Kristoffersen-saken har kostet Skiforbundet 2 millioner

Henrik Kristoffersen (24) tapte rettssaken mot Norges Skiforbund, men slipper å betale forbundets saksomkostninger på drøye 2 millioner kroner.

HAR KOSTET: Den langvarige konflikten mellom Henrik Kristoffersen og Norges Skiforbundet har kostet dyrt.

– Det er en nokså omfattende sivil rettssak. Det er klart at det er omkostninger her på store beløp. Millionbeløp, sier Skiforbundets advokat Per Andreas Bjørgan.

I godt over to år har konflikten mellom Kristoffersen og Skiforbundet pågått.

Les også

Henrik Kristoffersen-saken oppsummert i 7 punkter: Dette betyr dommen fra tingretten

I november 2016 stevnet Kristoffersen forbundet for retten til å disponere markedsplassen på hjelmen sin til Red Bull. Partene møttes så i en midlertidig forføyning, som Kristoffersen tapte. Før de seks dagene i Oslo tingrett i mars var også saken oppe i EFTA-domstolen.

Fra saken startet har saksomkostningene til Skiforbundet kommet opp i drøye 2 millioner kroner, bekrefter skipresident Erik Røste.

– 2 millioner er et betydelig beløp som vi gjerne skulle brukt på aktivitet. Men når man blir saksøkt, som vi er i denne saken, har vi ikke noe valg. Da må vi bruke de nødvendige økonomiske ressurser.

Les også

Henrik Kristoffersen-saken oppsummert i 7 punkter: Dette betyr dommen fra tingretten

Slipper saksomkostninger

Etter tvistelovens bestemmer skulle Kristoffersen betalt Skiforbundets saksomkostninger etter nederlaget i retten.

Men tingrettsdommer Kari Lunde kom frem til at styrkeforholdet mellom partene, og det at saken er prinsipiell viktig for Skiforbundet, fritar Kristoffersen fra å betale forbundets omkostninger.

UENIG: – Vi er uenige i saksomkostningene, sier skiforbundets advokat Per Andreas Bjørgan. Her med skipresident Erik Røste etter at dommen falt mandag.

«Retten har etter en samlet vurdering av disse forholdene, under betydelig tvil, funnet at tungtveiende grunner gjør det rimelig å frita Kristoffersen for sakskostnader for tingretten. Sakskostnader tilkjennes derfor ikke», står det i dommen.

– Vi har registrert at Oslo tingrett under betydelig tvil har funnet at Kristoffersen ikke dømmes til å betale saksomkostninger. Vi tar det til etterretning, sier Røste.

Les også

«Skipresidenten kan juble over å ha banket en av sine beste alpinister i retten. Men han står igjen med en haug med problemer.»

Kostnadene kan øke

Regningen for forbundet kan vokse ytterligere om Kristoffersen velger å anke dommen.

– Nå skal vi sette oss ned og lese dommen grundig og sammen med advokaten og støttespillere vurdere om den skal ankes inn for lagmannsretten. Jeg kommer helt klart til å vurdere alle muligheter og innfallsvinkler i tiden fremover, sier Kristoffersen i en pressemelding.

Advokat Bjørgan sier at han har «registrert» at det kan komme en anke.

– Det er klart at kostnadene her løper fortløpende de. Blir det en anke, blir det igjen store omkostninger der.

Skipresident Erik Røste sier at forbundet forholder seg til dommen. Han er nå glad for å endelig få en avklaring.

– Vi ønsker å bruke det vi har av ressurser til aktivitet. Men dette var en prinsipiell viktig sak som vi nå har fått en avklaring på.