Sport

Dette er de viktigste nye koronareglene i Norges største barneidretter

Idrettsaktiviteten for barn og unge har startet opp igjen i de fleste idretter. Her er de viktigste retningslinjene for 610.000 aktive barn og unge i de seks største idrettene.

Særforbundene i Norges største idretter for barn og unge har kommet med nye retningslinjer.
 • Sondre Moen Myhre
  Journalist

Mandag kom myndighetene med nye retningslinjer for idrettsaktiviteten på breddenivå og for barn og unge.

Idrettshallene er åpnet og ballen kan tas i bruk. Opp til 20 personer kan nå trene samtidig om de holder én meters avstand. For barn opp til 4. klasse er det anbefalt å trene i mindre grupper opp til 10.

Konkurranser med opptil 50 personer til stede er også lov så lenge man overholder smittevernreglene. Det er derimot ikke anbefalt å gjennomføre reise for å konkurrere.

Etter at regjeringens retningslinjer kom, har de ulike særforbundene jobbet med å utvikle egne veiledere for trening og konkurranse.

Nedenfor har Aftenposten samlet retningslinjer som gjelder for over 610.000 aktive barn og unge i de seks særforbundene som i 2018 hadde over 35.000 medlemmer i aldersgruppen 6 til 19 år (Tallene er hentet fra Norges Idrettsforbunds nøkkeltallsrapport utgitt 18. oktober 2019).

Noen av retningslinjene fra enkelte forbund er kortet ned. Fulle retningslinjer kan leses på de respektive forbundenes hjemmesider.

Norges Fotballforbund

Tirsdag opplyste Norges Fotballforbund (NFF) om at kun 30 prosent av fotballklubbene hadde startet aktivitet for barnefotballen.

Usikkerhet rundt regler og retningslinjer ble oppgitt som en av de viktigste årsakene til at ikke flere barn var tilbake på treningsfeltet. Onsdag kom NFF med nye retningslinjer.

Med nye retningslinjer på plass, tror Alf Hansen som er direktør for utvikling og aktivitet i NFF, at flere vil starte opp treninger for de yngste.

– Det er jeg ganske trygg på. Vi kommer til å se betydelig flere nå. Den ene årsaken er at gruppestørrelsen er endret. Pluss at man understreker at det er vanskelig for de minste å holde en meters avstand.

Grunnet regelen om én meters avstand og anbefaling om minst mulig forflytting, er det foreløpig vanskelig å si når kamper kan startes opp igjen.

– Nå ønsker vi mest mulig aktivitet i egen klubb, sier Hansen.

Kun 30 prosent av fotballklubber har startet opp igjen aktiviteten i barnefotballen. Nå håper NFF at flere skal starte opp etter å ha fått på plass nye retningslinjer.

Retningslinjer i Norges Fotballforbund

Antall medlemmer i aldersgruppen 6–19 (2018): 267.761

 • Maks 50 personer på en fotballbane.
 • Det skal være en definert ansvarlig ved all organisert trening som påser at aktiviteten er i henhold til smittevernreglene.
 • Maks 20 spillere per gruppe. En leder per gruppe som påser at aktiviteten er i henhold til smittevernreglene.
 • Maks 10 spillere per gruppe for aldersgruppen 6–9 år.
 • Alltid én meters avstand eller mer, både innad i gruppen og til eventuelle andre grupper. Det gjelder også ved oppmøte og inndeling av grupper.
 • Det er ikke tillatt med aktiviteter hvor spillerne kjemper om ballen eller på annen måte er i fysisk nærkontakt med hverandre
 • Ballen bør rengjøres mellom hver økt.
 • Kjegler og annet utstyr bør rengjøres før og etter hver treningsøkt.

Kilde: NFF, retningslinjene er oppdatert 13. mai.

Les fulle retningslinjer her.

Norges Håndballforbund

I håndballforbundet er generalsekretær Erik Langerud glad for at medlemmene igjen kan kaste ball til hverandre inne i hallen.

– Det var et kvantesprang for norsk håndball. Mange klubber meldte tilbake til oss at det ikke var noe plass ute til å gjennomføre trening, sier han.

Håndballturneringene for barn og unge i sommer er enten avlyst eller flyttet til høsten. Derfor har forbundet nå utvidet turneringsperioden. I månedsskiftet august/september skal en ny håndballsesong etter planen starte.

– Vi er heldige i og med at vi er utenfor sesong. Nå lever vi i håpet om at neste sesong kan starte noenlunde normalt. Vi har 110.000 kamper i året. Jeg vil tro og håpe at 108.000 av de blir gjennomført, sier Langerud.

Håndballhallene har åpnet igjen. Her fra Bækkelaget elites trening på mandag.

Retningslinjer i Norges Håndballforbund

Antall medlemmer i aldersgruppen 6–19 (2018): 104.865

 • Alle treninger skal ledes av en voksen person over 18 år.
 • Håndhygiene skal utføres ved starten og avslutningen av økten.
 • Deltagerne bør ikke ta seg til ansiktet mens man bedriver aktivitet med felles ball.
 • Ballen skal vaskes etter hver trening.
 • For dem som bruker klister, skal hver spiller ha hvert sitt klister/klisterfjerner.
 • Start treningene til ulike tider, slik at ikke alle flater starter til samme tid, da det vil skape fare for kø ut og inn av hallen.
 • Merk gjerne opp én meters mellomrom i utsatte områder. Del gjerne opp områder der bager o.l. blir liggende. Hver spiller har dermed ett område til sine ting.
 • Foreldre og andre skuelystne skal holde seg utenfor hallen
 • Gruppene pr. uke bør være med faste deltagere og fortrinnsvis deltagere fra samme område/skolekrets.
 • Når det byttes deltagere i gruppen, skal det være minst to dager mellom treningene.

Kilde: Håndballforbundet, retningslinjene er oppdatert 13. mai.

Les fulle retningslinjer her.

Norges Gymnastikk- og Turnforbund

Selv om hallene er åpnet, har ikke alle mulighet til å komme i gang med turn og gymnastikktrening, forteller generalsekreter i NTGF Øistein Leren.

– Noen haller møter avstandsbegrensingen som en utfordring. Det er mye utstyr som gjør at avstand er en utfordring.

– Vi ser at noen vil klare å komme i gang. Så er det også noen som har allerede tatt sommerferie med de minste partiene som kanskje prøver å få i gang igjen. Det er veldig varierende rundt omkring, sier han.

Når det gjelder stevner, tror Leren at det vil være vanskelig å gjennomføre med de retningslinjene som ligger til grunn for øyeblikket.

– Alt som er av stevner og arrangementer medfører reising. Når man ser på arrangementene våre, er det ordet avlyst og utsatt som går igjen. Det er svært lite som kommer til å bli gjennomført av ting på denne siden av sommeren.

Turnerne kan innta turnhallene igjen. Men stevner blir det ikke med det første.

Retningslinjer i Norges Gymnastikk- og Turnforbund

Antall medlemmer i aldersgruppen 6–19 (2018): 75.351

 • Hver utøver må foreta grundig håndvask/hånddesinfeksjon før og etter bruk av apparater.
 • Innenfor en treningsgruppe kan man rotere i apparatene.
 • Utøvere må ha personlig boks med magnesium.
 • Annet personlig utstyr som drikkeflaske, håndkle, turnsokker etc. skal ikke håndteres av andre
 • Apparater og utstyr skal rengjøres/desinfiseres så godt som mulig etter bruk
 • Grop kan brukes forutsatt at utøverne lander på en matte/overflate som er vaskbar. Grop med kuber skal ikke benyttes uten forholdsregler som hindrer kontakt mellom utøver og kubene/gropen
 • Det anbefales å bruke personlige redskaper/utstyr der det er aktuelt. Dette utstyret skal vaskes før og etter trening.
 • Det anbefales å bruke egen treningsmatte.

Kilde: Norges Gymnastikk- og Turnforbund, retningslinjene er oppdatert 13. mai.

Les fulle retningslinjer her.

Norges Skiforbund

Norges Skiforbund (NSF) jobber fortsatt med å sammenfatte retningslinjer for trening og konkurranse i sine idretter.

– Fredag vil vi antagelig komme med litt mer konkrete regler som vil gjøre det tryggere på treningssamlinger, sier medisinsk ansvarlig i Skiforbundet Ola Rønsen.

Retningslinjene vil gjelde både for eliteutøvere og breddeidretten.

Selv om vintersesongen i stor grad er over, bedrives flere av grenene i skiforbundet også om sommeren. Blant annet kan det fremover åpnes for intervallstart i rulleskirenn for langrenn og kombinert.

– Innenfor regelverket kan det være grupper av fem for eksempel. Heat av fem. Men det er ikke arrangementer som kan ha mer enn 50 totalt sett, sier Rønsen.

Rulleskitrening er populært om sommeren. Nye retningslinjer fra skiforbundet om hvordan man kan gjennomføre treningssamlinger kommer trolig fredag.

Retningslinjer i Norges Skiforbund

Antall medlemmer i aldersgruppen 6–19 (2018): 74.117

 • Organisasjonsledd kan organisere og gjennomføre arrangement forutsatt at gjeldende regler og retningslinjer overholdes.
 • I langrenn/rulleski kan det ikke gjennomføres fellesstart.
 • Felles utstyr kan ikke benyttes som blant annet felles startnummerserie.
 • Trening i alpinanlegg forutsetter godkjent lokal smittevernplan.

Kilde: Norges Skiforbund, retningslinjene er oppdatert 13. mai.

Les fulle retningslinjer her.

Norges Svømmeforbund

For svømmerne kan bassengtrening først starte 1. juni. En rekke retningslinjer er likevel på plass.

Svømmepresident Cato Bratbakk opplyser om at disse kan endres før haller og basseng igjen åpner.

Selv om bassengene åpnes, tror ikke Bratbakk at det vil være aktuelt med svømmestevner i Norge med det første.

– Det vil ikke være aktuelt med noen større stevner før vi kommer til høsten. Det viktigste for klubbene nå er å igangsette svømmeopplæring for barna, sier han.

Men muligheten for å bruke bassengene kan bli kortvarig.

– En del svømmehaller vil holde åpent i tre uker, så stenger de ned for sommeren. Vi håper at kommunene kan finne gode løsninger for å ha aktivitet også i sommer, sier Bratbakk.

Det er ennå en stund til Henrik Christiansen og de andre svømmerne kan innta bassenget. Men forbundet har allerede retningslinjer klare.

Retningslinjer for svømming

Antall medlemmer i aldersgruppen 6–19 (2018): 50.319

Retningslinjene gjelder fra 1. juni.

 • Maksimalt to svømmere i hver bane om man bruker hele bassenglengden.
 • Eventuelt kan to personer være i hver sin ende av banen om den deles i to med en fysisk sperre på midten.
 • Svømmerne skal svømme i sirkel i banen.
 • Minimum én meters avstand ved pauser ved bassengkanten.
 • Aktiviteter der det ikke benyttes baneskillere må det sørges for at det alltid er 1 meter avstand mellom personene i gruppen.
 • For svømmeopplæring som krever fysisk kontakt med barnet må foresatt være med i vannet, foresatt regnes da som del av gruppe på maksimalt 11 personer (5 barn, 5 foresatte og 1 instruktør).
 • Utstyr må ligge med én meter avstand til andre personers utstyr på kanten.

Kilde: Svømmeforbundet, retningslinjene er oppdatert 12. mai.

Les fulle retningslinjer her.

Norges Friidrettsforbund

Friidrettstrening har startet opp i store deler av landet, forteller generalsekretær i forbundet Kjetil Hildeskor.

– Og det blir flere som kommer i gang fremover nå. Noen var usikre på reglene, men jeg har inntrykk av at mange nå har startet opp, sier han.

De fleste av øvelsene knyttet til friidrett, er nå mulig å gjennomføre innenfor de gjeldende retningslinjene. Feltløping er derimot ikke lov.

– På mellom- og langdistanse kan bare en løpe om gangen. På mosjonsløp jobber vi nå med å se om vi kan få til noen regler som er gode innenfor smittevern med tanke på å løpe i mindre felt.

Allerede i helgen som var, ble det arrangert friidrettsstevner. Lokale stevner innenfor smittevernreglene blir nå planlagt flere steder.

– Rundt omkring i kretsene så er det en bra interesse for å lage «koronakonkurranser» fremover, sier Hildeskor.

Friidretten har startet igjen. Allerede sist helg ble det arrangert stevner. Her Birgitte Kjuus under NM-finalen i stav i fjor.

Retningslinjer i Norges Friidrettsforbund

Antall medlemmer i aldersgruppen 6–19 (2018): 37.610

 • Ved trening i delte baner skal det være en ledig bane mellom hver utøver.
 • Det kan ikke løpes i felt med mindre det løpes på rekke. Tre meters avstand er anbefalt.
 • Kastredskaper skal vaskes eller desinfiseres før og etter gjennomført trening. Dersom det er praktisk gjennomførbart, skal det enkelte kastredskap bare benyttes av én person.
 • Så lenge retningslinjene om håndhygiene følges, kan startblokkene benyttes umiddelbart av flere løpere. Startblokkene skal vaskes eller desinfiseres etter gjennomført økt/trening.
 • Så lenge retningslinjene om håndhygiene følges, kan hekkene benyttes umiddelbart av flere utøvere pr. trening. Hekker skal vaskes eller desinfiseres før og etter gjennomført økt/trening.
 • Stafett med veksling av stafettpinner kan foreløpig ikke gjennomføres.
 • Stav/høyde-matte skal vaskes eller desinfiseres før og etter hver treningsøkt.
 • Lengdegrop kan brukes.

Kilde: Friidrettsforbundet, retningslinjene er oppdatert 12. mai.

Les fulle retningslinjer her.

Les mer om

 1. Fotball
 2. Langrenn
 3. Friidrett
 4. Håndball
 5. Turn
 6. Svømming
 7. Foreldreguider