Sport

- Over 100.000 golfspillere i Norge

I flere medier har det de siste dagene blitt hevdet at Norges Golfforbund (NGF) opererer med kunstig høye medlemstall. Golfforbundet tilbakeviser påstandene og hevder at det hele er basert på uriktige og løse spekulasjoner.

  • Svend Ole Kvilesjø

Golfforbundet sendte onsdag ettermiddag ut en pressemelding der de skriver følgende: "NGF hadde 118.326 medlemskap per 31.12.2003. Enkelte medier vil ha det til at vi feilaktig benytter dette tallet til å omtale det som om det er 118.326 golfspillere i Norge. Dette er feil. I all offentlig informasjon fra NGF omtaler vi medlemsstatistikken som medlemskap. Norges Golfforbund fører sine medlemsstatistikker på nøyaktig de samme prinsipper som de øvrige særforbund i Norges Idrettsforbund og Olympiske komite. Hele innrapporteringen baserer seg ene og alene på golfklubbenes egen innrapportering til forbundet." Golfforbundet hevder videre at påstandene om at det kun er ca. 65.000 golfspillere i Norge, er som tatt ut av luften. Tallene skal ha fremkommet etter en ikke-vitenskaplig undersøkelse på nettstedet golfsiden.com, noen telefonsamtaler med tilfeldige personer og opplagstallet til medlemsbladet Norsk Golf. — Opplagstallet til medlemsbladet Norsk Golf er ca. 70.000. Bladet sendes ut etter prinsippet "ett blad til hver husstand" og svært ofte finnes flere golfmedlemmer i en husstand. Hvilke personer og husstander som skal ha bladet Norsk Golf baseres på klubbenes eget medlemsarkiv, presiserer golfpresident Christian Anker-Rasch. - NGFs IT-system har frem til i dag ikke klart å skille antall medlemskap og antall medlemmer på en helt korrekt måte. Men etter at NGF startet med å implementere et nytt IT-system for hele golf-Norge tidligere i år, er vi nå i ferd med å kunne skille dette. Per i dag er det 168 av totalt ca. 200 klubber som har innrapport sine medlemmer i det nye systemet. - Disse 168 klubbene har innrapport 112.998 aktive medlemskap, og av disse er 4417 personer så langt registrert med mer enn ett medlemskap. På det nåværende tidspunkt er det fremdeles noe usikkerhet rundt dette tallet. Etter en del stikkprøver og analyser av dataene, er det likevel all grunn til å tro at feilmarginen i registreringene er langt lavere enn 10 prosent. Selv med en slik stor feilmargin, vil det totale antall golfspillere (medlemmer) per dags dato ligge godt over 100.000, understreker Anker-Rasch. Golfere som har medlemsskap i flere klubber, betaler én kontingent til NGF for hvert medlemsskap. - Det er full åpenhet rundt kontingenten og for noen er det aktuelt å være medlem i flere klubber. Det er klubbene selv som vedtar kontingenten til NGF og hvordan den skal utregnes. Dette gjøres gjennom demokratisk fattede vedtak i organisasjonens høyeste instans, Golftinget, uttaler golfpresident Anker-Rasch. - Norges Golfforbund har ikke "solgt noen uskutt bjørn", og er ikke ute etter å melke et system med fiktive medlemstall. Vi er stolte av å være blant de hurtigst voksende idrettsforbundene i Norge, og vi er stolte av å organisere over 100 000 golfspillere i Norge. - 117.000 golfspillere i Norge er løgn Asbjørn Ramnefjell som driver nettstedet golfsiden.com, har tidligere hevdet at tallet på registrerte golfspillere i Norge kan være så lavt som 66.000. Men han mener tallet på aktive golfspillere er langt lavere, siden det er flere tusen som aldri henter sitt handicapkort eller grønt kort - og som derfor aldri spiller en eneste rundt i løpet av et år. Han stiller derfor spørsmål ved om golf i det hele tatt kan kalles en folkesport. - Etter programmet på NRK TV (fra Grønmo golfklubb red. anm) vil hele det norske folk - etter det vi har grunn til å tro - sitte igjen med inntrykket av at der er 117.000 golfspillere i Norge. Det er synd. Det er nemlig løgn, skriver Ramnefjell.

<b>President Christian Anker-Rasch</b> i Norges Golfforbund (NGF).

Les mer om

  1. Golf