NIF vedtok «OL-sondering» – Hordaland forutsetter at deres planer lever videre

Lørdag vedtok idrettstinget å lodde OL-stemningen i idretten og blant politikerne. Det er ett skritt nærmere OL på Vestlandet, mener Hordaland idrettskrets.

FIKK SIN VILJE: Idrettspresident Tom Tvedt var godt fornøyd med at deres forslag om OL-sonderingen ble vedtatt. Her forlater han salen etter debatten.

– Ja, det er helt klart, svarer leder i Hordaland idrettskrets, Helge Johnsen, på spørsmål om han mener de nå er nærmere drømmen om et norsk OL som delvis arrangeres her.

Idrettskretsene Hordaland, Oppland, Telemark og Trøndelag fremmet i januar et forslag om å undersøke mulighetene for at Norge skal arrangere OL og Paralympics i 2030. Blant stikkordene for et slik arrangement var desentralisering (spre OL ut i de fire fylkene), nøkternhet (en nedskalering av OL sammenliknet med de siste mesterskapene) og bærekraft.

Lørdag, da forslaget skulle debatteres på idrettstinget på Lillehammer, trakk de det. Kretsene stemte i stedet på Idrettsstyrets forslag, som ble enstemmig vedtatt.

Les også

Frp vil ha folkeavstemning om OL i Hordaland

– Skal minne styret på intensjonen

I det vedtatte forslaget heter det at styret «skal gjøre sonderinger internt i idretten og med storting/regjering med tanke på å avklare om det finnes en reell vilje til å arrangere olympiske og paralympiske leker i Norge i fremtiden. Dersom en slik vilje er til stede, vil spørsmålet bli behandlet på Idrettstinget».

Selv om det vedtatte forslaget er mindre konkret, er Johnsen klar på at det var et steg i retning av det han og hans kolleger ønsker. Det begrunner han med at styret i sitt forslag støttet intensjonene i deres.

– Og vi skal passe på å minne det nye styret på hva intensjonen var, sier han.

Alle konkrete årstall forsvant også ut da styrets ønsker gikk gjennom. Sjansene for OL og Paralympics i Norge i 2030 har uansett minket etter at kretsene fremmet sitt forslag i januar, siden Sverige nå er med i kampen om å arrangere OL i 2026.

– 2034 er nok det nærmeste vi kan håpe på, tror Hordaland-lederen.

Les også

Tom Tvedt: «Hadde jeg visst hvilken tsunami jeg gikk inn i, ville jeg gjort det på en annen måte.»

– Tydelig signal til styret

Søndag avgjøres det om Tom Tvedt, Berit Kjøll eller Sven Mollekleiv blir idrettspresident de neste fire årene, og hvem som skal utgjøre resten av styret. Uansett utfallet, føler Johnsen seg trygg på at OL-sonderingen vil bli prioritert. Det er signalet han har fått fra alle de tre kandidatene.

Hordaland, Oppland, Telemark og Trøndelag kommer også til å henge på det nye styret som klegger for å sørge for at de følger opp lørdagens vedtak – og at de beholder de fire kretsenes intensjon om desentralisering, nøkternhet og bærekraft.

– Ja, helt klart. Det er et tydelig signal til idrettsstyret når fire kretser står bak det, og når vi har jobbet mye med det, sier Johnsen.