Tvedt at «det er lærdom» i rapporten, men han er tydelig på at det som er blitt gjort av NIF, har vært for å skape vekst i idretten.

Hva er veien videre?

NIFs samtaler med Riksrevisjonen fortsetter over helgen.

Det viktigste blir imidlertid dialogen med Kulturdepartementet.

– Det er de som skal sørge for å rydde opp om de mener noe er feil, fastslår Finn Aagaard, som sier at denne dialogen «står høyt på agendaen».

Les mer om

  1. Idrettspolitikk