Hele idretts-Norge snakker om regningene - nå skal de stemmes over

– Jeg er helt avslappet og rolig, sier idrettspresident Tom Tvedt.

Tom Tvedt og Øystein Dale på plass i Bodø torsdag.

BODØ: Toppene i idretts-Norge er samlet til ledermøte, og en av de heteste sakene er om bilagene fra Sotsji-OL skal legges frem.

Den saken har gnaget idretts-Norge i over et år, og alle de Aftenposten har snakket med er enige om at saken nå må få en slutt.

Det trengs heller ikke noe ekstraordinært ting for å legge frem bilagene som mange i norsk idrett og kulturminister Linda C. Helleland har etterspurt, slik det er blitt antydet tidligere.

Les også

Reagerer kraftig på Tom Tvedts NRK-intervju: - Jeg tror hele Norge fikk seg en latter

Gikk rett i møte

President Tom Tvedt og hans styre gikk direkte i møte da de ankom Bodø torsdag ettermiddag.

Mye tyder på at styret er enige om å be delegatene om råd, og selv ikke ønsker å stemme for å overlate alt til forsamlingen.

Av de omtrent 230 delegatene er det 75 som er stemmeberettigede: 54 presidenter i særforbund og 19 idrettskretsledere. Trolig vil tallet bli noe lavere, siden noen få har meldt forfall.

Flere har uttrykt et ønske om at avstemningen skal bli gjennomført gjennom skriftlig votering, i stedet for håndsopprekning. Det er uklart om hvorvidt dette forslaget får gjennomslag.

Les også

Tom Tvedt snakker ut etter kritikken: - Jeg beklager. Jeg ble tatt på senga

Skal følge rådet

Fungerende generalsekretær Øystein Dale, som kom inn da Inge Andersen måtte forlate sin post, sier til Aftenposten at idrettsstyret selv kan beslutte å åpne bilagene, hvis de finner grunnlag for det.

– I anbefaling fra Bernander-utvalget, som tok for seg åpenheten i norsk idrett, ble det anbefalt årlig godkjenning av regnskapene og at kontrollkomiteen skal få utvidet mandat. Det forutsetter i så fall en endring av NIFs lov, og kan bare vedtas på ting.

Tom Tvedt (t.h.) og Øystein Dale har de to viktigste stillingene i Norges idrettsforbund.

Han har skrevet dokumentasjonen som er for og imot å åpne bilagene før det sittende idrettstyret kom til makten i juni 2015. For det er noen dilemmaer der, som at total åpenhet vil føre til mye byråkrati, og ansettelse av flere folk for å håndtere dette. I tillegg får det konsekvenser for hele det frivillige organisasjonsliv i Norge, som ikke kan ha andre regler.

Les også

Helleland håper NIF finner en ny generalsekretær som står for mer åpenhet

Det som kan bli aktuelt er kun å åpne Sotsji-bilagene.

– Jeg personlig er helt avslappet og rolig, fordi vi ikke har noe å skjule, sier president Tom Tvedt.

Han og styret håper og tror at denne saken kan legges død i Bodø, og at det blir åpenhet hvis ledermøtet ønsker det.

Flertall for å åpne

Undersøkelser Aftenposten har gjort går i retning av at et flertall er for åpning av Sotsji-bilagene. Alt annet vil bare gjøre at NIF blir værende i en slags hengemyr.

Håndballpresident Kåre Geir Lio ser at saken inneholder mange elementer, men at det likevel er viktig å avslutte den.

– Dermed kan vi konsentrere oss om det viktigste, å utvikle norsk idrett.

– Det er bare å vise alt. Vi har gått rundt grøten for lenge. Jeg er for full åpenhet, sier Geir Kvillum, president i Norges Padleforbund.

– Rådet fra Buskerud idrettskrets er at idrettsstyret åpner for begrenset innsyn. Kretsens anmodning til idrettstyret før jul, var ikke å begrense bakover i tid. Men vi skrev også at vi er opptatt av det ikke må gjøres vedtak som fører til unødig byråkrati for lokale tillitsvalgte som jobber på frivillig basis, sier kretsleder Roar Bogerud.

Les også

Styrelederen i Sør-Trønderlag idrettskrets: - NIF har en omdømmeutfordring

Tar imot råd

President Tvedt opplyser at det rådet forsamlingen gir, kommer til å bli fulgt, med mindre det er overvekt av dem som er imot åpenhet. Ikke noe tyder på det.

Professor Dag Vidar Hanstad ved Norges idrettshøyskole, som selv kommer til Bodø fredag, sier det slik:

– En avstemning vil bety at idrettsstyret har ryggdekning når ledelsen senere blir konfrontert med krav om å åpne bilagene. For de kravene vil garantert komme selv om ledermøtet nå lukker saken. Avsluttes saken, bør det derfor skje gjennom en avstemning, sier Hanstad og fortsetter:

– Tom Tvedt og hans folk vet sikkert at de vil bli konfrontert med bilagene hver gang det trekkes opp til åpenhetsdebatt. Først når bilagene er lagt frem, blir denne saken avsluttet. Så lenge alle involverte hevder det ikke er noe graverende i bilagene, er det vanskelig å skjønne hvorfor dette ikke er gjort for lenge siden.

Rognlien stusser

Børre Rognlien, som var idrettspresident da Sotsji-OL ble arrangert, har hele tiden syntes det var rart at ingen har spurt ham om bilag istedenfor styret som ble valgt to dager etter at regnskapet ble lagt frem.

Han la frem sin reiseregning i Dagbladet for kort tid tilbake og det helt ned på bilagsnivå.

– Det var mitt eget valg og det gjorde jeg da jeg ble spurt. Det er klart at det har vært vanskeligere for styret som ble valgt etter at regnskapet var godkjent.

PS. Statsråd Helleland ble for lang tid tilbake invitert til ledermøtet. Hun har imidlertid ikke mulighet til å stille.