Sport

Ndure dømt til 75 dagers fengsel for vold mot samboeren

Sprinteren Jaysuma Saidy Ndure (32) er dømt til 75 dagers fengsel etter at han er kjent skyldig i å ha utøvd vold mot sin tidligere samboer.

Jaysuma Ndure er funnet i skyldig i legemsfornærmelse.

Sprinteren Jaysuma Saidy Ndure (32) er dømt til 75 dagers fengsel etter at han er kjent skyldig i å ha utøvd vold mot sin tidligere samboer.

Ndure har allerede bestemt seg for å anke dommen til lagmannsretten. Det opplyser hans forsvarer Mette Yvonne Larsen til NTB.

Ikke tvil

Dommen falt i Nedre Romerike tingrett torsdag formiddag, og ble forkynt Ndure klokken 10. Ndure var først tiltalt for grov familievold mot den 23 år gamle kvinnen, men påtalemyndigheten frafalt store deler av tiltalen og endret den til å gjelde legemsfornærmelse da påstanden om seks måneders fengsel ble lagt ned 26. februar.

– Ved straffutmålingen legges i skjerpende retning vekt på at voldsutøvelsen skjedde overfor tiltaltes samboer, og at det av allmennpreventive grunner bør reageres strengt. Det er også sett hen til krenkelsens varighet over tid og den psykologiske bindingen mellom tiltalte som gjerningsmann og fornærmede som offer, står det i dommen.

Nedre Romerike tingrett drøftet spørsmålet om skyld grundig i dommen og konkluderer med at det ikke er tvil om at Ndure har slått, sparket og dyttet den 23 år gamle fotomodellen, og at han minst én gang har tatt tak i halsen hennes.

– Ikke straffbart

Ndures forsvarer, advokat Mette Yvonne Larsen, argumenterte sterkt for at saken ikke dreide seg om et straffbart forhold, men en lovlig krangel mellom to likeverdige parter i et forhold. Domstolen har ikke vurdert dette på samme måte og betegner Ndures forklaringer i retten som «oppkonstruert»

– På grunnlag av bevisførselen legger retten til grunn at også fornærmede i noen tilfelle og på ulike måter har opptrådt provoserende. Retten finner det likevel ikke å stå i forhold til tiltaltes voldelige atferd ovenfor fornærmede skriver dommer Jeanette Westlund Hegna i dommen.

Forundret

Ndure anker altså dommen på 75 dagers fengsel til lagmannsretten.

Forsvareren mente sprinteren skulle frifinnes fullstendig i saken og er forundret over flere forhold, både påtalemyndighetens vurderinger og dommen fra Nedre Romerike tingrett.

– Det er også overraskende at det ikke er nevnt ett eneste ord om fornærmedes manglende troverdighet, særlig tatt i betraktning av at hun er under politietterforskning for å ha avgitt falsk forklaring, sier advokat Larsen som nå sier dommen vil bli anket. (©NTB)

Les også

  1. Aktor vil ha seks måneders fengsel for Ndure

  2. Ndure-saken utsatt: - En del uklarheter må avklares

Har du fått med deg disse sakene?

RIISE:

svp://102861?view=bt

tromsø:

svp://102859?view=bt

Les mer om

  1. Friidrett