Sykkelforbundet klager på millionkrav i retten

Bostyrer, borevisor og et advokatfirma tok totalt 12 millioner kroner for å rydde opp etter konkursen til sykkel-VM i Bergen. Nå ender saken i retten.

FOLKEFEST MED BISMAK: Sykkel-VM i Bergen gikk dundrende konkurs. Her spurtslås Alexander Kristoff av Peter Sagan på fellesstarten for herrer.

Norges Cykleforbund mener nemlig at de som sto for oppryddingen tok seg altfor godt betalt i kjølvannet av folkefesten - som endte i økonomisk mageplask for fem år siden.

Opprydningen kostet så mye at det var smuler igjen til kreditorene da konkursboet ble gjort opp.

Opplysningene kommer frem i en 32 sider lang rapport som et utvalg internt i sykkelforbundet har jobbet frem.

– Det er brukt uvanlig store beløp av bostyrer og spesielt borevisor. Det har blant annet blitt brukt én million kroner på lisens for et dataprogram som skulle analysere alt av dokumenter og eposter i saken, sier styremedlem i sykkelforbundet, Knut Glad, til VG.

Han har sittet i utvalget som retter kritikk mot tidligere president Harald Tiedemann Hansen - samt altså dem som ble satt til å rydde opp etter VM-konkursen.

Nå blir det opp til Hordaland tingrett å avgjøre om salæret til bostyrer Arne Laastad er satt for høyt.

Laastad har fakturert snaut 3,8 millioner kroner for jobben som bostyrer i kjølvannet av sykkel-VM i 2017. I tillegg kommer 5,5 millioner kroner til borevisor KPMG, samt ytterligere 2,7 millioner til ekstern advokathjelp. 

«NCF registrerer bostyrer Arne Laastads uttalelse til media om at bobehandlingen har vært optimal. Satt på spissen er bobehandlingen økonomisk optimal for bostyrer og hans hjelpere, ikke for kreditorene» heter det i et skriv Norges Cykleforbund har sendt til Hordaland tingrett.

Bostyrer Arne Laastad er konfrontert med opplysningene i denne saken, men sier til VG at han er på reise og at han ikke har anledning til å svare.

Selskapet KPMG, som har vært borevisor for Bergen 2017 AS, er også konfrontert med opplysningene fra sykkelforbundet:

– Vi skjønner veldig godt at dette er en vanskelig sak for sykkelforbundet. KPMG ble oppnevnt som borevisor av tingretten, og har utført oppdraget i henhold til gjeldende lovkrav, retningslinjer og avtale. NCF har vært løpende informert om bobehandlingen, hva som var planlagt og er den parten som har vært tettest på boet. De har ikke på noe tidspunkt hatt innsigelser eller kommentarer, sier kommunikasjonsdirektør i KPMG, Vibeke Munthe-Kaas.

Sykkelforbundet påpeker i et brev til Hordaland tingrett på hvordan bostyrer Arne Laastad har fått redusert bostyrer-salæret sitt i tre andre saker denne våren. Dette er gjort av retten.

Rapporten VG omtaler i dag drøfter hvorvidt det er grunnlag for å anmelde tidligere sykkelpresident Harald Tiedemann Hansen for brudd på idrettens regler, samt vurdere om det er grunnlag for å søke erstatning fra personer i det forrige sykkelstyret.

I rapporten konkluderes det med at det ikke er grunnlag for dette.

– Vi mener det har skjedd er en del sterkt kritikkverdige forhold, men at det ikke er grunnlag for noen anmeldelse og at årsakene til konkurs ikke skyldes slike forhold. Om man skal få noen straffedømt, så skal du være dønn sikker. Det handler ikke bare om sannsynlighetsovervekt, som i en erstatningssak, sier Knut Glad.

ARKITEKTEN BAK PENGE-FIASKOEN: Harald Tiedemann Hansen (t.v.) styrte både VM-selskapet, sykkelforbundet og satt som UCI-styremedlem da Bergen 2017 AS ble en dundrende økonomisk fiasko.

Norges Cykleforbund betaler fortsatt ned på milliongjelden til UCI etter mesterskapet for fem år siden.

– Vi må også dokumentere at personen må ha forstått eller burde ha forstått at handlingen utgjorde et forsettlig eller uaktsomt regelbrudd da handlingen ble utført. Vi har ikke funnet noe som tilsier at de har skjønt at de ville gå konkurs, og at de av den grunn har pyntet på tallene. Det foreligger ikke bevis for det, legger Glad til.

Han erkjenner at ressursbruk også er en del av den totale vurderingen.

I den ferske rapporten kritiseres Harald Tiedemann Hansen blant annet for å ha sittet på alle sider av bordet som sykkelpresident, styremedlem i UCI, samt daglig leder i VM-organisasjonen.

VG har kontaktet Harald Tiedemann-Hansen på både e-post, SMS og telefonoppringninger de siste dagene. Tiedemann-Hansen har ikke besvart henvendelsene.

I tillegg erkjennes det at selskapet som arrangerte VM var altfor lite og dårlig rustet til et så stort arrangement som et verdensmesterskap er.

Internt i sykkel-Norge har det blitt rettet kritikk i kjølvannet av VM-konkursen. Spesielt har Region Sør og leder i Bærum og omegn cykleklubb (BOC), Arild Salte, vært synlige i media.

– Med denne rapporten får kritikerne en form for oppreisning, på den måten at vi er tydelige på at det har skjedd klart kritikkverdige forhold. Det er ikke rart at enkelte i Sykkel-Norge har vært hissige, antakelig mye på grunn av måten forhold har blitt kommunisert, erkjenner Knut Glad i dagens sykkelstyre.

– Hva har sykkelforbundet lært av det som skjedde?

– At et arrangement av denne størrelsen og med den kompleksiteten krever mer av et forbund enn det vi var rigget for. Organisasjonen var for liten. Det handler om kompetanse på ulike områder, som gjorde at det sviktet på både inntekts- og utgiftssiden, sier advokaten.

BEKLAGER: Nåværende sykkelpresident Jan-Oddvar Sørnes beklager overfor dem som ble skadelidende etter Bergen-VM.

Norges Cykleforbund retter nå en formell beklagelse til dem som ble skadelidende av VM-konkursen:

«Styret ser at det har vært avdekket kritikkverdige forhold når det gjelder planlegging og gjennomføring av arrangementet, og har i dag valgt å gå offentlig ut med en beklagelse til kreditorer, samarbeidspartnere og frivillige som led økonomiske tap etter konkursen i selskapet. Styret ønsker å beklage for den store belastningen den økonomiske situasjonen skapte» heter det i et brev som er signert styret i sykkelforbundet.