Sport

Dette er dommen over Idretts-Trondheim

Trondheim kan med rette skryte av å være en idrettsby: Innbyggerne har en idrettsaktivitet som er i norgestoppen. Men på et punkt kommer kommunen til kort i en fersk rapport.

På idrettsanlegget på Lade er det plass til mange idretter. Her markeres åpningen av idrettsanlegget med utøvere fra byens cheerleadingmilijø. Foto: Therese Alice Sanne

  • Anne-Marit Dahl
    Anne-Marit Dahl

– Det som er mest slående, er at Trondheim har en høy idrettsaktivitet, sier forsker Bård Kleppe ved Telemarksforskning.

Rensfjellrennet gjenoppstår: – Årets deltagerantall gir oss svar på om vi skal fortsette

De har i flere år hatt målinger av kulturlivet, og nå har altså idretten fått sin egen indeks. Kleppe legger til:

– Jeg skal være forsiktig med å analysere resultatene som vi har funnet. Men med indeksen kan kommunene legge fakta til grunn, noe som kan gi en bedre retning på utformingen av idrettspolitikken. Utgangspunktet vårt har vært å sammenligne kommunene, ikke komme med noe parameter på hva som er tilstrekkelig.

Her er to løpefeil du må unngå

Idrettstilbudet i en kommune er et resultat av politiske prioriteringer, og i dag legges «Norsk idrettsindeks» fram. Det er en oversikt over idrettsaktivitet og idrettsanlegg i Norge presentert på lokalt nivå. Her blir ti kommuner sammenlignet med hverandre og landsgjennomsnittet.

Viktige NTNUI-impulser

I rapporten kommer det blant annet fram at Trondheim har flest aktive ski- og fotballungdommer, flest håndballspillere og kampsportutøvere i alderen 6–12 år og en økning i antall turnere på 28 prosent fra 2006 til 2015. I kategorien annen ballsport – basketball, volleyball, badminton og innebandy – har Trondheim en aktivitetsandel som er 81 prosent høyere enn på landsbasis.

Idrettstilbudet ved NTNUI er mangfoldig. Capoeira er en av idrettene som bidrar til at idrettslaget ved Universitetet i Trondheim er landets største. Foto: Rune Petter Ness / Anne-Marit Dahl

– Indeksen viser at Trondheim er en by med mange tilbud og muligheter. Vi er en idrettsby som følger med i tida, og vi er i en særstilling som har NTNUI–Norges største idrettslag–i byen. Det miljøet gir oss viktige impulser, nye idretter og nyskaping, sier Knut Kvaran, enhetsleder for Idrett og friluftsliv i Trondheim kommune.

Les også

Hun holder styr på flere idretter enn idrettspresidenten. Nå krever NTNUI-lederen å bli hørt

Samtidig ser man at Trondheim scorer lavt på anleggsdekning til den faktiske idrettsaktiviteten.

– Vi har dårligere skår på anleggskapasiteten, men samtidig har vi høy utnyttelse av anleggene. Mange fotballklubber i Trondheim står som eiere av egne baner. Vi ser at når de har eierskap til banen, så får man mer aktivitet for pengene. Det er helt sikkert rom for forbedringer, men det at vi har den høyeste aktivitetsandelen, er en indikasjon på at mye fungerer, mener Kvaran.

Lav svømmeskår

Svømming er Trondheims store utfordring. Som eneste kommune opplever Trondheim en nedgang på ti prosent i aktiviteten for aldersgruppen 6–12 år. Med sine ni svømmeanlegg, er det kun Bærum, Drammen og Sandnes som har et dårligere tilbud enn trønderhovedstaden.

– Det finnes ingen fasit på hva som er godt nok, men for oss som jobber innen forvaltningen, gir idrettsindeksen en pekepinn på hvordan vi ligger an sammenlignet med andre kommuner. Det er storbyene som har bestilt indeksen, og når vi ser at Trondheim for eksempel er svakere på svømmeanlegg, så kan vi se på hva vi kan gjøre for å løfte det området, sier enhetslederen.

Knut Kvaran er enhetsleder for Idrett og friluftsliv i Trondheim kommune. Sammen med andre storkommuner i Norge har Trondheim bestilt «Norsk idrettsindeks» som har kartlagt idrettsaktivitet og norske idrettsanlegg. Foto: OLE MARTIN WOLD / Veronika Søum

– Hva mener du er den største utfordringen for idrettsbyen Trondheim i årene som kommer?

– Vi ser at når vi får anlegg, så blomstrer aktiviteten. Sambruk og effektiv utnyttelse av anleggene blir viktig. Fra et forvaltningsståsted blir det viktig å sikre areal til idretts- og friluftsformål framover. Stier og grønne korridorer er veldig viktige arenaer for trening, idrett og fysisk aktivitet i et folkehelseperspektiv. Det blir viktig å sikre areal til idrettsbygg i sentrumsnære områder i tråd med boligutviklingen, sier Kvaran.

I dag har Trondheim kommune 262 kilometer med turveier, turstier og skiløyper.

Les også

Jonas (14) la om kostholdet etter å ha blitt veid på skolen. Her er rådene som har gitt familien en sunn livsstil

-Vi ligger midt i laget når det gjelder pengebruk til idrett pr. innbygger. I disse pengene ligger også tilskuddsordninger for arrangement. Vi ønsker å være en arrangementsby og ser at det er forventning om at Trondheim kommune er en økonomisk støttespiller for alt fra lokale klubbrenn til worldcup, sier Knut Kvaran.

Les mer om

  1. Idrettspolitikk
  2. Friluftsliv
  3. Trondheim