Sport

Nå tar Europarådet grep mot idretten: – Det viktigste tiltaket på ti år

Er rettssikkerheten til idrettsutøverne god nok? Nei, mener Thorbjørn Jagland. Nå vil han gjøre noe med det.

– Det man har gjort i Norge, er å bruke normale rettsprinsipper. Dessverre er det en motsetning til de standarder og praksisen man har andre steder, sier generalsekretær i Europarådet, Thorbjørn Jagland.
  • Halvor Ekeland

ULLEVAAL STADION: Mandag møttes daglig leder av Antidoping Norge, Anders Solheim og generalsekretær i Europarådet, Thorbjørn Jagland i Oslo.

Målet var å diskutere veien videre for internasjonalt antidopingarbeid – nærmere bestemt rettssikkerheten til utøverne.

– Får vi gjennom dette, vil det være det viktigste enkelttiltaket i antidopingarbeidet de siste ti årene, sier daglig leder i Antidoping Norge, Anders Solheim.

  • Fikk du med deg denne? Nå etterforskes et av tidenes største dopingmysterier.

Forskjell for Johaug og Johnsrud Sundby

Problemet er rett og slett følgende:

Man har tre forskjellige aktører som kan håndtere brudd på antidopingreglementet: Nasjonale forbund (f.eks. Norges idrettsforbund), internasjonale idrettsforbund (for eksempel det internasjonale skiforbundet) og store idrettsarrangører (for eksempel den internasjonale olympiske komité).

I grove trekk har ingen av disse aktørene samme retningslinjer for håndtering av dopingsaker.

Det har ført til kaos i internasjonal idrett. For eksempel hadde Martin Johnsrud Sundby (etterforsket av FIS) og Therese Johaug (etterforsket av NIF) to forskjellige rettsganger.

Jagland mener rettssikkerheten til utøverne er for dårlig. Han trekker for eksempel frem åpenhet i høringer, uavhengige domsmyndigheter, at alle beviser blir forelagt utøveren og at alle får lik tilgang på advokat som viktige rettsprinsipper. Slik er det altså ikke i idretten.

– Jeg mener helt klart at utøvernes rettssikkerhet er for dårlig. Man oppnevner jo paneler som kommer fra egne rekker. Det er jo et totalt brudd med de prinsippene vi ønsker. Sånn kan man ikke ha det, sier Jagland.

– Vi kan ikke tvinge dem

Nå ønsker Jagland og Solheim at samtlige aktører må forholde seg til samme sett med regler. Europarådet jobber blant annet med rettssikkerhet i sine 47 medlemsland. Kanskje kan de også få gjennom en endring hos IOC, håper Solheim.

– Europarådet er den eneste organisasjonen som kan bidra til å få en endring realisert. Jeg ser ingen andre organisasjoner som har like gode muligheter til å lykkes, sier Solheim, som tidligere var leder av europarådets antidopingkonvensjon.

Etter det Aftenposten erfarer, ønsker ikke IOC å gå med på å bytte ut det nåværende systemet. Også Jagland vet at en slik endring kan bli vanskelig å få gjennom hos idrettsbevegelsen.

Anders Solheim og Thorbjørn Jagland hadde et langt møte på Ullevaal stadion mandag.

– Men hvis 47 myndigheter i Europarådet klarer å bli enige, og prate med én stemme, så har vi kommet langt. Vi må ha med idretten. Vi kan ikke tvinge dem til å gjøre noe, men vi bør få dem til å innse at de bør ta i bruk de samme prinsippene som gjelder for alminnelig rettergang, forklarer Jagland.

I første omgang skal han nå få på plass bedre rettssikkerhet i egne medlemsland. Så kan han snakke med IOC-president Thomas Bach.

– Jeg har hatt flere møter med Thomas Bach. Det første som vil skje nå er at vi samler sportsministerne i oktober. Da er dette på dagsordenen, sier Jagland.

– Vil undergrave systemet

Øverste ankeinstans i idretten er idrettens voldgiftsrett (CAS). Solheim har tidligere tatt til orde for at man kanskje bør ha et annet system.

Da vi møtte WADA-president Craig Reedie i Montreal for noen uker siden, svarte han dette på spørsmål om det var på tide med en fornyelse av systemet:

– Om man skulle gå til en rett, ville første spørsmål vært hvem som skulle styrt den retten. Skulle det vært et land? Jeg tror det er noen farer med å ha en slik struktur. Man må sørge for at man blir dømt likt for like lovbrudd, det er akkurat det CAS gjør nå, sa Reedie.

Han forklarte videre at CAS-dommer nå ble brukt som utgangspunkt for nye dommer, slik man i dag gjerne ser til høyesterettsdommer i norske straffesaker. Ettersom CAS er øverste ankeinstans for absolutt alle dopingsaker, trenger man heller ikke et nytt system, mener Reedie.

Jagland er uenig.

– Jeg tror at det at det er så forvirrende, at utøverne er usikre på om de får en rettferdig rettergang, det vil undergrave antidopingsystemet. Det første man må gjøre er at man må få tillit til systemet, slik at utøverne føler de blir behandlet rettferdig.

Les mer om

  1. Europarådet
  2. Thorbjørn Jagland
  3. Doping
  4. Idrett