Da norsk idrett la frem tallene fra kjønnsbarometeret, fikk Abid Raja «sjokk»

Norges idrettsforbund er ikke stolte av de tallene det ferske kjønnsbarometeret viser.

President Berit Kjøll og generalsekretær Karen Kvalbein skal bidra til å løfte frem flere kvinner i toppverv, men må finne de rette virkemidlene. Mye er allerede i gang.

Fortsatt er det slik at det er 80 prosent menn som sitter i viktige verv i idrettskretser og særforbund. Verst er det i idrettskretsene.

For da flere fylker ble slått sammen og 19 ble til 11, var det ikke plass til én eneste kvinne på toppen i idrettskretsene.

Ti valgkomiteer samlet seg om de mannlige kandidatene. Én, Viken, hadde foreslått en kvinne, men fikk ikke gjennomslag. 11–0 er utklassing.

– Det står skikkelig dårlig til på styrenivå i kretsene, innrømmer idrettspresident Berit Kjøll.

– Jeg ble lammet da jeg hørte det. Det var et sjokk, sier kulturminister Abid Raja.

Han ga likevel mye ros til presidenten foran de 200 deltagerne på Norges idrettsforbunds seminar i forbindelse med kvinnedagen.

– Valgkomiteene er viktige for å finne de riktige kandidatene. Og det kjenner du godt til fra Venstre?

– He-he. Valgkomiteene har ekstremt stor betydning, sier Raja og fortsetter:

– Ofte er den en tendens at man velger folk som er litt lik seg selv. Derfor er det viktig hva slags sammensetning valgkomiteen har. Og at den forstår sin oppgave i sin samtid. Vår samtid er ikke slik at i de mektige idrettskretsene skal det bare være menn på toppen. De er sikkert kjempeflinke, men mennene må også tenke at kvinnene kan gjøre en like god jobb. Kvinnene må tenke at de også kan være ledere.

– Det er den øverste ledelsen vi mangler mest på. Vi ønsker at ledere skal gjenspeile medlemsmassen, sier Karen Kvalevåg, generalsekretær i idrettsforbundet.

I medlemsmassen til Nif, Norges største frivillige organisasjon, er det 40 prosent kvinner.

Les også

Statsministeren om å stå i stormen: – Det vil gå over. Det lærte jeg av to stortingspolitikere.

Kulturminister Abid Raja var engasjert fra scenen.

Tallenes klare tale

Tilsynelatende kan det se sprekt ut på toppen i norsk idrett, fordi Nif har Kjøll som president, Vibecke Sørensen som 1. visepresident og Kvalevåg som generalsekretær.

I styret i Nif er det dessuten ni kvinner og fem menn. Men akkurat dette bildet gjenspeiles ikke i andre sentrale posisjoner, i toppledelsen i de 52 særforbundene og de elleve idrettskretsene.

Der er flertallet så desidert menn som presidenter og styreledere.

– Vi er langt fra gode nok og har en stor jobb å gjøre når det gjelder topplederne. Ofte er kvinner på plass som en god nummer to, men det er ikke nok. Det vi imidlertid kan registrere som et hyggelig utviklingstrinn er at det er flere yngre kvinner på vei inn i forskjellige verv, mener Kjøll.

En av disse yngre er Andrea Bell Pedersen (27). For to år siden kom hun inn i styret i Norges Skiforbund, som den yngste noen gang.

Hun vil gjerne bidra til å endre statistikken, men sier samtidig:

– Det at 80 prosent menn innehar toppvervene betyr ikke at det er 80 prosent dårlig ledelse. Norsk idrett går veldig bra, men jeg tror det ville blitt bedre med et mangfold blant lederne.

Pedersen var selv med i det første mentorprogrammet i Nif. Hun ble tvunget til å sette seg mål og hun klarte å bli valgt i skistyret.

– Å være med å lede norsk skisport og forvalte det ansvaret er kjempegøy og til tider krevende. Ikke fordi jeg er ung og kvinne, men fordi det er nok å gjøre.

Tina Thorsen er organisasjonssjef i Innlandet. Hun la vekt på valgkomiteenes måte å få med flere kvinner på. Ikke alltid vellykket.

Har mål om fifty-fifty

– Ledere skal minst speile det samme som medlemsmassen i toppjobber, kanskje opp mot 50-50, sier Kvalevåg.

54-åringens erfaring er at det som kvinne fint går an å bli leder i norsk idrett, og hun har selv ikke møtt noen hindre. Samtidig ser hun at det på leder- og trenersiden er et stort gap frem til ønsket nivå.

Generalsekretæren, som la frem tallene fra kjønnsbarometeret, innser at det fortsatt er en stor jobb å gjøre for å få med flere kvinner. Spørsmålet er bare hvordan.

– Vi må se på hvordan vi kan jobbe systematisk for å få til det, for å få kvinner til å oppleve at de er kompetente og har lyst.

«Vi trenger ei dame»

Tina Thorsen, som er organisasjonssjef i Innlandet idrettskrets, fortalte om et prosjekt som handlet om kjønnsbalanse.

– Kvinner blir ofte ikke spurt. De må spørres. Det er tre ganger større sjanse for at menn blir spurt om å ta en rolle. Dessuten er det fire ganger så mange kvinner som sier at det er avgjørende at de blir spurt, fortalte hun.

På en morsom måte fortalte hun hvordan hun også får telefoner med forespørsel om å hjelpe til å finne kvinner: «Nå har jeg ringt i hele kveld. Vi må ha ei dame i styret».

Hun synes ikke det er en god fremgangsmåte. Hvem vil bli vervet slik?

Breivik har en drøm

Konklusjonen på slutten av dagen var at Nifs mentorprogram er lovende og har gitt resultater.

Marit Breivik i Olympiatoppen, tidligere landslagstrener i håndball, fortalte fra salen at hun har en drøm. Det er at en kvinne skal bli trener for et herrelag.

Det er ikke utenkelig i fremtiden.

Det ble delt ut 250.000 kroner i midler for å få frem kvinner i lederposisjoner, og det gjelder også på trenersiden. Så kanskje det kommer opp dyktige kvinner som trenere.

President Berit Kjøll oppfordret til å ta lederstjerner under armen og få dem til å skinne.

– Det er et ansvar vi alle har.