Professor advarer om særnorsk forbud: – Vi må unngå nye systemfeil som i Nav-saken

Den norske spillpolitikken blir stadig utfordret i rettssystemet. Jusprofessor Mads Andenæs frykter Norge styrer mot nok en EØS-smell.

Norsk Tipping har i dag monopol på kasino- og sportsspill.
  • Bernt Harald Brennevann

I disse dager er forslag til ny lov om pengespill på høring. Der ønsker regjeringen å slå sammen dagens tre lover og samtidig innføre nye bestemmelser. Målet er styrke enerettsmodellen som kun lar Norsk Tipping, Norsk Rikstoto og enkelte private lotterier tilby pengespill her til lands.

Men selv om utenlandske spillselskap ikke får drive i Norge, blir det likevel antatt at de har så mange som 250.000 norske kunder. Lotteritilsynet mener det i fjor ga utenlandske nettsteder en nettoomsetning på mellom 1,7 og 2 milliarder kroner.

Flere aktører har prøvd å få innpass på det norske markedet. De har argumentert for en såkalt lisensmodell, men uten å lykkes. Selv om ingen av dem de siste årene har greid å vinne søksmål mot staten, fortsetter rettstvistene å tikke inn.

Det overrasker ikke en av landets mest profilerte jusprofessorer. Mads Andenæs ser svakheter i Norges lovgivning opp mot EØS-retten.

– Skal vi ha et system for pengespill som er helt spesielt for Norge, uten sidestykke noe sted i Europa eller verden ellers, så må det begrunnes veldig godt. Den begrunnelsen har vi ikke, sier han.

Mads Andenæs er kritisk til den norske spillpolitikken.

– Bygger opp en illusjon

Til daglig jobber Andenæs ved Universitetet i Oslo. Tidligere har han skrevet flere bøker om jus på tvers av landegrenser og internasjonal rett. Nå frykter han Norge vil få trøbbel hvis Efta-domstolen og ESA går grundig til verks og setter den norske spillpolitikken under lupen.

Da spår han at de vil slå ned på brudd på EØS-reglene om fri flyt av varer og tjenester. Andenæs peker på betalingsforbudet til utenlandske spillselskaper og en ny bestemmelse i kringkastingsloven som det mest problematiske.

Sistnevnte vil fra 1. januar 2021 sette en stopper for bettingreklame på TV-kanaler som sendes fra utlandet. Forrige måned gikk TVNorge- og Eurosport-eier Discovery til søksmål mot staten.

– Bygger man opp illusjonen om at dette er innenfor EØS, kommer man på et tidspunkt til å få en smell i Efta-domstolen eller når kommisjonen tar opp en sak, mener Andenæs og skyter inn:

– Dette sier jeg fordi jeg mener vi må unngå nye systemfeil som i Nav-saken.

Han legger til at det er klare forskjeller mellom trygdeskandalen og striden rundt pengespill. Samtidig ser han likheter han mener må tas på alvor.

– I Nav-saken var lovarbeidet ufullstendig, og Stortinget fikk ikke korrekt beskrivelse av EØS-reglene. Det er det samme vi ser her med pengespill. Noen vil lage en politikk som fremhever et handlingsrom vi ikke har.

Blitt prøvd flere ganger

Lotteritilsynet skriver i en kommentar at de føler seg trygge på sin egen håndhevelse av regelverket.

«Regelverket på pengespillområdet er ikke harmonisert innen EU/EØS. Statene har en selvbestemmelse på pengespillområdet så lenge den utøves i tråd med den generelle EU/EØS-retten.», skriver seniorrådgiver Silje Sægrov Amble.

Samtidig viser hun til at de norske reglene for pengespill er blitt prøvd rettslig opp mot EØS flere ganger over mange år. Senest i sommer avviste ESA to klagesaker fra private aktører, der en av dem var pengespillorganisasjonen Egba.

«Trygdesaken er selvsagt nok en påminnelse som holder oss skjerpet i vår håndhevelse av regelverket», understreker Amble.

Når vi viser Andenæs svaret fra tilsynet, står han fortsatt på sitt.

– De rettslige argumentene holder ikke. Norske myndigheter har et selvstendig ansvar for å følge EØS-retten. Det er for mye rolleblanding og nære forhold mellom aktørene, svarer jusprofessoren, som mener forvaltningen og tingrettene som oftest følger myndighetenes tolkning av en lov.

– Efta-domstolen og ESA vil naturligvis holde Norge innenfor reglene som gjelder i EØS. Da er det viktig å ta det som en rettslig, og ikke som en politisk, diskusjon. Det er de rettslige argumentene som må få styre.

Svart hull

På Stortinget deler Peter Frølich bekymringen til Mads Andenæs. Han er Høyres justispolitiske talsmann.

– Jeg har en snikende mistanke om at vi står overfor en potensiell stor misforståelse av EØS-retten. Her er det ikke ofre som i Nav-saken. Det er ingen som er fengslet eller blitt økonomisk ruinert, men det er mange næringsaktører som urettmessig kan ha blitt nektet å drive på en lovlig måte, sier Frølich.

Peter Frølich beskriver dagens situasjon på spillområdet som «uholdbar».

Selv mener han spillmonopolet er utdatert og bør endres. Frølich vil at like tjenester og like tilbud skal likebehandles.

– Jeg har ikke mye til overs for de internasjonale spillselskapene. Det er en god del cowboyaktører der ute, men dagens situasjon er uholdbar. Milliardene forsvinner ut av landet i et stort, svart hull. Et enormt antall pengespill går under radaren, og norske myndigheter kan ikke gjøre noe med det, sier han og fortsetter:

– Med en regulert lisensordning kan man gi mange flere milliarder til gode formål hvert år. Samtidig kan vi får bedre kontroll med spillavhengighet.

Vil være føre-var

I forslaget til ny spillov blir det vist til EØS-regler og tidligere dommer, men Andenæs påstår at de norske tiltakene ikke er blitt utredet godt nok. Det synes Frølich, som selv tilhører regjeringens største parti, i så fall er beklagelig.

– Man må i det minste ta en skikkelig vurdering av EØS-retten, være føre-var og sjekke at vi ikke bryter reglene. Det mener jeg uansett hvilken partifarge jeg har og hvilket parti som styrer departementet til enhver tid. Rett skal være rett, sier Høyre-politikeren.

I Kulturdepartementet har man fått med seg at det er delte oppfatninger om hvor langt Norge kan gå på spillområdet.

«Vi er klar over at mange har sterke meninger om hvordan dette feltet skal reguleres. Så skal vi naturligvis vurdere høringsinnspill som sendes inn fra både Andenæs og andre som har meninger om forslaget», skriver statssekretær Gunhild Berge Stang (V) i en e-post.

Hun legger til at departementet kontinuerlig vurderer nye endringer grundig opp mot EØS-retten.