Trakk forslag om OL til Norge i 2030 – skal vurdere ny søknad

Fire kretser ville vurdere et norsk OL om 10 år. Nå skal i stedet norsk idrett finne ut om det er grunnlag for det i fremtiden.

Tom Tvedt fikk viljen sin i spørsmålet om Norge skal søke OL i fremtiden.
  • Odd Inge Aas

På Idrettstinget var det knyttet en viss spenning til om det ville bli en ny debatt om når Norge skal søke om et nytt vinter-OL.

I saksdokumentene var det et forslag fra idrettskretsene i Hordaland, Oppland, Trøndelag og Telemark om at norske idrett skal greie ut som det skal søkes om å få olympiske (OL) og paralympiske leker (PL) i 2030.

Det ble også forslått at det nye idrettsstyret skulle sette ned en bredt sammensatt gruppe som skulle hente inn fakta om hva som må til for at Norge kan arrangere et nøkternt og annerledes OL og PL.

Da debatten om OL-deltagelse skulle starte, ble det imidlertid klart at kretsene hadde trukket sitt forslag.

De stilte seg i stedet bak et forslag fra idrettsstyret.

Tre forhold som må på plass

Et enstemmig idrettsting vedtok at styret «skal gjøre sonderinger internt i idretten og med storting/regjering med tanke på å avklare om det finnes en reell vilje til å arrangere olympiske og paralympiske leker i Norge i fremtiden. Dersom en slik vilje er til stede, vil spørsmålet bli behandlet på Idrettstinget».

– Jeg er veldig glad for at vi har funnet en enighet om dette viktige temaet, sa idrettspresident Tom Tvedt fra talerstolen.

I begrunnelsen for forslaget trekker styret frem tre momenter som må være på plass før idretten formelt vedtar å sette i gang et søknadsarbeid.

  • Det må være klart hvordan en søker- og organisasjonskomité skal organiseres, eies og finansieres.
  • Aktuelle arrangementsbyer må avklares politisk nasjonalt
  • Det må avklares at anleggsutviklingen i resten av landet blir opprettholdt hvis man går for å arrangere OL og PL.