Sport

Golfklubb får ikke skjenke øl

Kafeen på Krokhol golfbane får ikke lov til å servere øl og vin. Nå anker kaféeier Gunnar Meltzer Ski kommunens skjenkenekt inn for Fylkesmannen.

Golf.no besøkte Krokhol i mai: Rett utenfor Oslos stuedør — Krokhol Kafé er åpent for alle, ikke bare golfere. Hvis man skal henge seg opp i at det er en golfbane her, viser jeg til Norges Golfforbunds eget utsagn om at en golfbane ikke er et idrettsanlegg, men et rekreasjonssted, sier kaféeier Gunnar Meltzer til Østlandets Blad. Meltzer sier at stedet egner seg godt for å arrangere store selskaper. - Men jeg har allerede mistet flere slike avtaler fordi kafeen ikke har skjenkebevilling, hevder han. De andre klubbene serverer alkohol - Krokhol Kafé er det eneste spisestedet med tilknytning til en golfbane som ikke har skjenkebevilling i Oslo og Akershus, hevder Meltzer overfor Østlandets Blad. Har du lyst på et glass øl til mat etter golfrunden, eller et glass vin i tilknyting til søndagsutflukten, har du mange muligheter: Østmarka Golfklubb i Enebakk, Oppegård Golfklubb, samt Losby Golfklubb i Lørenskog. - Også Haga Golfrestaurant i Bærum fikk innvilget skjenkebevilling til tross for at Bærum har de samme reglene som Ski når det gjelder idrett og alkohol, sier Meltzer. - Idrett og alkohol = ikke sant - Golf er idrett, samme hvordan man vrir og vender på det, og politikerne i Ski har bestemt at idrett og alkohol ikke hører sammen, understreker kontorsjef for avdeling for fellestjenester, Helge Vonheim overfor lokalavisen. Formannskapet i Ski kommune tar sikte på å behandle anken fra kaféeier Meltzer på første møte etter sommeren. Først etter at de har behandlet saken på nytt, sendes den videre til Fylkesmannen. - Men Flkesmannen har ingen anledning til å forandre kommunens vedtak, så sant vedtaket er lovlig fattet, sier Vonheim til Østlandets Blad.

Les også

  1. Krokhol - rett utenfor Oslos stuedør

<b>Gunnar Meltzer</b> kan tilby det meste i matveien, men kan ikke lokke med stekere drikke enn Farris og lettøl.
<b>Fra terrassen utenfor kafeen</b> kan man nyte utsikten over utslaget på hull 1 og greenen på hull 2.

Les mer om

  1. Golf