Så mye koster det å drive ulike barneidretter i Norge – 40.000 kroner skiller dyrest fra billigst

Norges idrettsforbund (Nif) offentliggjorde onsdag en ny kostnadsrapport. Der kommer det frem store skilnader i barneidretten.

En ny rapport om kostnader i barneidretten i Norge ble onsdag offentliggjort.

Hovedfunnene i rapporten viser at det koster i gjennomsnitt 3600 kroner å drive med idrett for 9-åringer, mens for 15-åringer koster det 9600 kroner.

Idrettspresident Berit Kjøll mener rapporten viser at svært mange idrettslag har et tilbud som sikrer at de fleste kan være med, men likevel er hun bekymret over utstyrsutviklingen i diverse idretter.

– Når det er sagt så avdekker rapporten at det er flere idretter som har tilpasset seg et unødig høyt ambisjonsnivå på utstyr. Det er bekymringsfullt, og denne utviklingen må snus. Her må både særforbund, idrettslag og foreldre ta et felles ansvar for å justere ambisjonsnivået for å få ned kostnadene, sier Kjøll i en pressemelding.

De viktigste kostnadsdriverne i idrettslagene er utstyr, bekledning og arrangementskostnader, står det i rapporten.

IdrettSnittpris for 9-åringSnittpris for 15-åring
Alle3617 kr9 606 kr
Alpint14.608 kr45.181 kr
Langrenn3720 kr11.588 kr
Ishockey10.519 kr24.799 kr
Fotball3246 kr6 884 kr
Håndball3097 kr9 439 kr
Karate3808 kr6 214 kr
ITF (Taekwondo)4729 kr8 970 kr
WTF (Taekwondo)3368 kr4 507 kr
Friidrett1543 kr4 952 kr
Stup5131 kr15.931 kr
Svømming4421 kr14.894 kr
Turn4984 kr12.510 kr
Gym2420 kr4 278 kr

Alpint er «verstingen»

Det er idrettene fotball, håndball, langrenn, alpint, gymnastikk og breddeaktivitet, turn, svømming, stup, friidrett, karate, taekwondo og ishockey som er kartlagt. Oslo Economics har, på vegne av Kulturdepartementet og Norges idrettsforbund, utarbeidet rapporten.

Rapporten viser at kostnadene varierer både mellom idretter, men også mellom enkelte idrettslag, der geografi spiller en vesentlig rolle. By- og bynære idrettslag har generelt høyere kostnader enn ellers i landet.

For 9-åringer ligger kostnader ved deltagelse i de aller fleste idrettene mellom 2500 og 5000 kroner (i gjennomsnitt). Tilsvarende er kostnaden ved deltagelse for 15-åringer i de fleste idretter 5000 til 15000 kroner (i gjennomsnitt).

Alpint fremstår som «verstingen». Der ligger snittprisen på 14.608 kroner for 9-åringer og 45.181 kroner for 15-åringer. Aftenposten har tidligere skrevet om utstyrsutfordringene i alpinsporten.

– Det er viktig at særforbund og idrettslag, ikke bare de som er omfattet av denne rapporten, fortsetter å jobbe med kostnadsreduserende tiltak for alle, spesielt krav til idrettsutstyr og reise- og arrangementsdeltagelse. Dette er et arbeid Idrettsstyret setter øverst på agendaen, sier Kjøll.

Rapporten er gjort gjennom spørreundersøkelser og intervjuer med idrettslag og foresatte for årsklassene 9 og 15 år. I rapporten påpekes det analysene vil ha usikkerhet ved seg, og at resultatene må ses på som indikasjoner snarere enn «absolutt presist målte kronestørrelser».

Marit Svensgaard i Oslo Economics, kulturminister Abid Raja og idrettspresident Berit Kjøll med den ferske rapporten.

Vil iverksette flere tiltak

Karen Kvalevåg, generalsekretær i Norges idrettsforbund, varsler at det blir viktig i fremtiden å fortsette å følge opp særforbundene, for å jobbe med å redusere kostnader.

– Det vil være videre utarbeidelse av fakta, aktuelle forbundsavgifter, krav til utstyr og holdninger til dette fra foreldre, konkurransesystem og krav til arrangement. Ikke minst må vi fortsette påvirkningsarbeidet for å få nok anlegg, og gratis bruk av anlegg for barn og unge under 19 år i alle landets kommuner, sier Kvalevåg i pressemeldingen.

Når det kommer til turer og samlinger i barneidretten, som ofte er forbundet med kostnader, er det viktig for forbundet i fremtiden å legge til rette for at alle kan være med.

– Vi skal jobbe videre med holdninger og bevisstgjøringen rundt våre bestemmelser og rettigheter om barneidrett. Barn skal konkurrere lokalt og regionalt, slik som barneidrettsbestemmelsene sier, og det er like viktig at idrettslag er bevisst dette ved treninger og samlinger, sier Kvalevåg.