Mandag velger IOC Oslo som offisiell OL-kandidat

Nei-siden fnyser av idrettens krav til IOC. — Det er ingen ting i historien som tilsier at de er reformvillige.

Oslo kan bli søkerby i 2022.

Hvis Norge søker og får OL, skal alle kontrakter med arbeidere og firmaer sikre arbeidsforhold og rettigheter basert på internasjonalt, aksepterte standarder.

— Vi mener at slike kriterier må danne et grunnlag for fremtidige søkerprosesser for OL og Paralympics, sier generalsekretær Inge Andersen i Norges Idrettsforbund.

Norge har fremmet dette overfor IOC, som ett av mange forslag i den pågående reformprosessen «Olympic Agenda 2020», som IOC-president Thomas Bach har tatt initiativ til.

Inge Andersen, generalsekretær i Norges Idrettsforbund.

For å vise at idrettsforbundet mener alvor, har NIF inngått en historisk samarbeidsavtale med de fire største arbeidstakerorganisasjoner LO, YS, Unio og Akademikerne. Den internasjonale organisasjonen International Trade Union Federation, har gitt tydelige og positive tilbakemeldinger på Norges initiativ.— Støtten kom i form av et brev fra denne organisasjonen til IOC datert 18. juni. ITUC var fornøyd med at IOC-presidenten møtte de norske arbeidstakerorganisasjonene under sitt besøk i Norge 19. - 20. mai, og at han der var lydhør overfor det de hadde å fortelle, sier generalsekretær Andersen.

Bare et spill

— Jeg tror IOC vil etterleve norske regler angående arbeidernes rettigheter. Det skulle bare mangle, sier sponsorrådgiver Jacob Lund, erklært nei-mann i OL-spørsmålet.

— Jeg tror ikke Norge kommer til arrangere noe OL uansett, legger han til.

- Er innbydelsen til å reformere IOC bare spill for galleriet?

-Ja. Vi så det i forbindelse med OL på Lillehammer i 1994. Da skulle Gerhard Heiberg gå inn og reformere IOC. Det har ikke skjedd noe. Det er ingen ting i historien til IOC som tilsier at de er reformvillige, sier Lund.

Sterk i troen

Generalsekretær Inge Andersen er overbevist om at IOC mener alvor og har tro på at den nye IOC-presidenten er en mann som vil ta organisasjonen inn i fremtiden. Det er mye å rette på.

Jacob Lund tror ikke på OL i Oslo 2022.

Kritikken var massiv i forbindelse med OL i Sotsji, ikke minst når det gjelder mange arbeideres manglende sikkerhet og rettigheter. I flere andre OL og store mesterskap, som det pågående VM i fotball i Brasil, har problemene vært de samme: Arbeidere utnyttes. Ofte får de minimal lønn for jobben de gjør. Sikkerheten er elendig, og har ført til flere dødsfall.Derfor var det viktig for NIF at IOC-president Thomas Bach møtte arbeidsorganisasjonene da han var i Norge tidlig på sommeren. Der fikk han høre følgende:

De standardene som ligger i avtalen mellom NIF og arbeidstakerorganisasjonene vil garantere at internasjonal «best practice» relatert til fundamentale rettigheter for arbeidstakere vil bli respektert ved planlegging og gjennomføring av de olympiske leker. Det er helt nødvendig at IOC tar hensyn til universielle menneskerettigheter i planlegging og gjennomføring av sine olympiske leker.

OL over og ut

Sponsorrådgiver Jacob Lund mener at OL i fremtiden ikke har livets rett, uansett hvem som måtte arrangere.

— Jeg er for VM i langrenn, skiskyting og svømming i Norge, og andre idretter også. OL er blitt for stort og dyrt og det er mange andre land som bør søke før Norge, som Finland og Sverige. Tyskland har ikke hatt OL på vinterstid siden 1936. Jeg tror at det som skjer nå blir en virkelig lærepenge for IOC. Og for meg ser det ut som om OL har overlevd seg selv.

Avgjørelse mandag

Inge Andersen er i Lausanne mandag 7. juli, der IOC offisielt velger ut de tre kandidatbyer til vinterlekene i 2022, skjønt så mye valg har ikke IOC. Det er bare tre igjen etter at flere regioner innenfor ulike land har takket nei ved folkeavstemninger, eller som i ukrainske Lvivs tilfelle, utsatt prosessen på grunn av en ustabil, politisk situasjon.

- Men hvordan skal NIF følge opp at IOC virkelig baker inn og etterlever NIFs krav?

— Generalsekretær i ITUC, Sean Burrow, holder nå dialogen direkte med IOCs øverste ledelse i Lausanne angående NIFs innspill til IOC på dette området. Saken kunne ikke vært i bedre hender.

- IOC ved president Bach har bedt om innspill til endringer i forbindelse med reformprosessen. Hva er Norges andre forslag?

— Vi oversendte den 15. april et syv siders dokument til IOC med helt konkrete forslag til reformarbeidet deres. Dette dokumentet ligger offentlig tilgjengelig på idrett.no. Enkelt kan det oppsummeres slik:

— Fremtidige OL må ha så små økologiske fotavtrykk som mulig.

— IOC må være bevisste og varsomme med å øke antall idretter, øvelser eller grener, slik at kostnader kan holdes nede og flere kan søke.

— Det må i større grad legges til rette for gjenbruk av eksisterende anlegg. I Norges OL/PL søknad gjøres dette ved gjenbruk av over 50 prosent av allerede eksisterende anlegg i Holmenkollen, Wyllerløypa (Tryvann), Lillehammer-regionen med alpine øvelser og aking, bob og skeleton. I tillegg skal Telenor Arena i Bærum benyttes.

— Lære fra de erfaringene Norge nå gjør på Lillehammer i forbindelse med Ungdoms-OL 2016, hvor organisasjonskomiteen holdes på et minimums kostnadsnivå for denne typen multiidrettsarrangementer.

Sponsorrådgiver Jacob Lund mener at OL i fremtiden ikke har livets rett, uansett hvem som måtte arrangere.

— Jeg er for VM i langrenn, skiskyting, svømming i Norge, og andre idretter også. OL er blitt for stort og dyrt. Det er mange andre land som bør søke før Norge, som Finland og Sverige. Tyskland har ikke hatt OL på vinterstid siden 1936. Jeg tror at det som skjer nå blir en virkelig lærepenge for IOC. Og for meg ser det ut som om OL har overlevd seg selv.