Helleland stilte ultimatum til idrettspresidenten: Dette krevde hun av ham

Norges Idrettsforbundet snur etter krav fra kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland er irritert etter at idrettspresident Tom Tvedt redigerte på departementets forslag til opprop mot doping og ønsket å presentere det som sitt eget.

Etter fredagens oppslag i VG var det ny kontakt mellom departementet og Norges Idrettsforbund. Bakgrunnen var at kulturministeren, Norges Idrettsforbund og Antidoping Norge prøvde å få til et felles opprop mot doping. I forslaget til opprop blir det også stilt krav til Verdens antidopingbyrå (WADA).

Det var kulturminister Linda Hofstad Helleland som tok initiativ til et møte for å få til en slik uttalelse for flere uker siden.

Forslaget til opprop ville ikke idrettsforbundet umiddelbart godta. Etter å ha fått teksten til gjennomsyn, har de redigert denne uten at det har vært noen enighet med departementet og Antidoping Norge . Denne teksten ble sendt til nyhetsbyrået NTB med sperrefrist.

De ønsket å presentere forslaget som var initiert av kulturminister Helleland, som sitt eget, men i en modifisert utgave.

Snudde i saken

Nå har Norges Idrettsforbund snudd i saken. I et brev til Kulturdepartementet fredag ettermiddag skriver generalsekretær i forbundet, Inge Andersen:

— Jeg bekrefter at NIF har en omforent forståelse med KUD relatert til at formuleringen sier "at vi skal arbeide for at det skal hjemles klare sanksjoner i WADC når organisasjoner ikke driver i overensstemmelse med regelverket". Implisitt i dette ligger det derved at vi er enige i det totale innholdet i erklæringen.

Dermed er det til slutt oppnådd enighet i saken. Når kulturminister møter WADA-president Craig Reedie i neste uke vil hun kunne presentere ham en felles uttalelse fra de forbund, regjering og antidopingmyndighetene.

Klare premisser

Fredag ettermiddag, før brevet fra generalsekretær Inge Andersen ble sendt til departementet, ble det sendt et brev fra Kulturdepartementet hvor de gjør det helt klart at det er noen premisser for et felles opprop som ikke er mulig å diskutere.

I dette brevet, signert av departementsråd Kristin Berge, heter det at det er sterkt beklagelig at et "dokument basert på et utkast fra oss blir sendt ut fra NIF som deres dokument. Det gjør at vi oss imellom ikke fikk anledning til å avklare innholdet i teksten først. "

Brevet har en nærmest refsende tone og avsluttes med:

— Det ville være svært uheldig dersom man i nordisk idrett diskuterte et utspill som i etterkant ikke kan støttes av de nordiske nasjonale antidopingbyråene og nasjonale myndigheter.

Irritert minister

Denne saken har irritert Helleland sterkt. Hun er helt klar på at hun ikke stilte seg bak det modifiserte forslaget som Norges Idrettsforbund har utarbeidet.

— Det var ikke aktuelt å presentere et opprop hvor vi ikke kommer med krav til at WADA skal få mulighet til å komme med sanksjoner mot idrettsorganisasjoner som bedriver juks. Det er et helt avgjørende punkt for oss, sier Helleland.

Idrettspresident Tom Tvedt reiste fredag morgen til Finland for å delta på et fellesnordisk idrettsmøte. Hun gjør det klart at, dersom det blir fremlagt et forslag til opprop her, så må det være i tråd med departementets ønsker.

- Det viktigste for meg er at vi står sammen i kampen mot doping. Men vi kan ikke gå fra punktet om WADAs sanksjonsmuligheter , sier Helleland.

Helleland møter forøvrig presidenten i WADA, Craig Reedie, i Oslo i neste uke.

475 dager som president - mye trøbbel

Dette er ikke første gang at det er kamp mellom idrettspresidenten og kulturministeren. Og det er heller ikke første gang at Tom Tvedt må svare på kritikk. Det har til tider stormet heftig rundt idrettspresidenten som ble valgt 7. juni 2015. Det har vært 475 til dels trøblete dager for den ferske rogalendingen.

Her er et knippe av saker hvor det er satt et kritisk søkelys på idrettens virksomhet.

April 2016: Det blir reist tvil om åpenheten rundt norske idrettslederes reiseregninger og norsk pengebruk under OL i Sotsji. I første omgang vil ikke idrettspresidenten hjelpe til med større åpenhet om hvordan pengene er blitt brukt. De nektet å vise frem sine reiseregninger.

Tom Tvedt ble innkalt til møte hos kulturminister Linda Hofstad Helleland. Hun var åpenbart ikke fornøyd med hvordan Norges Idrettsforbund hadde taklet saken. Da han kom til møtet, kunne han fortelle ministeren at han ville legge frem sine reiseregninger og at det vil bli satt ned et utvalg som skal se på pengebruken i idretten og hvilke kontrollrutiner som er i drift for å unngå misbruk. Utvalget blir ledet tidligere Høyre-politiker og NRK-sjef John G. Bernander. Bernander skal etter planen avgi sin rapport 3. oktober.

Juli 2016: Får kritikk for at Norge er dobbeltmoralistisk i dopingspørsmål. Norge sender en tidligere dopingdømt utøver til OL i Rio, men støtter samtidig at tidligere dopingdømte russere ikke skal få sjansen til å delta i Rio-OL. Tom Tvedt svarer med at Norge må holde seg til de internasjonale lover og regler hvor en utøver har rett til deltagelse når straffen er sonet.

August 2016: Norge gjør en av sine svakere innsatser i et sommer-OL på mange år. Kritikken mot innsatsen kommer fra mange hold og i stor grad blir den rettet mot Olympiatoppens sjef, Tore Øvrebø. Men idrettspresident Tom Tvedt kommer ikke unna kritikken. Han lover en skikkelig evaluering etter den dårlige medaljefangsten. Det var nettopp Tom Tvedt som ble leder av et utvalg som skulle se på hva som gikk galt etter OL i London i 2012. September 2016: Linda Hofstad Helleland er kritisk til at Tom Tvedt og Idrettsforbundet fremmer et fellesnordisk opprop i kampen mot doping. Saken er ifølge VG at initiativet til oppropet kommer fra Kulturdepartementet og kom frem på et møte mellom forbundet, departementet og Antidoping Norge (ADNO) i september. Idrettsforbundet fikk de åtte punktene i oppropet til gjennomsyn. I stedet for å godkjenne det, endret de på teksten og presenterte det som sitt eget forslag. En journalist i NTB får dette med sperrefrist. I Kulturdepartementet blir dettet oppfattet som om Tom Tvedt og hans medarbeidere ønsket å kuppe hele forslaget å gjøre det om til sitt eget.

Tvedt sier at han hadde som intensjon at forbund, departement og Antidoping Norge skulle bli enig forslag til uttalelse. Men dersom det ikke skulle bli det, ville Norges Idrettsforbund legge frem sitt forslag med endringer alene og ikke i samarbeid med kulturminister og ADNO.

Siste utgave av Aftenpodden:

Du kan lytte og abonnere i Itunes . Eller høre sendingen her nå: