Sport

Idrettspresidenten er bekymret for at barn blir ekskludert fra idretten

– Barn og unge må ikke støtes ut av idretten. For mange gjør det i dag, sier idrettspresident Tom Tvedt. Dette blir et av de store temaene på helgens ledermøte i norsk idrett.

Tom Tvedt under OL i Rio. NIF-presidenten vil hindre at utstyr er begrensningen, og at det er for mange samlinger og turneringer som koster mange penger.
  • Mette Bugge
    Journalist

President Tom Tvedt i Norges idrettsforbund kommer allerede fredag til å snakke om dette under åpningstalen på ledermøtet på Gardermoen, den største samlingen av idrettsledere mellom idrettstingene.

– Barn skal ikke holdes utenfor. Det skjer hvis idretten blir så dyr at familier ikke har råd til at ungene kan ta del i en aktivitet. Dessuten kan de som allerede er innenfor, føle seg på sidelinjen på grunn av at utstyret koster for mye, eller at familien ikke har råd til å sende dem til turneringer, sier Tvedt.

Han legger til at mange reiser rundt omkring i Norge har gjort inntrykk.

– Det samme skjer når jeg leser sakene som mediene forteller om, at det som eksempel er store ulikheter i samme by når det gjelder hva det koster å være med i idretten.

Les også

Her trenes barna av en rekke profesjonelle trenere. Vestkantklubbens satsing illustrerer de økende forskjellene i Oslo-fotballen.

Barn og unge strømmer til idretten. Noen få får aldri ta del i dette fellesskapet, ofte av økonomiske grunner.

Mye gjenstår på dette området

Allerede på idrettstinget i 2015 kom denne saken inn i programerklæringen. Noe har skjedd, men mye gjenstår.

Norsk idretts øverste sjef sender nå en stafettpinne til særidretter og klubber – og kommuner. Han nevner at bærebjelken i norsk idrett og en viktig byggestein for suksess i toppidretten, nettopp er bredden.

93 prosent av barn og unge har i løpet av oppveksten vært innom norsk idrett.

– Fordi vi har klart å inkludere en så stor del av den oppvoksende generasjon, mener vi at det er hovedårsaken til at vi er verdens beste idrettsnasjon, som i siste OL. Men ingen kan se på en 10-åring om hun eller han kommer til å vinne olympiske eller paralympiske medaljer om syv eller ni år. Idrett har en egenverdi, også for dem som aldri når et slikt nivå. Og det er de fleste.

– Men nå er dere bekymret for avskalling og utstøting?

– Ja. Selv om norsk idrett aldri har vært større når det gjelder antall idrettslag, medlemmer og idretter, så får vi meldinger fra noen foreldre om at de ikke har råd til å sende barna til oss.

NIF-president Tom Tvedt vil snakke om de økonomiske utfordringene i barneidretten under idrettens ledermøte i helgen.
Les også

Vil forskjellsbehandle klubber for å redusere klasseskillet i ungdomsidretten

Må kunne få hjelp

NIFs konkrete forslag er at hver enkelt kommune må opprette en kontakt som en klubb kan henvende seg til i de tilfellene der barn ikke kan delta i en turnering på grunn av pengemangel. Kommunen må sette av en liten pengepott til det formålet.

– Hvordan skal man finne ut hvem som har dette behovet?

– Trenere og klubber vet som regel hvor skoen trykker, hvilke spillere som melder avbud og trekker seg vekk. NIF må imidlertid være særs bevisst på er at de unge utøverne ikke skal utleveres. Stigma må unngås.

38 særforbund har hittil diskutert temaet i forbundsstyret. Det tilsvarer over 90 prosent av alle forbundene som har svart på en undersøkelse NIF har foretatt.

– Det vil være svært viktig hvis alle kommuner i hele Norge sa at det var gratis for barn og unge å trene. Det kan ikke NIF bestemme, men påvirke.

«Idrett for alle», er mottoet til Norges idrettsforbund. På Norway Cup er veldig mange med.

Har ris bak speilet

Idrettsledelsen har nå innført prosjektet «økonomi som barriere». Det innebærer at noen av særforbundenes spillemidler blir tildelt ut fra hvor flinke de er til å innfri kravene i prosjektet. For å få full uttelling må særforbundene ha kartlagt økonomiske barrièrer i sine idretter, arbeide systematisk med klubbene for å redusere treningsavgift, reiser til konkurranser/samlinger og krav til idrettsutstyr, slik at kostnadene for deltagelse er på et minimum i barne- og ungdomsidretten.

– I tillegg må særforbundene oppfordre idrettslag til å bruke støtte- og tilskuddsordninger, og legge til rette for lokalt utlån og gjenbruk av utstyr, sier Tvedt.

Kommunen forstår problemet

– Dette eren problemstilling som er godt kjent i Bærum kommune og som vi har vært opptatt av i mange år. Når det er krevende for familier økonomisk, bidrar vi, sier ordfører Lisbeth Hammer Krog.

Hun vet at klubbene kjenner sine medlemmer og familier godt og at lagene dekker utgifter i enkelte tilfeller.

– Deretter blir pengene refundert fra Bærum idrettsråd. Denne ordningen vet idrettslagene om, fordi det er dialogmøter med idrettsrådet.

Ordfører Lisbeth Hammer Krog forteller at Bærum kommune har visse muligheter til å hjelpe familier som sliter.

Hammer Krog nevner også at helsesøstre og rektorer på skolene som har en pott til det samme formålet.

– Pengene skal brukes til å løse en krevende hverdag for enkelte av idrettsbarna våre, og deres familier.

Krog Hammer nevner også det lokale NAV-kontoret, men de to første ordningene er litt mindre byråkratiske.

– Som Tvedt sier, ungene må ikke stigmatiseres. Dette gjøres med nennsom hånd.

PS: Ledermøtet foregår på Gardermoen fredag og lørdag med over 200 i salen.

Les mer om

  1. Idrett
  2. Tom Tvedt
  3. Bærum
  4. Lisbeth Hammer Krog