Sport

Idretten frykter mer byråkrati i storkommunen

Idrettsrådene i Kristiansand, Søgne og Songdalen frykter dårligere vilkår for idretten i nye Kristiansand.

Geir Thorstensen, daglig leder i Idrettsrådet i Kristiansand, frykter at idretten skal komme dårligere ut i den nye storkommunen enn i dag.

– Vi ser allerede nå at driften av anlegg er satt bort fra idrettsetaten til Kristiansand Eiendom. Det er begynnelsen. Vi mener at idrett er såpass stort at det bør være en egen enhet i kommunen som yter service for våre 40.000 brukere. Husk at en av de største belastningene for en leder i et idrettslag er det offentlige byråkratiet. Å ha én idrettsetat å forholde seg til vil være en stor fordel, sier Geir Thorstensen, daglig leder i Kristiansand idrettsråd.

Det er ennå ikke klart hvordan nye Kristiansand skal organiseres, men det har kommet noen pekepinner som bekymrer idretten.

Les hele saken med abonnement