Kulturministeren: – Dette er ikke godt nok av idretten

Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) er ikke tilfreds med hva idrettstoppene la frem på fredagens møte.

Tom Tvedt var fornøyd med møtet med kulturministeren Lina Hofstad Helleland. Hun var riktig nok ikke fornøyd med hva idretten la frem.

Fredag måtte idrettspresident Tom Tvedt ogflere andre idrettstopper forklare seg for kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) om sin praksis for åpenhet i idretten.

Det etter at VG har satt søkelyset på åpenhet rundt pengebruken i norsk idrett. De har forsøkt å få innsyn i blant annet reiseregningene til idrettsforbundet og flere særforbund — uten å lykkes.

Etter fredagens møte var kulturministeren imidlertid ikke fornøyd med hvordan tiltak ledelsen i NIF la fram for å få mer åpenhet i idretten. Nå ønsker hun et nytt møte.

– Jeg forventer at Norges Idrettsforbund kommer med konkrete tiltak om mer åpenhet i idretten. Jeg understreker at dette gjelder sentralledet i Norges Idrettsforbund, ikke særforbund, lokale idrettslag og kretser, sier Hofstad Helleland til NTB etter møtet.

BAKGRUNN:

Les også

Nå må idrettstoppene svare kulturministeren om pengebruken

Uenige

Etter møtet var Tom Tvedt av en ganske annen oppfatning enn Hofstad Helleland. Til et samlet pressekorps understreket han en rekke ganger hvor godt møtet med kulturministeren var.

– Et godt møte. Akkurat som vi pleier å ha med kulturministeren. Kulturministeren er fornøyd med måten vi rapporter på, men så har vi fått noen utfordringer fra Helleland. De tar vi med tilbake til idrettsdemokratiet, drøfter det og kommer så tilbake til ministeren, sier Tvedt.

INN PÅ TEPPET: Kulturminister Linda Hofstad Helleland kalte inn idrettstoppene til møte. Hun var ikke fornøyd med det hun fikk høre.

– Idretten har gode rapporteringsrutiner, men dette handler ikke om det. Det handler om hvordan pengene blir brukt, som altså er over 100 millioner kroner i offentlige midler. Oppstår det tvil om hvordan pengene blir brukt, er det helt avgjørende at idretten endrer sin praksis for åpenhet og innsyn, sier Hofstad Helleland til TV 2.

Stiller krav til innsyn

Idrettsforbundet får 87 prosent av inntektene sine fra det offentlige. Men ettersom organisasjonen ikke er underlagt offentlighetsloven, er innsynsmulighetene svært begrenset.

— Norsk frivillighet er ikke underlagt offentlighetsloven. Det betyr ikke at vi ikke skal være åpne. Vi har hatt en god samtale med kulturministeren, og vi skal ha et nytt godt møte snarlig, sier Tvedt.

– Jeg er opptatt av NIF, hvor 87 prosent av deres inntekter offentlig finansieres, og vil derfor stille krav til innsyn og åpenhet. Vi er enige om at vi skal møtes, og de skal presentere tiltak for hvordan de skal ha en bedre åpenhet, sier Hofstad Helleland.

Tom Tvedt (midten) deler ut informasjon til pressen etter møtet med kulturministeren. Han kom ut av møtet med fotballpresident Terje Svendsen (t.v.) og visepresident Kristin Kloster Aasen.

Etter møtet med kulturministeren kom idrettpresidenten ut med en bunke av dokumenter. Disse ville han dele ut til pressen for å vise at idrettsforbundet er en åpen organisasjon.

— Vi har en utfordring når det gjelder å komme gjennom til folk og media. Det uroer oss. Vi er basert på å ha tillit. Derfor har jeg tatt med disse dokumentene. Beskrivelsen som er gitt i media om åpenhet er vi ikke enige i, sier han.

Ingen reiseregninger

I et av dokumentene Tvedt gav pressen redegjøres det for åpenhet i idrettsforbundet: "NIF er grunnleggende positiv til åpenhet rundt idrettens egen kostnadsbruk [...]. Det skal ikke være rom for tvil om at god økonomistyring og kostnadskontroll er styrende for norsk idrett".

Torsdag offentiggjorde Norges Fotballforbund en oversikt over hvor mye reisene til Kjetil Siem kostet i 2015. Tvedt fikk etter møtet spørsmål om også han kom å gjøre det samme med reiseregningene i Norges Idrettsforbund.

— Ja, hvis dere leser disse dokumentene, så vil dere finne reisene mine på side seks. Som sagt, dette var et godt møte. Nå skal vi tilbake til idrettsdemokratiet, så skal vi svare kulturministeren på et snarlig møte, sier han.

Riktig nok finnes det ingen oversikt over hvor mye idrettspresidenten reiste for i 2015. Kun hvor han reiste og hvor mange reisedager han hadde (anslagsvis 60-70 dager).

Ut mot pressen

På spørsmål om idrettspresidenten er overrasket over omfanget saken har fått, sendte han et stikk mot pressen.

— Dette med tillit er et stort spørsmål, og det er viktig. Det som overrasker meg er mangelen på at man leser disse dokumentene som ligger her, sa Tvedt og peker på dokumentene han har med seg.

— Alltså hvordan vi rapporterer. Det ser ut som vi får mange milliarder kroner og sitter der oppe på Ullevaal. Det er ikke sånn. For NIF sin del, så får vi spillemidler, men når det gjelder særforbundene har de utrolige mye egne inntekter. Slik sett har dette vært en positiv debatt, at vi løfter dette opp.

Kulturministeren hadde invitert Norges idrettsforbund til møte fredag morgen. Tom Tvedt, visepresident Kristin Kloster Aasen, generalsekretær Inge Andersen og assisterende generalsekretær Øystein Dale møtte opp, men også fotballpresident Terje Svendsen og skiforbundets generalsekretær Stein Opsahl dukket opp på møtet.

Hør siste episode av Aftenpodden Sport hvor Høgmo får refs for å ha fjernet seg - og landslaget - fra folket: