Sport

Regjeringen bevilger 100 millioner ekstra til momskompensasjon

Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett en tilleggsbevilgning på 100 millioner kroner til momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg.

Kulturminister Trine Skei Grande (V) og idrettspresident Tom Tvedt (til høyre). Foto: Ole Henrik Tveten / NTB scanpix

I statsbudsjettet for 2018 ble det bevilget 185 millioner kroner til denne ordningen.

– Vi er veldig fornøyd med å få momsrefusjon på inntil 100 millioner kroner, sier idrettspresident Tom Tvedt til NTB.

– Nå er det mange idrettslagsledere som kan sove litt lettere om nettene, sier Tvedt.

Lotteri- og stiftelsestilsynet har i 2018 mottatt 488 søknader om kompensasjon. Samlet søknadsbeløp er 305 millioner kroner. Godkjent søknadsbeløp blir klart når Lotteri- og stiftelsestilsynet har sluttført søknadsbehandlingen.

Erfaringsmessig blir beløpet noe redusert i prosessen fordi ikke alle søknader fyller kravene. 100 millioner kroner i ekstra bevilgning vil derfor gi tilnærmet full kompensasjon, anslår kulturdepartementet.

Mye å si lokalt

– Idrettsanlegg gir økt idrettsaktivitet over hele landet, og denne ordningen har mye å si for lokale idrettslag og foreninger. Regjeringen foreslår derfor denne tilleggsbevilgningen på 100 millioner kroner for å sikre gode og forutsigbare rammevilkår for disse lagene, sier kulturminister Trine Skei Grande til NTB.

– Det er en satsing fra oss å sørge for tilnærmet full dekning av merverdiavgiften. Det har vi sørget for hvert år siden 2014, tilføyer hun.

Kulturministeren viser til at det i 2013 ble utbetalt momskompensasjon tilsvarende 63 millioner kroner, mens beløpet nå er økt med 220 millioner.

– Nettopp det at regjeringen har sørget for at det ikke har blitt avkorting tidligere år har vært sentralt i mitt arbeid for å ordne dette også i år. Det skal ikke være slik at det er det året man blir ferdig som skal være avgjørende for om man får full kompensasjon, sier Skei Grande.

Usikkerhet

Idrettspresident Tvedt sier forslaget fra regjeringen bidrar til å minske usikkerheten for idrettslagene.

– Vi vet at det har vært ekstra stor usikkerhet i år fordi spriket mellom beløpet i budsjettet og den reelle kostnaden har vært mye større enn vanlig. Idrettslagene bygger anlegg som aldri før. Derfor er dette forslaget svært viktig med tanke på forutsigbarheten for idrettslagene våre som bygger idrettsanlegg.

Nesten 500 idrettslag venter på å få sine utgifter til merverdiavgift kompensert i år. Idrettsforbundet synes det er gledelig at regjeringen ønsker å gi full kompensasjon, og også i år lukker gapet mellom det som ble avsatt i budsjettet høsten 2017 og det reelle behovet.

– Skulle det vise seg at økningen på 100 millioner ikke dekker behovet fullt ut, har vi tro på at regjeringen vil finne en løsning i salderingen av budsjettet før jul, sier idrettspresidenten.

(©NTB)

Les mer om

  1. Revidert nasjonalbudsjett
  2. Trine Skei Grande
  3. Statsbudsjettet
  4. Tom Tvedt