IOC godkjente internettsensur

IOC innrømmer at de godkjente internettsensur under Beijing-lekene.

Fra pressesenteret til Beijing-OL er journalister sperret ute fra en rekke internettsider.
  • Gudmund Bartnes

Onsdag kom det frem at kinesiske myndigheter stenger tilgangen for journalister til en rekke internettsider de anser som sensitive.

Amnesty International, Human Rights Watch og Falun Gong er blant sidene kineserne stenger på pressesenteret.

IOC gjorde avtale

Nå innrømmer IOC at de i en avtale med myndighetene har akseptert sensuren.

— IOC-funksjonærer har gjort en avtale hvor kinesiske myndigheter får lov til å sperre tilgangen til enkelte sider, til tross for lovnader om fri internettilgang under lekene, sier en seniorfunksjonær i IOC til nyhetsbyrået Reuters.

Ond og falsk

En talsmann for Beijings olympiske komité forklarte sensuren av Falun Gongs sider på en pressekonferanse onsdag.

— Jeg minner om at Falun Gong er en ond og falsk religion som er bannlyst av kinesiske myndigheter, sier Sun Weide.

Amnesty Norge beskriver på sin side Falun Gong som en åndelig bevegelse som har som mål å styrke utøvernes moral. Bevegelsen er ifølge Amnesty basert på meditasjon og fysiske bevegelser og bygger på en kombinasjon av buddhisme, taoisme og tradisjonelle kinesiske gymnastiske øvelser.

Kommenterer ikke

Aftenposten.no var torsdag i kontakt med IOC-medlem Gerhard Heiberg. Han ønsker ikke kommentere påstandene om at IOC har godkjent internettsensur på pressesenteret.

- Jeg har vært i Japan og ikke blitt oppdatert på den saken, sier Heiberg.

Han ankom Beijing torsdag.

Pressesjef Kevan Gosper i IOC beklager sensuren som rammer pressesenteret.

Pinlig for IOC

— Jeg må beklage at Beijings olympiske komité har annonsert at det vil være begrensinger på internettilgangen under lekene, sier Gosper.

- Jeg har nå kjennskap til at IOC-medlemmer har forhandlet med kinesiske myndigheter om sensur av enkelte sider. Det ble gjort med bakgrunn i at sidene ikke var av relevans for lekene, sier han.

Pressesjefen understreker også at selv ikke han visste om sensuren før denne uken.

— Inntil for 48 timer siden insisterte jeg på at internettilgangen ville være fri for alle journalister. Det er pinlig for meg at det nå viser seg den er sperret, sier Gosper i IOC til Reuters.

Stilte til nettprat på Aftenposten.no

I mai i år stilte Gerhard Heiberg for første gang til nettprat. Han fikk mange kritiske spørsmål fra Aftenposten.no sine lesere. Slik svarte han på noen av dem:

- Synes du at Kina gjør det bra når det gjelder menneskerettigheter? - Kina har mye å forbedre når vi ser på menneskerettigheter med vestlige øyne. Imidlertid er det totale bildet for de 1,3 milliarder kinesere langt mer positivt nå enn for få år siden. - Ifølge den Olympiske Charter skal ingen diskrimineres på grunn av politikk, rase eller religion. Likevel sier direktøren til mediesenteret i Beijing, Li Zhanjun, at Falun Gong-utøvere er ekskludert fra OL i Beijing. Synes du at denne diskrimineringen er riktig? - I utgangspunktet har du helt rett. Vi vil ikke ha noen diskriminering, uansett hvilken bakgrunn. Når det gjelder Falun Gong, er dette imidlertid snakk om en innenrikspolitisk situasjon i Kina som vi har sett oss nødt til å akseptere. - Jeg synes IOC inkludert deg har mistet all troverdighet - jeg oppfatter det som at penger og makt er det som teller her. Du virker tafatt og defensiv i alle sammenhenger jeg har sett deg i den senere tiden. Jeg mener idretten må representere verdier som vi alle kan godkjenne og respektere. Hvis ikke, hva er vitsen med toppidrett? - I dag er IOC en demokratisk organisasjon, tør jeg påstå. Det er skjedd etter endringen av charteret i år 2000. Det var leit å se at du oppfatter meg som tafatt og defensiv. Jeg synes å se at andre oppfatter meg altfor sterk og arrogant, så her er det tydeligvis forskjell i oppfatninger av meg. Jeg håper og tror at jeg står for noe, og følger den linje uten å la meg snakke bort av for mange såkalte forståsegpåere.