Blatter-nevø er sjef: Gigantselskap kobles til Besseberg-betaling

Det mektige selskapet Infront har flere avtalepartnere i norsk idrett. Nå mener Økokrim at selskapet står bak bestikkelser til tidligere IBU-president Anders Besseberg (77).

Den tidligere skiskytter-toppen står tiltalt for grov korrupsjon og må møte i Buskerud tingrett til høsten.

Eksklusive jaktturer, luksuriøse klokker, prostituerte og tilgangen på en BMW er spesifikt nevnt i tiltalen fra Økokrim.

Det er også selskapet Infront Media. Selskapet har hovedkvarter i den sveitsiske byen Zug.

Toppsjef er Phillipe Blatter: Han er nevøen til tidligere FIFA-president Sepp Blatter.

Med kontorer i 17 land har Infront vokst seg til en gigant i internasjonal idrett.

Selskapet kjøper og selger rettigheter til sportssendinger på TV. De handler også reklameplass på vegne av idrettsarrangementer over hele verden.

– Vi mener å kunne bevise at Infront er en av dem som har finansiert en del av bestikkelsene. Det er korrupsjonens natur at det kan oppstå skjulte bindinger mellom myndighetspersoner og de som har ulike interesser. Men Infront er ikke en del av vår etterforskning ettersom det er et østerriksk firma. Under hovedforhandlingene vil vi likevel komme nærmere inn på hvordan disse bestikkelsene er ordnet, og hvem som har fasilitetert dette, sier førstestatsadvokat Marianne Djupesland i Økokrim til VG.

ØKOKRIM-STATSADVOKAT: Marianne Djupesland er påtaleansvarlig i saken mot Besseberg.

I tiltalen mot Besseberg anklages Infront for å ha betalt jaktturer til Østerrike, og Tsjekkia for Besseberg. Selskapet skal også ha stilt en BMW X5 til disposisjon for idrettslederen.

Han ledet på samme tidpunkt et forbund med økonomiske avtaler med Infront.

Besseberg avviser all skyld etter tiltalen. Også Infront nekter for å ha gjort noe galt:

I en epost til VG skriver en talsperson for selskapet at bilen var en del av en større avtale mellom Infront, IBU og BMW:

«Som del av den kontraktsmessige avtalen med IBU, og basert på ønsket fra BMW som IBUs bilsponsor, så har Infront besørget IBU med en bilpark bestående av BMW-er. Det inkluderer en bil til IBU-presidenten. Avtalen har alltid vært helt åpent kjent for IBU. Den er også i tråd med akseptert praksis i bransjen».

Ifølge norsk politi disponerte Anders Besseberg en BMW X5 i Norge over en periode på åtte år. Gevinsten skal ha vært på 850.000 kroner.

Infront skriver i e-posten til VG at selskapet ikke er kjent med at selskapet APF Marketing Services, som Infront senere kjøpte, skal ha fasilitert eksklusive jaktturer der Besseberg deltok.

«At disse anklagene er en del av tiltalen mot Besseberg er nytt for Infront, og vi har iverksatt en granskning som utføres av eksterne jurister», opplyser Infront.

Selskapet er en gigant i internasjonal idrett. Men det er også svært kontroversielt, med tette bånd mellom idrettsledere og sentrale personer i Infront.

– Infront er bygget på ruinene av det beryktede selskapet ISL, som gikk konkurs i 2001 etter å ha oppfunnet og videreutviklet selve modellen for systematisk korrupsjon i internasjonal sport, har Jens Sejer Andersen fortalt den danske avisen Politiken.

Sejer Andersen leder organisasjonen Play the Game, som jobber for åpenhet og godt styresett i internasjonal idrett.

– Infront overtok store deler av de ansatte i et av ISLs datterselskaper. Det er ikke funnet bevis for at Infront har fortsatt korrupsjonen, men det har arvet tradisjonen med å operere i tette og ugjennomsiktige nettverk mellom idrettsledere og forretningsfolk, sier han.

Infront er ikke enig i denne historiefortellingen til Jens Sejer Andersen: En talsperson i Infront sier til VG at det «er en myte» at Infront er bygget på selskapet ISL. Tvert imot hevder han at selskapet ble startet med en av ISLs konkurrenter.

SKIFORBUNDET-TALSMANN: Espen Graff.

I Norge har en rekke medieselskaper, inkludert VG, og særforbund innen idretten inngått avtaler med Infront.

Det inkluderer både Norges Skiskytterforbund og Norges Skiforbund.

I skiskytterforbundet er man overrasket over ordlyden knyttet til Infront i Økokrims tiltale. De har opplevd selskapet som ryddig, understreker kommunikasjonssjef Emilie Nordskar.

«Dersom beskrivelsene i tiltalen viser seg å stemme, vil vi så klart gå i dialog med Infront og foreta en grundig gjennomgang av vårt samarbeid med dem. Like viktig vil det være å henstille IBU til å gjøre det samme, ettersom avtalen vår med Infront i stor grad bygger på deres samarbeid», skriver hun i en epost til VG.

Norges Skiforbund har i flere år solgt de internasjonale TV-rettighetene til Infronts rettighetsselskap i Sveits.

På den måten slipper skiforbundet å selge rettighetene mange ganger, til hvert enkelt land. Den jobben, og risikoen, tar Infront seg av.

«Alle som selger tv-rettigheter i det internasjonale markedet forholder seg til Infront og noen få andre konkurrerende selskap. Infront har per nå en meget sterk posisjon i markedet», skriver kommunikasjonssjef Espen Graff til VG.

Han understreker at forbundet opplever markedet som ryddig og profesjonelt:

«Vi kjenner ikke til at noen involverte i Skiforbundet har opplevd noe negativt eller uheldige hendelser. Relasjonen mellom Infront og Besseberg er ukjent for oss», skriver Graff.

Økokrim-sjef Pål Lønseth har uttalt at han er bekymret for omfanget av korrupsjon i internasjonal idrett.

– Det er til dels store inntekter og verdier innen internasjonal toppidrett, samtidig som at ulike idrettsorganisasjoner har lavt modenhetsnivå innen forebygging av korrupsjon, har Lønseth uttalt.

– Dette gir sett i sammenheng en risiko for korrupsjon som det er grunn til å være bekymret for. Jeg håper internasjonal toppidrett styrker sitt arbeid mot korrupsjon slik at idretten som en viktig samfunnsaktør kan bevare sin legitimitet, legger han til.

BESSEBERG-ADVOKAT: Christian B. Hjort.

Bessebergs advokat, Christian B. Hjort, understreker at 77-åringen bestrider straffskyld etter tiltalen.

Strafferammen for grov korrupsjon er fengsel i opptil ti år.

– Det nevnes klokker, jaktturer og prostituerte. Hva er Bessebergs forklaring på dette?

– Han ønsker ikke å kommentere de ulike anklagepostene i detalj, men vil forklare seg for retten når saken kommer opp der, sier Hjort.

– Men det er grunn til å bemerke at en rekke av beskyldningene som har kommet mot ham tidligere, spesielt dette med at han ble anklaget for å ha påvirket antidopingarbeidet til fordel for russerne og tatt imot store kontantsummer, ikke er med i tiltalen. Det er han glad for, for han mener at han har kjørt en hard linje i antidopingarbeidet, enten utøverne har kommet fra øst eller vest. Det mener han også kan være opphavet til enkelte av påstandene mot ham: At han har blitt upopulær i enkelte leirer, fortsatte Bessebergs advokat.

Hjort understreker også at Besseberg ikke har erkjent noe korrupt forhold i tilknytning til prostituerte.

Det er ventet at straffesaken mot Besseberg kommer for retten i høst.