Sport

Idretten varsler om «alarmerende og alvorlig» frafall – mistet 185.000 medlemskap

Norsk idrett mistet 185.000 medlemskap i 2020. Nedgangen er størst blant de yngste, ifølge Norges idrettsforbund.

Berit Kjøll er bekymret for frafallet i idretten.
  • NTB-Stian Grythaugen

Tallene om frafallet i idretten under koronapandemien ble langt fram av idrettspresident Berit Kjøll og idrettsforbundets generalsekretær Karen Kvalevåg onsdag.

De viser at antall medlemskap i idretten gikk ned med 9,6 prosent i 2020 sammenlignet med 2019. Størst var nedgangen i aldersgruppene 0-5 og 6-12 år.

– Dette er alarmerende og alvorlig for norsk idrett, sa idrettspresident Kjøll.

Tallene viser at det er store variasjoner i de ulike idrettskretsene. Størst har nedgangen vært i Nordland med 18,8 prosent. Oslo kommer best ut med en nedgang på i overkant av fem prosent.

– Det varierer ut fra landsdel, størrelse på klubbene og hvordan de drives, sa Kjøll.

Nedgang i aktivitet

Også aktivitetstallene i norsk idrett viser en nedgang. Her er nedgangen imidlertid noe mindre, og det samlede aktivitetstallet var redusert med fire prosent i 2020.

– Nå er det viktigere enn noen gang å komme i gang med idretten igjen for å hindre at aktivitetstallene går ned på samme nivå som medlemstallene. Nå må alle gode krefter fra idretten, myndighetene, kommunene og næringslivet finne sammen og gjennomføre et idretts- og frivillighetsløft, sa idrettspresidenten.

Hun opplyste videre at NIF ønsker å gå i dialog med samtlige politiske partier i tiden som kommer.

– Vi ønsker å ha et møte med ledelsen i alle partiene for å sikre at de ser alvorligheten i det vi ser, sa Kjøll.

Målet er å komme fram til konkrete tiltak for å sette fart på medlemsutviklingen i idretten igjen.

Tallene som ble lagt fram onsdag viser at nedgangen er størst blant de yngste. I aldersgruppen 0-5 år er aktivitetstallet redusert med hele 15 prosent. Dette skyldes ifølge idrettsforbundet trolig at det ble igangsatt få nye barnepartier i 2020, og at alle de som var femåringer i 2019 nå er blitt seks og inngår i gruppen 6-12 år.

Minst er nedgangen i aldersgruppene 13-19 og 20-25 med henholdsvis 2,5 prosent og to prosent.

Bedre oversikt

Blant enkeltidrettene varierer også frafallet. Langrenn har opplevd en nedgang på ti prosent, mens i svømming og turn er det samme tallet tolv. Fotballen har mistet fem prosent av medlemmene.

I motsatt ende av skalaen ligger golf og tennis med en økning på henholdsvis elleve og 13 prosent i antall medlemmer.

I Norges Skiforbund tas det nå grep for å skape bedre oversikt over årsakene til endringene pandemien har medført.

– For at så mange som mulig også i framtida skal få gleden av å være en del av det store skifellesskapet vårt, gjennomfører skiforbundet nå en medlems- og utøverundersøkelse for å lære mer om årsakene til medlemsnedgangen i enkelte grener og økningen i andre, sier skipresident Erik Røste til NTB.

Idrettspresident Berit Kjøll sier en snarlig gjenåpning av norsk idrett etter pandemien er en forutsetning for å snu trenden med frafall.

– Vi forventer at man kjører en full gjenåpning av idretten på trinn tre i gjenåpningsplanen, sa Kjøll onsdag.

Regjeringen har varslet at det kan bli aktuelt å gå til neste trinn midt i juni.