Oslo idrettskrets: – Saken om Norges Motorsportforbund illustrerer at idretten kan være en arena for alvorlige og uønskede hendelser

Mange særforbund mangler kompetanse og rutiner for hvordan de skal håndtere varslingssaker, trakassering, diskriminering og vold. Oslo idrettskrets hyret inn en tidligere politietterforsker for å ta seg av saker klubbene ikke klarte å håndtere selv.

Oslo Idrettskrets, ved Tina Mjelde og Magne Brekke, har et håp foran tinget til Norges idrettsforbund i slutten av mai. De ønsker et påtaleutvalg der enhver som mener seg forulempet og urettmessig behandlet etter idrettens regelverk eller norsk lov, kan få vurdert saken sin.
  • Mette Bugge

I helgen skrev Aftenposten om hvordan konflikter, maktkamp, allianser og 20 varslingssaker er blitt håndtert i Norges Motorsportforbund.

I 2017 ble Per Velde valgt til president for å rydde opp i forbundet. To år senere ville flertallet i styret kaste ham og fremmet et mistillitsforslag. Etter å ha blitt hengt ut i en lukket Facebook-gruppe og fått massiv kritikk, gikk han av på et ekstraordinært ting i 2019.

Les hele saken med abonnement