Sport

Sosialistisk Ungdom vil gjøre idrett gratis for alle under 18 år: – Må komme klasseskillet i idretten til livs

Sosialistisk Ungdom (SU) har fremmet et forslag om å gjøre idrett gratis for alle under 18 år. I løpet av våren skal moderpartiet avgjøre om det skal inn på valgprogrammet.

Stortingsrepresentant for SV, Freddy André Øvstegård og nestleder i SU, Balder Alvær Olafsen, mener SV bør ha gratis idrett på valgprogrammet til høsten.
  • Sondre Moen Myhre
    Sondre Moen Myhre
    Journalist

Ja. Du leste riktig. Sosialistisk Ungdom (SU) mener at idrett skal være gratis for alle under 18 år. Og de mener forslaget langt ifra er en utopi.

– Det vil koste penger. Men jeg tror det blir et viktig forslag for mange, og at det ikke koster så mye som noen vil ha det til. Det er veldig mange gevinster i den andre enden, sier nestleder i SU, Balder Alvær Olafsen.

Han nevner folkehelse, inkludering og sosialisering av barn og unge som noen, av mange, gevinster med en gratis idrett.

I midten av januar vil Sosialistisk Venstreparti (SV) for første gang ta stilling til forslaget fra ungdomspartiet. Da avholdes landsstyremøtet. En endelig avgjørelse om gratis idrett skal inn i valgprogrammet til SV frem mot stortingsvalget høsten 2021, tas på landsmøtet i april.

Men SU har allerede fått støtte for forslaget blant flere SV-politikere. En av dem er stortingsrepresentant Freddy André Øvstegård.

– Vi har sett en prisgalopp i idretten over mange år nå. Den gjør at en god del barn og unge ikke får delta. Det klasseskillet i idretten må vi komme til livs, og dette er en god måte for å få det til, sier han.

Nøkkelen ligger i forpliktende samarbeid

Men hvordan kan man klare å gjøre idretten gratis?

Olafsen forklarer:

– Vi ønsker å gjennomføre det ved et forpliktende trepartsamarbeid mellom staten, kommunen og idretten.

Han mener at ved å innføre et slikt forpliktende samarbeid, er det mange muligheter for å presse kostnader ned og få flere med.

– For eksempel vet vi at en av kostnadsdriverne er leie av idrettsanlegg. Der kan kommunen bidra med lavere, eller ingen, leie. Der kommunen ikke eier anlegg, kan de ta mer ansvar for å bygge anleggene. De økonomiske utgiftene knyttet til gratis baneleie må dekkes. Der kommer staten inn. For å sikre hva pengene går til er det viktig at samarbeidet er forpliktende.

Olafsen og Øvstegård nevner også at å få en utstyrssentral i hver kommune hvor utstyr kan byttes og lånes, er et annet tiltak et slikt samarbeid kan være med å få på plass.

– Hvem ender opp med regningen her når foreldre ikke skal betale?

– Det er i hovedsak staten som må stille med friske midler for å få dette til, sier Øvstegård.

Øvstegård og Olafsen møttes på Caltexløkka på Tøyen i Oslo for å diskutere forslaget fra SU om gratis idrett. De mener begge at det er et oppnåelig mål.

25.000 barn fikk tilnærmet gratis idrettssommer i Oslo

Forslaget kommer bare noen måneder etter at Oslo-idretten i sommer gjorde noe av det samme. 20 millioner kroner ble lagt i potten fra Oslo kommune for å gi et så godt som tilnærmet gratis tilbud til 25.000 barn og unge.

– Det Oslo gjorde, ga kjemperesultater. Man så at det var et stort behov, sier Olafsen.

I september skrev Aftenposten om hvordan Oslo-politiet mente at sommerens idrettstilbud hadde en direkte effekt på nedgang i ungdomskriminalitet.

– Vi har snakket om det mange ganger rundt lunsjbordet på politistasjonen. Det er synd at gratis barneidrett ikke er en del av standardopplegget, på samme måte som gratis lege og tannlege frem til du er 16 år, sa politiinspektør Rune Solberg Swahn om politiets ønske om en gratis barneidrett.

Nå har han altså foreløpig blitt hørt av SU.

Politiinspektør Rune Solberg Swahn, Kristin Vernan i Oppsal håndball, Sveinung Oftedal og Magne Brekke i Oslo idrettskrets og byråd Omar Samy Gamal jublet alle for en nesten gratis idrettssommer i hovedstaden.

Vil ikke utfordre fritidskortet

Kostnadene i barne- og ungdomsidrett er noe som opptar alle partiene på Stortinget. I april ble det klart at regjeringen rullet ut en prøveordning hos 12 kommuner på fritidskortet.

Fritidskortet har som mål å bidra til å dekke deltageravgifter for organiserte fritidsaktiviteter for barn og unge i alderen 6 til 18 år.

– Men fritidskortet skal være på omkring 2000 kroner årlig. Snittprisen for en 15-åring i idretten er langt høyere enn det. Det kortet kommer aldri til å ta oss i mål, sier Øvstegård.

I mars presenterte Norges idrettsforbund en kostnadsrapport. Der kom de frem til at snittprisen for en 15-åring i norsk idrett var rundt 10.000 kroner.

– Fritidskortet tar noe av betalingen, men ikke alle kostnadene. Det er viktig at ingen blir holdt utenfor idretten på grunn av økonomi. Da trenger vi en gratis ordning, sier Olafsen.

Han understreker at fritidskortet som ordning ikke må avskaffes, men at de to kan være parallelle tilbud.

– Et fritidskort kan brukes til mye mer enn fotballtreninger. Det kan også brukes til kulturarrangement, sier Olafsen.

I midten av januar vil han få første pekepinn på om gratis idrett blir ett av temaene i valgkampen til høsten.

Les mer om

  1. Barneidrett
  2. Sosialistisk Ungdom (SU)
  3. Idrett